AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sustainable Energy Engineering, Civilingeniør

Havvindmøllerpark

Sustainable Energy Engineering, civilingeniør

Energi er omdrejningspunktet for langt de fleste menneskers hverdagsliv og et vigtigt punkt på både den danske og internationale dagsorden. I Danmark er 27.000 beskæftiget på fuld tid med produktion af offshore-energi. Mere end 11.000 personer er beskæftiget inden for vind- og bølgeenergi, mens olie- og gasområdet beskæftiger knap 16.000 personer.

”DET SPÆNDENDE VED UDDANNELSEN ER, AT DEN BERØRER MANGE AF DE PROBLEMSTILLINGER, DER ER I VERDEN, HVOR DER ER MEGET FOKUS PÅ AT OPTIMERE ENERGISYSTEMER FOR AT SKABE EN GRØNNERE HVERDAG”

Christian Lambertsen, studerende

På den 2-årige civilingeniøruddannelse i Sustainable Energy Engineering (Bæredygtig Energiteknik), der læses på AAU Esbjerg, arbejder du med udvikling af intelligente og effektive metoder til udnyttelse af energiressourcer. I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig med emner som analyse og design af systemer til havvindmøller, modellering af komplekse offshore energisystemer, forbrændingsteknik og bioenergisystemer.

Du vælger én af følgende specialiseringer:

 • Process Engineering and Combustion Technology (Proces- og Forbrændingsteknik), hvor du arbejder med energisystemer baseret på avancerede forbrændingsteknologier. På denne specialisering lærer du bl.a. om, hvordan man kan designe, analysere og simulere enheder til forbrænding af fossile brændstoffer, biomasse og -gas.
 • Offshore Energy Systems (Offshore Energisystemer), hvor du arbejder med forskellige teknologier til energioverførsel, høstning af energi og regulering af offshore energisystemer. Du får bl.a. viden om design, analyse og modellering af mekaniske og termiske systemer med kompleks dynamik og ikke-lineær opførsel.


Du har også mulighed for at læse til energiingeniør på civilingeniøruddannelsen Energy Engineering (Energiteknik) i Aalborg, som har seks andre specialiseringer.

Uanset hvilken specialisering du vælger, vil du i projekterne gå i dybden med komplekse, ofte tværfaglige problemstillinger. Projektarbejdet udføres som oftest i tæt samarbejde med højteknologiske virksomheder. På kandidatuddannelsens 3. semester har du mulighed for at vælge et virksomhedsophold (projektorienteret forløb) i enten Danmark eller udlandet eller et studieophold, hvor du tager semesteret på et andet dansk eller udenlandsk universitet.

”JEG KAN RIGTIGT GODE LIDE, AT MAN ARBEJDER SAMMEN I GRUPPER, SELVOM DET TIL TIDER GODT KAN GIVE PROBLEMER, MEN DET ER EN DEL AF DET – OG DET VIL DET OGSÅ VÆRE, NÅR MAN KOMMER UD PÅ EN ARBEJDSPLADS”

Rasmus Frost Hansen, studerende


Se brochuren for Energi-uddannelserne i Esbjerg (pdf):

Brochuren for Energi-uddannelserne i Esbjerg


Instituttet for Energiteknik vil du finde en masse veludstyrede og moderne testlaboratorier, så du kan udføre spændende laboratorieforsøg. Disse test vil kontrollere den teoretiske analyse, som du anvender i forbindelse med projektarbejdet. Laboratorierne gør det muligt at udføre realistiske tests inden for det aerodynamiske og hydrodynamiske område, og de omfatter avancerede computerbaserede faciliteter til udførelse af måling og kontrol. Desuden udføres størstedelen af projektarbejdet i samarbejde med industrien, hvilket giver dig mulighed for at udføre dele af projektarbejdet i en virksomhed. Virksomhederne vil bidrage med projektforslag og levere udstyr eller data til projektarbejdet.

Undervisningen foregår på engelsk, og du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra udlandet. Litteraturen er derfor også på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”JEG VALGTE ENERGIINGENIØRUDDANNELSEN, FORDI JEG ISÆR VAR INTERESSERET I VEDVARENDE ENERGI. TANKEN OM AT UDVINDE ENERGI UDEN AT SKADE MILJØET TILTALTE MIG MEGET”

STEFAN JESPERSEN, STUDERENDE

Eksempler på virksomheder og erhverv, der ansætter energiingeniører:

 • Offshore industrien
 • Biomasse- og biogasområdet
 • Vindmølle-, maskin- og procesindustrien
 • DONG Energy
 • Mærsk Olie og Gas
 • Vestas
 • Danfoss
 • Grundfos
 • Siemens Wind Power
 • KK Wind Solutions A/S
 • ABB
 • Offentlige energimyndigheder
 • Kraftværker
 • Energiforsyningsselskaber (både varme og el)
 • Energiproduktionsselskaber
 • Elektroteknikvirksomheder
 • Den termiske procesindustri
 • Mekatronisk og hydraulisk procesindustri
 • Rådgivende ingeniørvirksomheder, der beskæftiger sig med energiteknologi og –systemer


testimonials

læs mere om fagligt indhold


Mød de studerende

Hør Sissel og Lærke fortælle om uddannelsen i Energi, og mød Simon, som er færdiguddannet energiingeniør og nu ansat hos Andritz


Mød Randy, som læser Energi


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Sustainable Energy Engineering.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Sustainable Energy Engineering.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I aalborg

Du kan også uddanne dig til energiingeniør i Aalborg - klik ind på Energy Engineering for nærmere information.

Studerende
 

SØG OPTAGELSE PÅ SUSTAINABLE ENERGY ENGINEERING

Engineer the future

Du får viden om

 • Bæredygtighed - Bølgeenergi
 • Offshore energi - Bioolie
 • Energilagring - Vindmøllesystemer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for