Kandidat

Idræt

På Idræt arbejder du med bevægelse, sundhed og præstation. Du får teoretisk undervisning, som afprøves i praksis via projekter om fx motorisk indlæring, træning for ældre eller talentudvikling for elitesportsudøvere.

Få kendskab til

Træning for sundhed og præstation
Idræt, fysisk aktivitet og sundhed
Udvikling, testning og evaluering af idrætsprojekter

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Idræt

På Idræt arbejder du med bevægelse, sundhed og præstation. Du får teoretisk undervisning, som afprøves i praksis via projekter om fx motorisk indlæring, træning for ældre eller talentudvikling for elitesportsudøvere.

Få kendskab til

Træning for sundhed og præstation
Idræt, fysisk aktivitet og sundhed
Udvikling, testning og evaluering af idrætsprojekter

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

I projekterne kan du f.eks. arbejde med "idræt, fysisk aktivitet og sundhed", "træning for sundhed og præstation og udvikling", "testning og evaluering af idrætsprojekter".  Du bliver også undervist i innovation og iværksætteri, og du har mulighed for at tilrettelægge et udlandsophold på 3. semester inden det afsluttende speciale.

 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fagligt indhold

Med en kandidatuddannelse i idræt fra AAU får du en række idrætsspecifikke kompetencer, der kan anvendes inden for flere af idrættens genstandsfelter. Kompetencerne afspejles af de temaer, der danner ramme for projekterne. Temaerne er bl.a.:

  • Træning for sundhed og præstation
  • Idræt, fysisk aktivitet og sundhed
  • Udvikling, testning og evaluering af idrætsprojekter
  • Anvendt idrætsvidenskab i organisationer, institutioner og virksomheder

Kursusmoduler, der supplerer projekterne, omfatter bl.a.

  • Idrættens forskellige målgrupper
  • Effekter af styrketræning
  • Effekter af udholdenhedstræning
  • Innovation og iværksætteri
  • Anvendt idrætspsykologi

Udlandsophold

Du har mulighed for at tilrettelægge et udlandsophold på 3. semester inden det afsluttende projektarbejde.

I forskningsmiljøet på uddannelsen findes kontakter til adskillige universiteter i Europa, USA og Australien. Du kan også selv skabe kontakten til et universitet, som har forskning inden for netop dit interessefelt. 

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Faglig toning af uddannelsen

Hvis du vil tone din uddannelse i en særlig retning, har du mulighed for at udskifte nogle af kursusmodulerne ovenfor med valgmoduler, som udbydes på kandidatuddannelser på AAU. Det vil være muligt at følge andre valgmoduler end de nævnte fra andre fakulteter eller universiteter, men dette vil kræve yderligere godkendelse af studienævnet. Se valgmodulerne herunder.

Job og karriere

Optagelse og adgangskrav

Mød AAU Idræt på Idrætsmødet

Idrætsmødet er idrættens årlige nationale folkemøde. Gennem fire dage omdannes Aalborg til et samlingssted for dansk idrætsdebat og idrætsoplevelser. I samarbejde med nationale og nordiske partnere kridtes banen hvert år op til vidensdeling, erfaringsudveksling, inspiration og masser af aktiviteter. Sammen skaber vi en unik oplevelse af idrættens store værdi, mangfoldighed, fremtidige rolle og muligheder. 

Følg med i Idrætsmødet her

Kontakt SUND Studievejledning

Du kan møde os online, hvor vi tager en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt fra studiets indhold over studiejobs til vores studiemiljø. Vi kan også arrangere, at du kan besøge os som studerende for en dag. For os er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig.

SUND STUDIEVEJLEDNING

Kontakt SUND Studievejledning

Du kan møde os online, hvor vi tager en snak om livet som studerende på AAU. Du er velkommen til at spørge om alt fra studiets indhold over studiejobs til vores studiemiljø. Vi kan også arrangere, at du kan besøge os som studerende for en dag. For os er det vigtigt, at du føler dig godt klædt på til at træffe det rigtige studievalg for dig.

SUND STUDIEVEJLEDNING

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Som studerende på AAU møder du...