ForsideUddannelseBacheloruddannelser

By-, energi- og miljø­planlægning

Bachelor

By-, energi- og miljø­planlægning

Til dig, der gerne vil arbejde for en bæredygtig fremtid, er her uddannelsen, der kombinerer ingeniør- og samfundsvidenskaben og giver en bred tilgang til jobbet som planlægger.

Få kendskab til

Planlægning og anden ingeniørvidenskab
Samfundsfag, sociologi og jura
Klimaudfordringer

København

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

By-, energi- og miljø­planlægning

Til dig, der gerne vil arbejde for en bæredygtig fremtid, er her uddannelsen, der kombinerer ingeniør- og samfundsvidenskaben og giver en bred tilgang til jobbet som planlægger.

Få kendskab til

Planlægning og anden ingeniørvidenskab
Samfundsfag, sociologi og jura
Klimaudfordringer

København

3-årig uddannelseDansk

Ingeniør med fokus på samfund og klima

Vi hører ofte, at vi ikke passer godt nok på vores Jord. Vi forurener vores spildevand, forbruger vores ressourcer, og vores byer fylder stadigt mere. Vil du være med til skubbe verden i en mere bæredygtig retning? Sammen kan vi finde løsninger og skabe en mere bæredygtig fremtid med fokus på områderne by, energi og miljø.

Som planlægger inden for by-, energi og miljø arbejder du med at finde løsninger på spørgsmål som fx 'er der plads nok til alle, når presset på storbyerne vokser?' og 'hvordan planlægger vi fremtidens transport, infrastruktur og miljø?'.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

På uddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning har vi fokus på FNs verdensmål

By-, Energi- og Miljøplanlæggere beskæftiger sig med de fleste af FNs verdensmål. Eksempler på verdensmål der er særligt i fokus på uddannelsen er nr. 7:  Bæredygtig Energi; nr. 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund; nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion nr. 13: Klimaindsats, nr. 14 Livet i havet og og nr. 15: Livet på Land.

Som studerende kommer du derfor til at arbejde med en række forskellige problemstillinger i relation til verdensmålene. Det kommer blandt andet til udtryk i dine studieprojekter, hvor du fx kan arbejde med spørgsmål som:

 • Hvordan kan vi gennem planlægning sikre bl.a. bebyggelse og infrastruktur mod påvirkning fra klimaforandringer?
 • Hvordan kan virksomheder og organisationer arbejde med at forbedre bæredygtigheden af deres aktiviteter?
 • Hvordan passer vi på vores naturressourcer, når vi udvikler samfundet, fx gennem byudvikling, anlæg af infrastruktur og omlægning af energisystemet?

Vil du være med til at finde svar og løsninger?

 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Mød en projektgruppe


Mød Anne, Jon, Laurits og Mathias og hør, hvordan de igennem deres studieprojekt løser problemstillinger fra virkeligheden.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Vidste du...?

 • At der er ligelig fordeling mellem køn på By- Energi- og Miljøplanlægningsstudiet
 • At der er små årgange med et godt sammenhold mellem de enkelte årgange skabt igennem bl.a. fester og sociale arrangementer. Studiet har også sin egen studenterorganisation
 • Alt efter om du vælger at studere i København eller Aalborg foregår uddannelsen enten i Aalborg Centrum midt i Aalborgs pulserende byliv eller på Aalborg Universitets helt nye campus på Sydhavnen i København

Karriere som ingeniør i By-, Energi- og Miljøplanlægning

Svanemærket byggeri

Svanemærket byggeri er omdrejningspunktet i mit arbejde. Det handler om, at alt vores byggeri skal være svanemærket og dermed leve op til en række krav og dokumentation i forhold til energiberegning, dagslys, affaldssortering, byggematerialer og indeklima.

Joan, færdiguddannet

Helhedsperspektiv på energiplanlægning

Man er nødt til at se på sammenhænge. Man kan ikke sætte en vindmølle op, uden også at have øje for miljø, byplanlægning, og den politiske vinkel. Som energiplanlægger ser jeg på hele systemet og på, hvordan systemerne spiller sammen.
Det er helt sikkert de internationale perspektiver, der drager mig. Det er spændende at arbejde med fjernvarmesystemer i Danmark, men det, der driver mig, er at kunne udbrede dem andre steder i verden også.

Kristina, færdiguddannet

I en bæredygtig retning

Jeg arbejder i Niras. Jeg har mange arbejdsopgaver for en biogasproducent, der hedder Nature Energy, hvor vi hjælper med bl.a. at lave miljøvurdering for etablering af deres biogasanlæg.
Derudover arbejder jeg meget med bæredygtighed, bl.a. klimaberegninger for en række forskellige kunder. De opgaver, der især motiverer mig, er dem, hvor jeg kan få lov til at ’skubbe på’ i en mere bæredygtig retning. Jeg har de seneste år holdt mange oplæg og workshops omkring FNs Verdensmål

Rasmus, færdiguddannet

Semesteroversigt

Job og karriere

By-, Energi- og Miljøplanlægning er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på kandidatniveau med en af de to civilingeniøruddannelser Urban, Energy and Environmental Planning (Aalborg) eller Sustainable Cities (København).

Du kan dog også at vælge at gå direkte ud på arbejdsmarkedet med din bacheloruddannelse og finde arbejde som:

 • Miljøplanlægger eller - konsulent
 • Byplanlægger
 • Trafikplanlægger
 • Energikonsulent, energiplanlægger

… eller noget helt andet. En uddannelse i By-, Energi- og Miljøplanlægning kan pga. sin alsidighed åbne døre mange steder. Fx arbejder nogle med planlægning af letbaner, mens andre arbejder med energibesparelser og miljøgodkendelser.

Kandidatmuligheder

Som bachelor i By-, Energi- og Miljøplanlægning får du adgang til at tage den 2-årige kandidatuddannelse i Urban, Energy and Environmental Planning eller kandidatuddannelsen i Sustainable Cities.

  På kandidatuddannelsen i Urban, Energy and Environmental Planning kan du specialisere dig i ét af følgende områder:

  Environmental Management and Sustainability Science
  (Miljøledelse og bæredygtighed) (Aalborg)

  Urban Planning and Management
  (Byplanlægning) (Aalborg)

  Sustainable Energy Planning and Management
  (Energiplanlægning) (Aalborg)

  Cities and Sustainability
  (Byer og bæredygtighed) (Aalborg)

  Praktik og udlandsophold

  By-, Energi- og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet er en international civilingeniør uddannelse, som efter et samlet bachelor- og kandidatforløb giver gode karrieremuligheder i Danmark og i udlandet.

  På bacheloruddannelsen er der mulighed for at arrangere studietur til udlandet samt at arbejde med internationale problemstillinger i projekterne.

  På kandidatuddannelsen kan du komme i et projektorienteret forløb i en relevant organisation i Danmark eller udlandet. Derudover er der mulighed for at supplere med et semester i udlandet på universiteter i for eksempel Holland, England eller Australien.

  Kontakt studiet

  Vi er her for at hjælpe dig!
  Er du nysgerrig på uddannelsen? I tvivl? Eller har du bare spørgsmål til uddannelsens indhold, studielivet eller eksamen? Uddannelsen har to studenter-studievejledere, som selv er studerende på samme studie. Vejlederne rådgiver både interesserede, potentielt kommende og nuværende studerende.
  Studievejledning, Aalborg
  Studievejleder Emma Olsen
  Adresse
  Aalborg Universitet
  Rendsburggade 14, Lokale 2.352
  9000 Aalborg
  Træffetid
  Onsdag fra 12.30-13.30.
  Send gerne en mail for at aftale tid til et møde.
  E-mail
  info-aal@byenergimiljo.aau.dk
  Studievejledning, København
  Studievejleder Andrea Dolmer Agbanou Johansen
  Adresse
  Aalborg Universitet København
  A. C. Meyers Vænge 15
  2450 København SV
  Træffetid
  Fredag 12.00 - 13.00  i vejledningscenter, lokale 3, bygning B, Frederikskaj 12, stuen, 2450 København.

  Send gerne en mail for at aftale tid til et møde.
  E-mail
  info-cph@byenergimiljo.aau.dk

  Optagelse og adgangskrav

  Kvote 2

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev