Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg, diplomingeniør, Esbjerg

Byggeri og anlæg, diplomingeniør

Byggeri og anlæg, diplomingeniør

Drømmer du om en fremtid som en drivende kraft i alle former for bygningsværker og anlæg, der sætter de fysiske rammer for vores fremtid? Du har måske altid været fascineret af store konstruktioner og ønsker at være en del af processen fra idé til færdig konstruktion? Samtidig er du måske meget bevidst om, at vi frem over skal være mere miljøbevidste og finde nye energibesparende metoder inden for byggeri og anlæg? Ved at uddanne dig til bygningsingeniør får du viden om alt lige fra konstruktion af sportsstadioner, betonfundamenter for broer, kloak- og vandforsyningssystemer, bygningernes indeklima, energibesparelse, vejbygning og planlægning til udførelsen af nogle af verdens største byggeprojekter. Viden, som er uundværlig i byggebranchen.

Nyhed

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.


Videoer

Hør både Thomas og Omar fortælle om at læse til diplomingeniør i Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet Esbjerg. 

 


EN DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE ER FOR DIG,
DER ER KLAR TIL AT KOMME DIREKTE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET EFTER 3½ ÅR

byg fremtiden

Som bygningsingeniør er du med i hele bygningsprocessen fra skitse til færdig konstruktion. Først undersøges behovet for et byggeri/anlæg, og så skal skitserne omsættes til tegninger af konkrete konstruktioner. Under planlægningen skal en masse faktorer undersøges som fx hvordan byggeriet vil påvirke miljøet under og efter byggefasen. Når den endelige plan er klar, skal selve byggeriet styres og koordineres.

Ved at vælge Byggeri og Anlæg kan du i fremtiden have indflydelse på broer, bygninger og andre infrastrukturelle anlæg. Det er vigtigt, at du har lyst til at anvende matematik som et praktisk redskab i din dagligdag, ligesom du hurtigt vil erfare, at computerteknologi er uundværlig både til beregninger, tegninger og kommunikation.
 


Uddannelsesforløb

Byggeri og Anlæg er en 3½-årig diplomingeniøruddannelse, der læses på AAU Esbjerg. En diplomingeniøruddannelse består af syv semestre, hvoraf et semester bruges på en virksomhedspraktik, hvorimod en ordinær bacheloruddannelse har seks semestre og ikke inkluderer en praktikperiode.

På uddannelsen kombineres projektarbejde, kurser og praktikophold, så du efter 3½ år kommer ud på arbejdsmarkedet med en masse kompetencer, der gør dig til en attraktiv medarbejder i både ind- og udland. Det kan forekomme, at de studerende arrangerer studieture til udlandet for at hente inspiration og for at lære anderledes måder at gribe velkendte problemstillinger an på. Alle semesterprojekterne tager udgangspunkt i reelle problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke i nye baner og finde innovative og kreative løsninger.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

læs mere om Det fagligE indhold i semestrene


 

”MAN LÆRER AT FORHOLDE SIG KRITISK TIL FORSKELLIGE LØSNINGER OG AT HAVE FOKUS PÅ HELE TIDEN AT OPTIMERE”

Andreas Larsen, studerende

”GRUPPEMEDLEMMERNE ER UUNDVÆRLIGE, NÅR STUDIET ER LET OG SJOVT MEN BESTEMT OGSÅ, NÅR EKSAMINERNE PRESSER PÅ OG DAGENE BLIVER LANGE”

Michael Vigsø, tidligere studerende
ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.
 SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.DU KAN OGSÅ LÆSE I aalborg

Du kan også uddanne dig til diplomingeniør i Byggeri- og Anlæg i Aalborg på en lignende uddannelse - klik ind på Byggeri og Anlæg, Aalborg for nærmere information.
 

SØG OPTAGELSE PÅ BYGGERI OG ANLÆG

Du får viden om

  • Bæredygtig og sikker infrastruktur
  • Projektledelse - reducering af energiforbrug
  • Forbedring af miljøforhold
  • Design af konstruktioner indenfor byggeri og anlæg

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU