Spring til indhold

Sustainable Cities

Kandidat

Sustainable Cities, Civilingeniør

Uddannelsen sigter mod at lære dig, hvordan vi opnår en bæredygtig forandring af byer. Den omhandler affald, energi, vand, ressourcer og transport, så vel som statskundskab, grøn vækst og forskellige former for konsekvensanalyse.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du arbejder med strategisk planlægning
Du tager del i den grønne omstilling
Du skaber fremtidens byer

København

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Sustainable Cities, Civilingeniør

Uddannelsen sigter mod at lære dig, hvordan vi opnår en bæredygtig forandring af byer. Den omhandler affald, energi, vand, ressourcer og transport, så vel som statskundskab, grøn vækst og forskellige former for konsekvensanalyse.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du arbejder med strategisk planlægning
Du tager del i den grønne omstilling
Du skaber fremtidens byer

København

2-årig uddannelseEngelsk

Vil du arbejde med bæredygtig forandring af nutidens byer? Vil du have indflydelse på og være med til at planlægge, hvordan vi tager os af klimaforandringer og miljømæssige problemer i vores byer? Ønsker du at lære, hvordan urbane infrastrukturer og systemer kan omlægges til at være mere bæredygtige? Så skal du læse Sustainable Cities på Aalborg Universitet København.

På internationalt plan udgør byer en betydelig udfordring for bæredygtig forandring, hvad angår både miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. I fremtiden vil op til 70-80 % af verdens befolkning bo i byer. Det skal vi tage højde for. Det er essentielt, at planlægningen foregår på tværs af brancher og infrastrukturer inden for energi, mobilitet, vand, affald o. lign.

Vi skal tænke på tværs af sektorer, analysere konsekvenserne af den strategi, vi vælger, og vi skal inkludere interessenter som regering, borgere, virksomheder og miljøorganisationer.

thumbnail

Mød Ida og Jule fra Sustainable Cities

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød Ida og Jule fra Sustainable Cities

Bæredygtig forandring af byer

På civilingeniøruddannelsen (cand.polyt.) i Sustainable Cities (Bæredygtig Byudvikling) på Aalborg Universitet København lærer du, hvordan vi opnår en bæredygtig forandring af byer. Først ved at afdække de ingeniørmæssige aspekter i infrastrukturen inden for fire hovedsektorer; 1) energi, 2) vand, 3) mobilitet og 4) ressourcer (affald). Dernæst ved at se på samfundsfaglige aspekter, på synergier på tværs af sektorer og på forskellige former for konsekvensvurdering.

På den måde bliver du uddannet til at kunne skabe rammerne for fremtidens bæredygtige byer, hvor økonomiske, sociale, tekniske og miljømæssige elementer integreres på nye måder.

Søsteruddannelser

Sustainable Cities har tre søsteruddannelser i Aalborg, som hører under Institut for Planlægning på Aalborg Universitet:

Miljøledelse og bæredygtighed
Energiplanlægning
Byplanlægning

Bacheloruddannelsen, som går forud for disse tre kandidatuddannelser, er By-, Energi og Miljøplanlægning. I modsætning til kandidatuddannelserne gennemføres bacheloruddannelsen på dansk.

”I mit speciale arbejder jeg med omlægning af vores varmesystem. Flere skal fra naturgas til fjernvarme – og overgangsfasen er der stort potentiale for at reducere vores energiforbrug. Mine data fra specialet kan bidrage til udarbejdelsen af en ny varmeplan i Greve Kommune. Efter specialet starter jeg som projektleder i Gate21, et partnerskab for grøn omstilling, hvor jeg også har haft studiejob.”

Jens, Sustainable Cities

Praktik og udlandsophold

På 3. semester af kandidatuddannelsen i Sustainable Cities vil du få mulighed for at få en praktikplads inden for fx et privat konsulentfirma, en offentlig myndighed eller en privat NGO. Valget af praktik sker på grundlag af dine interesser. I løbet af praktikopholdet, vil du deltage i aktiviteterne i en organisation og indsamle oplysninger til projektrapporten.

En alternativ mulighed er at tilmelde dig et andet (dansk eller udenlandsk) universitet med henblik på at gennemføre det 3. semester der.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

"Som led i min uddannelse var jeg i mit tredje semester i praktik hos Juul & Hansen Arkitekter og skrev mit semesterprojekt med støtte og adgang til data og personer gennem dem. Det var en fantastisk erfaring for både mig selv og min praktikplads. Mødet mellem vores forskellige fagligheder kunne noget særligt. Jeg fik derefter et studi job på tegnestuen og skrev min kandidat som en forlængelse af mit praktikprojekt også i samarbejde med dem og GATE 21."

Amalie, studerende på Sustainable Cities

Mød dimittender fra uddannelsen

Klimatilpasning

I wrote almost all of my projects about climate adaptation and the water sector. All of that has given me knowledge that I use in my present job. I have also learned to see climate adaptation as a part of a sustainable transition, which I can especially thank my thesis supervisor for.

Signe, dimittend fra Sustainable Cities

CPH 2025 Climate Plan

I’m working in the Climate Secretary in the City of Copenhagen with 10 colleagues. We are responsible for coordinating and developing the CPH2025 Climate Plan that targets carbon neutrality by 2025 as the first capital in the world.
Thinking holistic in projects is probably the number one skill from my education that use in my job today. It is key from an environmental perspective to have a holistic approach, but it is also important in securing internal and external funding for your projects.

Klaus, dimittend fra Sustainable Cities

Energiplanlægning og samarbejdsevner

At my current job, I am using some of the energy planning knowledge from the education. Moreover, during the study, I learned competences for working in teams with different types of personalities, which is highly relevant in my current job. Finally, project planning and management is a key competence that you get to learn first-hand during the programming that you will likely use later in your career.

Kenneth, dimittend fra Sustainable Cities

Job og karriere

Som civilingeniør i Sustainable Cities har rig mulighed for at tegne din egen ramme for, hvad du vil arbejde med efter uddannelsen. Mange af vores dimittender arbejder med klima, miljø og grøn omstilling i relation til byer. Der er mulighed for at arbejde med

  • bygninger
  • energi
  • varme
  • smart cities
  • transport og infrastruktur

Du kan også arbejde med forskning eller undervisning inden for overstående emner.

Jobtitel

Ofte vil din jobtitel hedder ’planlægger’ - eksempelvis affalds-planlægger, lokalplanlægger, byplanlægger, trafikplanlægger eller mobilitetsplanlægger. Det kunne også være projektmedarbejder, projektleder, konsulent eller rådgiver.

Du kan arbejde i

  • energivirksomheder og lokale myndigheder, der skaber grundlag for vedvarende energisystemer i byerne
  • lokale myndigheder, virksomheder og konsulentvirksomheder, der arbejder med mobilitetsplanlægning i byområder
  • NGO'er og forskningscentre, der arbejder med adfærdsændringer af brugere og forbrug i forhold til bæredygtigt byggeri og energieffektive produkter.
     

Opbyg dit CV under studiet

Vi prioriterer det højt, at du har mulighed for at arbejde med eksterne partnere, fx i dine semesterprojekter, som kan laves i samarbejde med myndigheder, virksomheder, NGO'er osv. På denne måde får du mulighed for at arbejde med virkelige problemstillinger og dermed forberede dig på din kommende professionelle karriere.

Projektplanlægning og -ledelse er kernekompetencer, som du får førstehåndserfaring med under uddannelsen, og som du kommer til at bruge i din fremtidige karriere.

Klaus Bundgaard, dimittend og nu projektleder hos C40 cities

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...