Bachelor

Musik

Studerende fra Musik på aau

Uddannelsen består af to studieretninger. Du kan beskæftige dig med enten almen musikvidenskab eller med populærmusik og lydproduktion.

Få kendskab til

Arrangement og sammenspil
Kultur og teknologi
Færdighed og performance (almen)

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Musik

Studerende fra Musik på aau

Uddannelsen består af to studieretninger. Du kan beskæftige dig med enten almen musikvidenskab eller med populærmusik og lydproduktion.

Få kendskab til

Arrangement og sammenspil
Kultur og teknologi
Færdighed og performance (almen)

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Der er brug for folk der forholder sig til musik og som kan vise vej ind i og udforske musikkens væsen og historie; og der er brug for folk der kan arrangere, lede et ensemble, indspille og producere, lære andre at synge og spille, indstudere korværker, sætte en musical op osv.

Musikuddannelsen er opbygget så du både sikres en solid akademisk baggrund, gode og relevante kompetencer og færdigheder og samtidig har du mulighed for at præge uddannelsen i den retning, du selv vil.

Der er musik i supermarkedet, på gaden, på turen, over opvasken, når vi går i seng og når vi står op igen. Nutidens musik – rock, pop, electronica, musicals, jazz, cross-over, musik fra andre verdensdele osv. – føjer sig til den gamle, og musikkens verden fremstår på denne måde rig, uudtømmelig og ikke mindst gådefuld. Musikvidenskaben beskæftiger sig med disse gåder, den spørger ind til musikken og dens omgivelser og søger svar både i musikkens klingende form, dens struktur og i de funktioner, den varetager.

Musikuddannelsen på Aalborg Universitet holder til i Musikkens Hus på havnefronten centralt i Aalborg sammen med Jysk Musikkonservatorium og Aalborg Symfoniorkester.

Der er adgangsprøve til musikuddannelsen. Læs mere om adgangsprøven længere nede på siden.

To bachelor-specialiseriner: 'Almen musik' og 'Populærmusik og lydproduktion'

Bacheloruddannelsen i musik har to studieretninger: 'Almen' og 'Populærmusik og Lydproduktion' begge med et væld af relevante fag og profileringsmuligheder.

De to studieretninger er sammensat af en række moduler, nemlig obligatoriske basismoduler, som er fælles for de to linjer, obligatoriske linjemoduler for hhv. 'Almen Musik' og 'Populærmusik og lydproduktion' og endelig valgfrie moduler. 

Adgangsprøve til Musikuddannelsen

Forud for starten på grundfaget i Musik afholdes en adgangsprøve for den specialisering, som du ønsker at blive optaget på.

Prøven aflægges for et udvalg bestående af en lærer og en studerende fra musikuddannelsen. Prøvens varighed er maksimalt 40 minutter inklusive votering. Der gives bedømmelsen bestået eller ikke bestået. Du vil få besked om resultatet af prøven med det samme.

I det følgende kan du læse om adgangsprøven til Den Almen Musikuddannelse og om adgangsprøven til Populærmusik og Lydproduktion.

Bemærk: En bestået adgangsprøve betyder udelukkende at man kvalificerer sig til optagelse på uddannelsen, og ikke nødvendigvis at man optages, idet der er et begrænset antal pladser.

Datoer for adgangsprøve 2023

For ansøgere, der har søgt om optagelse i kvote 2, vil du bliver indkaldt til adgangsprøve fra den 8. maj 2023.

For ansøgere, der har søgt om optagelse i kvote 1, vil du blive indkaldt til adgangsprøve fra den 15. august 2023, såfremt du bliver betinget optaget og takker ja til en studieplads på Musik.

Har du spørgsmål til adgangsprøven? Kontakt musikuddannelsens studievejledere.

Kontakt studievejledning

Musik
Det er vigtig, at du føler dig klædt på til at træffe det rigtige studievalg. Studiets vejledere er selv studerende på uddannelsen, og de kan bl.a. vejlede dig om indholdet i det enkelte studie, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v. Hvis du er interesseret i at møde os, så tilbyder vi online møder, hvor vi tager en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet spørgsmål er for stort eller småt, og vi svarer gerne på alt lige fra studiets indhold til studiejobs og AAUs kantine. Rent praktisk gør vi det sådan, at du skriver til os, og så kontakter vi dig for at aftale nærmere.
Studievejledning for Musik
Musikkens Plads 1 (lokale 469)

Postadresse:
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Træffetid
Mandage kl. 12.00-13.00 og torsdage kl. 12.30-13.30
Kontakt studiet
Har du spørgsmål angående bacheloruddannelsen kan du kontakte studiet.
Faglig studievejledning
Mads Walther Hansen
mwh@hum.aau.dk
studiesekretær
Connie Rørbæk Christophersen
crc@ikp.aau.dk

Den tofaglige bacheloruddannelse er først og fremmest adgangsgivende til studier på kandidatniveau, men den giver også kompetence til undervisning i musik og et andet fag samt til at formidle musik inden for fx biblioteker og kulturinstitutioner.

Sidefag - tilvalgsfag

Det er muligt at vælge musik som sidefag. Musik som sidefag er placeret på uddannelsen 5., 6., 7. og 8. semester, hvor 5. og 8. semester kombineres med ens centrale fag.

Har du valgt den almene bacheloruddannelse i musik, kan du fra uddannelsens 5. semester vælge at kombinere med et andet fag til en to-faglig bacheloruddannelse.

Har du valgt studieretningen Populærmusik og Lydproduktion, vil du kunne læse dit andet fag over to semestre, hvorefter du vender tilbage til den enkeltfaglige kandidatuddannelse i musik. Studerende på Populærmusik og Lydproduktion kombinerer ofte med Musik, lyddesign og entreprenørskab, men der er mange andre mulige fag at kombinere med.

Kandidatmuligheder

Optagelse og adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev