AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Idræt, Bachelor

Idræt

Idræt

Idræt på flere forskellige måder

På idræt arbejder du med bevægelse, krop og sundhed. Du får teoretisk undervisning, som afprøves i praksis via projekter om f.eks. motorisk indlæring eller talentudvikling. Du bliver skarp til at undervise, planlægge og evaluere idrætsaktiviteter for alle – på alle niveauer.

”Måden idrætsuddannelsen er bygget op på er hel genial. Teori og praksis bliver hele tiden koblet sammen. Det giver mig et større læringsudbytte og en bedre forståelse for teorien.”

Morten Ib Juul Madsen, studerende på Idræt


Man kan gøre en forskel

Allerede i studietiden kan du være med til at påvirke sundhed i samfundet. Laura og fire medstuderende har udviklet et danseprogram, der reducerer risikoen for at falde. Der bliver flere og flere ældre borgere i Danmark, og hver gang en af dem falder, kan det både hæmme livskvaliteten for den ældre og være dyrt for samfundet. Netop det problem blev omdrejningspunkt i et studieprojekt for fem studerende på idrætsuddannelsen.  Læs om Laura og hendes projektgruppe, der har udviklet et danseprogram, som kan reducere ældres risiko for at falde.  
 

Din kompetenceprofil

Med en bacheloruddannelse i Idræt får du et stærkt fundament til din videre uddannelse, hvor du kan skabe din profil inden for forskellige sundhedsvidenskabelige retninger. Med en uddannelse i idræt kan du være med til at skabe forandring i samfundet - på flere forskellige måder. 

Kandidatmuligheder

På Aalborg Universitet kan du læse idræt på flere forskellige måder. Du kan tage en bacheloruddannelse i idræt, hvor du efterfølgende vælger en kandidatuddannelse som din bacheloruddannelse giver adgang til. I Aalborg giver din treårige bacheloruddannelse adgang til fire toårige kandidatuddannelser – nemlig Idræt, Idrætsteknologi, Folkesundhedsvidenskab eller Læring og Forandringsprocesser. 

Gymnasielærer (tofags-uddannelse)

Du kan også læse idræt som centralt fag eller sidefag i en tofags-uddannelse (gymnasielærer). Kombiner idræt med f.eks. biologi, engelsk, historie, psykologi, kemi, fysik, matematik eller et andet spændende fag, så du får kompetence til at undervise i flere fag i gymnasiet. Hvis du vælger idræt som centralt fag, begynder din uddannelse med idræt. Det sidste år af bacheloruddannelsen fortsætter du med moduler fra det andet fagområde, som du kombinerer idræt med.

Din kandidatuddannelse tager 2 til 2½ år, alt efter hvilket fag, du kombinerer idræt med. Den første halvdel af studietiden på din kandidatuddannelse begynder med fagmoduler fra det andet fag. På den sidste halvdel af kandidatuddannelsen kommer du tilbage til idrætsuddannelsen. Det er også her, du afslutter uddannelsen med dit speciale. 

Idrætstuderende_AAU

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER Du…

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan f.eks. også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Du får viden om

  • Boldspil - musik og bevægelse
  • Svømning og livredning
  • Anatomi og fysiologi
  • Biomekanik - sundhedsstatistik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Åbent Hus på AAU 2020
Kom og mød AAU til åbent hus 2020. Mød Aalborg Universitet