Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Urban, Energy and Environmental Planning

Kandidat

Urban, Energy and Environmental Planning

Uddannelsen bygger videre på bacheloruddannelsen, her kan du specialisere dig i én af fire følgende retninger:
Byer og bæredygtighed, Byplanlægning, Miljøledelse og bæredygtighed samt Energiplanlægning.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du bidrager til at løse klimaudfordringerne
Du skaber bæredygtige løsninger lokalt og globalt
Du tager del i den grønne omstilling

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Urban, Energy and Environmental Planning

Uddannelsen bygger videre på bacheloruddannelsen, her kan du specialisere dig i én af fire følgende retninger:
Byer og bæredygtighed, Byplanlægning, Miljøledelse og bæredygtighed samt Energiplanlægning.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du bidrager til at løse klimaudfordringerne
Du skaber bæredygtige løsninger lokalt og globalt
Du tager del i den grønne omstilling

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Du skal læse By-, Energi- og Miljøplanlægning (Urban, Energy and Environmental Planning) i Aalborg hvis du fx: har ambitioner om, at Danmark skal forsynes af 100 % vedvarende energi, vil arbejde med udfordringerne for fremtidens transport, vil gøre danske og internationale virksomheder ansvarlige over for miljøet, vil arbejde med udfordringerne for fremtidens byer, for eksempel ghettoer eller klimaforandringer.

Efter bacheloruddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning kan du fortsætte på den to-årige civilingeniøruddannelse i By-, Energi- og Miljøplanlægning (Urban, Energy and Environmental Planning) i Aalborg, hvor du kan specialisere dig i én af fire følgende retninger:

thumbnail

Mød Sarah Diana fra uddannelsen

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød Sarah Diana fra uddannelsen

Mød færdiguddannede fra uddannelsen

Svanemærket byggeri

Svanemærket byggeri er omdrejningspunktet i mit arbejde. Det handler om, at alt vores byggeri skal være svanemærket og dermed leve op til en række krav og dokumentation i forhold til energiberegning, dagslys, affaldssortering, byggematerialer og indeklima.

Joan, færdiguddannet

Biogasanlæg til grøn energi

Jeg arbejder med biogasanlæg. Et biogasanlæg laver grøn energi. Anlægget omsætter produkter, vi allerede har (fx madaffald og dyregødning), til biogas. Man kan bruge biogas til at lave elektricitet og fjernvarme.
Jeg rådgiver bygherrer med planlægning af nye biogasanlæg og udvidelse af eksisterende biogasanlæg

Lisbeth, færdiguddannet

'Skubber på' i en bæredygtig retning

Jeg arbejder hos NIRAS i Aalborg i Industrimiljøafdelingen. Jeg har især mange arbejdsopgaver for en biogasproducent, der hedder Nature Energy, hvor vi hjælper med bl.a. at lave miljøvurdering for etablering af deres biogasanlæg.
Derudover arbejder jeg meget med bæredygtighed, bl.a. klimaberegninger for en række forskellige kunder.
De opgaver, der især motiverer mig, er dem, hvor jeg kan få lov til at ’skubbe på’ i en mere bæredygtig retning.

Rasmus, færdiguddannet

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Igennem hele uddannelsen vælger du selv, hvordan rammerne for din fremtid skal se ud. På kandidaten bygger du oven på din viden fra bacheloren og specialiserer dig i det område, der interesserer dig mest - og som danner grundlag for din fremtidige karriere.

Din fremtidige jobtitel kan fx blive

  • miljøplanlægger eller - konsulent
  • byplanlægger
  • trafikplanlægger
  • energikonsulent, energiplanlægger

… eller noget helt andet.

Helt konkret kan dit fremtidige job udmønte sig i fx planlægning af letbaner, energibesparelser, miljøgodkendelser, miljøvurdering eller planlægning af fremtidens byer.

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...