Kandidat

Musik

Musikuddannelsen er både en teoretisk og praktisk uddannelse i musik. Der arbejdes bl.a. med musikhistoriske, musikanalytiske og musikkulturelle emner i relation til ny og ældre musik og forskellige former for musikteknologi.

Få kendskab til

Improvisation og Interaktivitet
Musikanalyse, tydning og tolkning
Musik, lyd og flermodalitet - musikpædagogisk teori

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Musik

Musikuddannelsen er både en teoretisk og praktisk uddannelse i musik. Der arbejdes bl.a. med musikhistoriske, musikanalytiske og musikkulturelle emner i relation til ny og ældre musik og forskellige former for musikteknologi.

Få kendskab til

Improvisation og Interaktivitet
Musikanalyse, tydning og tolkning
Musik, lyd og flermodalitet - musikpædagogisk teori

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Der er flere specialiseringsmuligheder indenfor kandidatuddannelsen i Musik. Du kan vælge mellem den tofaglige uddannelse, der retter sig mod undervisning og musikformidling på gymnasiet og andre typer skoler, og så den etfaglige uddannelse, som er for dig, der har læst Populærmusik og lydproduktion på bacheloruddannelsen i Musik eller kommer fra en helt anden bacheloruddannelse. Begge uddannelser er sammensat af både obligatoriske fag og valgfag, som du selv vælger, så du derved har mulighed for at specialisere dig.

Musikuddannelsen er en teoretisk og praktisk uddannelse i musik. Der arbejdes bl.a. med musikhistoriske, musikanalytiske og musikkulturelle emner i relation til ny og ældre musik og forskellige former for musikteknologi.

Kandidater i musik har kompetencer til at forstå og analysere musikkens og lydens effekt på os i forskellige situationer og i forbindelse med forskellige medier. De har viden om musik og lyd i forbindelse med markedsføring, branding og produktudvikling, og de har færdigheder til at vælge, arrangere og komponere lyd og musik til specifikke formål. Kandidater i musik har desuden gode formidlingskompetencer og kan ud fra en bred viden om musik og kulturliv arbejde med kunstneriske problemstillinger, herunder ledelse og udvikling af kulturprojekter. Derudover har de gode undervisningsfærdigheder i sammenspil, kor, musikhistorie, musikkultur, musikanalyse og lydproduktion, samt særlige kompetencer til implementering af It i musikundervisningen.

Den etfaglige og den tofaglige kandidatuddannelse i Musik

Der er to kandidatuddannelser i musik. En etfaglig, der sigter på beskæftigelse inden for musikområdet i bred forstand, og en tofaglig, der navnlig sigter på en uddannelse som gymnasielærer. Læs om begge kandidatuddannelser og deres opbygning i det følgende.

Den etfaglige kandidatuddannelse med Musik som centralt fag dækker følgende områder:

  • Musik og kultur. Her skal du blandt andet lære udvalgte musikstykker at kende indgående, du skal kunne analysere musik og vælge den rette analytiske metode, og du skal kunne formidle viden om musik på en overskuelig og systematisk måde.
  • Musikvidenskabelige diskurser og fagtraditioner. Her skal du ud over at lære musikvidenskabelige fagtraditioner at kende blandt andet også lære at beskrive, afgrænse og diskutere musik dels mht. stil og genre og dels mht. samspil med andre udtryks- og medieformer. Endvidere skal du lære at forstå sammenhængen mellem musikalske udtryks- og forståelsesformer og bredere kulturelle og samfundsmæssige forandringer.
  • Musikformidling. Her skal du lære at formidle musikalske produkter af enhver art og i enhver sammenhæng. Du skal lære at kunne udtrykke dig musikalsk og at undervise og vejlede indenfor musikfaget.
  • Musikproduktion. Her skal du lære at lave musikalske artefakter og lydproduktioner. Du skal lære at udvikle, tilrettelægge, deltage i og lede kunstneriske produktioner. Endvidere skal du lære at fremstille musik og lyd til flermodale medier og værker.

Den etfaglige kandidatuddannelse i Musik er sammensat af obligatoriske fag og valgfag.

Den etfaglige kandidatuddannelses opbygning

Den tofaglig kandidatuddannelse i Musik

Stiler du primært efter beskæftigelse som underviser i navnlig gymnasieskolen, fortsætter du på dit sidefag, som du påbegyndte under din bacheloruddannelse, og vender på 8. semester tilbage til musikuddannelsen og afslutter den med at skrive speciale på 10. semester.

Den tofaglige kandidatuddannelse med Musik som centralt fag dækker følgende områder:

  • Musik og kultur. Her skal du blandt andet lære udvalgte musikstykker at kende indgående, du skal kunne analysere musik og vælge den rette analytiske metode, og du skal kunne formidle viden om musik på en overskuelig og systematisk måde.
  • Musikvidenskabelige diskurser og fagtraditioner. Her skal du ud over at lære musikvidenskabelige fagtraditioner at kende blandt andet også lære at beskrive, afgrænse og diskutere musik dels mht. stil og genre og dels mht. samspil med andre udtryks- og medieformer. Endvidere skal du lære at forstå sammenhængen mellem musikalske udtryks- og forståelsesformer og bredere kulturelle og samfundsmæssige forandringer.
  • Musikformidling. Her skal du lære stilistiske udtryksformers musikalske og satstekniske træk at kende, og du skal lære at lave satser, arrangementer og kompositioner. Du skal lære at kunne udtrykke dig musikalsk og at undervise og vejlede indenfor musikfaget.

Den tofaglige kandidatuddannelse i Musik er sammensat af obligatoriske fag og valgfag, som du selv vælger.

Den tofaglige kandidatuddannelses opbygning

Du kan også læse mere om uddannelsens faglige indhold i Studieordningen for kandidatuddannelsen i Musik

Job og karriere

Den enkeltfaglige kandidatuddannelse vil, afhængig af de valg man foretager, give kompetence til at arbejde med musik og lyd i bred forstand og til at undervise og organisere musikundervisning på musikskoler, efterskoler og lignende. Den giver også kompetencer i musikformidling på biblioteker, i medier, musikhuse og lignende og til at virke inden for offentlige eller private medievirksomheder.

Den tofaglige kandidatuddannelse retter sig mod undervisning i musik og et andet fag i gymnasieskolen, på seminarier, højskoler og lignende, men den er ligesom den enkeltfaglige uddannelse også relevant i forhold til undervisning i fx musikskoler og efterskoler samt i forhold til musikformidling inden for bl.a. biblioteker, medier og kulturinstitutioner.

Se hvilke job- og karrieremuligheder kandidatuddannelsen i musik på Aalborg Universitet har ført til i Dimittendundersøgelsen.

studerende går på gangen
Af stillingstyper, som kandidater fra AAU's musikuddannelse varetager, kan fx - ud over gymnasielærer - nævnes musikskoleleder, seminarielektor, docent (konservatorium), lektor (universitet), informationsmedarbejder, lyddesigner, interfaceudvikler samt en række andre it-relaterede job (computerspilsprogrammør, databaseprogrammør, nodesætter etc.).

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Projektorienteret forløb (praktik)

Der er et projektorienteret forløb (praktikforløb) af kortere varighed på musikuddannelsens 9. semester. Praktikopholdet skal finde sted i en virksomhed eller organisation, der er godkendt af studiet.

Optagelse og adgangskrav

Kontakt studievejledning

Musik
Det er vigtig, at du føler dig klædt på til at træffe det rigtige studievalg. Studiets vejledere er selv studerende på uddannelsen, og de kan bl.a. vejlede dig om indholdet i det enkelte studie, studiemiljø, eksamensregler, dispensationer m.v. Hvis du er interesseret i at møde os, så tilbyder vi online møder, hvor vi tager en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt. Intet spørgsmål er for stort eller småt, og vi svarer gerne på alt lige fra studiets indhold til studiejobs og AAUs kantine. Rent praktisk gør vi det sådan, at du skriver til os, og så kontakter vi dig for at aftale nærmere.
Studievejledning for Musik
Musikkens Plads 1 (lokale 469)

Postadresse:
Rendsburggade 14
9000 Aalborg
Træffetid
Mandage kl. 12.00-13.00 og torsdage kl. 12.30-13.30
Kontakt studiet
Har du spørgsmål angående bacheloruddannelsen kan du kontakte studiet.
Faglig studievejledning
Mads Walther Hansen
mwh@hum.aau.dk
studiesekretær
Connie Rørbæk Christophersen
crc@ikp.aau.dk

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...