Forskning
Samarbejde

By-, energi- og miljøplanlægning, Bachelor

By-, energi- og miljøplanlægning

 

Vil du være med til at gøre en forskel?

Vi hører ofte, at vi ikke passer godt nok på vores Jord. Vi forurener vores spildevand, forbruger vores ressourcer, og vores byer fylder stadigt mere. Vil du være med til at gøre en forskel? Sammen kan vi finde løsninger og skabe en mere bæredygtig fremtid.

Som planlægger inden for by-, energi og miljø arbejder du med at finde løsninger på spørgsmål som fx 'er der plads nok til alle, når presset på storbyerne vokser?' og 'hvordan planlægger vi fremtidens transport, infrastruktur og miljø?'

Er du klar til uddannelsen?

Brug knappen oven for til at prøve vores test om uddannelsen, hvor du vil møde spørgsmål både om uddannelsen og om din tilgang til studier. Du kan læse mere om uddannelsen herunder og ved at bruge menuen.

På uddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning har vi fokus på FNs verdensmål

By-, Energi- og Miljøplanlæggere beskæftiger sig med de fleste af FNs verdensmål. Eksempler på verdensmål der er særligt i fokus på uddannelsen er nr. 7:  Bæredygtig Energi; nr. 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund; nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion nr. 13: Klimaindsats, nr. 14 Livet i havet og og nr. 15: Livet på Land.

Som studerende kommer du derfor til at arbejde med en række forskellige problemstillinger i relation til verdensmålene. Det kommer blandt andet til udtryk i dine studieprojekter, hvor du fx kan arbejde med spørgsmål som:

 • Hvordan kan vi gennem planlægning sikre bl.a. bebyggelse og infrastruktur mod påvirkning fra klimaforandringer?
 • Hvordan kan virksomheder og organisationer arbejde med at forbedre bæredygtigheden af deres aktiviteter? 
 • Hvordan passer vi på vores naturressourcer, når vi udvikler samfundet, fx gennem byudvikling, anlæg af infrastruktur og omlægning af energisystemet?

Vil du være med til at finde svar og løsninger?

Udvikling af byer, energi og miljø i international, national og lokal sammenhæng

På bacheloruddannelsen i By-, Energi-og Miljøplanlægning på Aalborg Universitet i Aalborg og København kommer du omkring alle tre roller som både byplanlægger, energiplanlægger og miljøplanlægger. Du arbejder med løsninger inden for byudvikling, energi og miljø i international, national og lokal sammenhæng. Det giver dig helhedsforståelse og mulighed for at spore dig ind på det du brænder mest for, når du sammensætter dit videre uddannelsesforløb.

Læs BY-, ENERGI- OG MILJØPLANLÆGNING HVIS DU FX:

 • har ambitioner om, at Danmark skal forsynes af 100 % vedvarende energi
 • vil arbejde med udfordringerne for fremtidens transport
 • vil gøre danske og internationale virksomheder ansvarlige over for miljøet
 • interesserer dig for byplanlægning, miljøplanlægning eller energiplanlægning
 • vil arbejde med udfordringerne for fremtidens byer, fx ghettoer eller klimaforandringer

Hør hvordan anne, laurits, jon og mathias arbejder med virkelige problemstillinger

 

Der er rift om by-, Energi- og Miljøplanlæggere

Der er mange spændende jobmuligheder for en By- Energi- og Miljøplanlægger fra Aalborg Universitet. Dertil får du en professionel profil, rettet mod både det danske og det internationale arbejdsmarked.

Det er kendetegnende for folk med uddannelse inden for byplanlægning, energiplanlægning eller miljøplanlægning er at de:

 • kombinerer ingeniør- og samfundsvidenskab, og har viden inden for mange områder såsom jura, politik, økonomi, sociologi, arkitektur, matematik og filosofi
 • kan skabe helhedsorienterede løsninger og arbejder tværfagligt
 • interesserer sig for den politiske dagsorden og samfundet

 

Søg optagelse på by-, energi og miljøplanlægning

 

Hvad laver en ingeniør i By-, energi- og miljøplanlægning?

”Jeg fører byggebranchen mod en bæredygtig fremtid. Vores svanemærkede byggeri gør en forskel. Jeg hedder Joan, og jeg er civilingeniør i By-, Energi- og Miljøplanlægning.”

Læs mere om Joan her.

”Jeg har været med til byudviklingen af Troldebakkerne og Gilleleje Syd. Vi arbejder med landskab og terræn for at skabe plads til det gode og moderne liv. Jeg hedder Lasse, og jeg er civilingeniør i By-, Energi- og Miljøplanlægning.”

Læs mere om Lasse her.

"Jeg planlægger fremtidens biogasanlæg, som laver grøn energi. Jeg hedder Lisbeth, og jeg er civilingeniør i By-, Energi og Miljøplanlægning."

Læs mere om Lisbeth her.

Bonusoplysninger

 • Lige mange piger og drenge på By- Energi- og Miljøplanlægningsstudiet.
 • Små årgange med et godt sammenhold mellem de enkelte årgange, skabt igennem bl.a. fester og sociale arrangementer. Studiet har også sin egen studenterorganisation.
 • Uddannelsen foregår i Aalborg Centrum midt i Aalborgs pulserende byliv eller på Aalborg Universitets helt nye campus på Sydhavnen i København. Alt efter om du vælger at studere i København eller Aalborg.

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Din samarbejdsevne bliver styrket, og det er en efterspurgt kompetence i mange virksomheder. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet.

Projektarbejdet i grupper vil ofte betyde, at man som studerende i perioder skal forvente at være fysisk til stede på campus i hverdagene.

Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LÆS i AALBORG eller københavn

Du kan vælge at læse i Aalborg eller på campus i København. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg eller studerende i København.

I Aalborg finder uddannelsen sted i centrum af byen (9000). I København foregår det på campus på Sydhavnen.

Rusten i matematikken?

Vi anbefaler, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up-kursus på A-niveau inden studiestart.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser er kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa.

Mere information

Hent brochure som PDF her.

Matchtjekker: Er du klar til uddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning?

 

Du får viden om

 • Planlægning og anden ingeniørvidenskab
 • Samfundsfag, sociologi og jura
 • Klimaudfordringer

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU