AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Musik, Kandidat

Musik

Musik

Der er flere specialiseringsmuligheder indenfor kandidatuddannelsen i Musik. Du kan vælge mellem den tofaglige uddannelse, der retter sig mod undervisning og musikformidling på gymnasiet og andre typer skoler, og så den etfaglige uddannelse, som er for dig, der har læst Populærmusik og lydproduktion på bacheloruddannelsen i Musik eller kommer fra en helt anden bacheloruddannelse. Begge uddannelser er sammensat af både obligatoriske fag og valgfag, som du selv vælger, så du derved har mulighed for at specialisere dig.

Musikuddannelsen er en teoretisk og praktisk uddannelse i musik. Der arbejdes bl.a. med musikhistoriske, musikanalytiske og musikkulturelle emner i relation til ny og ældre musik og forskellige former for musikteknologi.

Kandidater i musik har kompetencer til at forstå og analysere musikkens og lydens effekt på os i forskellige situationer og i forbindelse med forskellige medier. De har viden om musik og lyd i forbindelse med markedsføring, branding og produktudvikling, og de har færdigheder til at vælge, arrangere og komponere lyd og musik til specifikke formål. Kandidater i musik har desuden gode formidlingskompetencer og kan ud fra en bred viden om musik og kulturliv arbejde med kunstneriske problemstillinger, herunder ledelse og udvikling af kulturprojekter. Derudover har de gode undervisningsfærdigheder i sammenspil, kor, musikhistorie, musikkultur, musikanalyse og lydproduktion, samt særlige kompetencer til implementering af It i musikundervisningen.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Improvisation og interaktivitet
  • Musikanalyse, tydning og tolkning
  • Musik. lyd og flermodalitet - musikpædagogisk teori

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen