Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelser

By-, energi- og miljø­planlægning

Bachelor

By-, energi- og miljø­planlægning

Til dig, der gerne vil arbejde for en bæredygtig fremtid, er her uddannelsen, der kombinerer ingeniør- og samfundsvidenskaben og giver en bred tilgang til jobbet som planlægger.

Derfor skal du læse uddannelsen

du bliver ingeniør med samfundsblik
du planlægger fremtidens by og land
du skaber løsninger til gavn for vores klima

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

By-, energi- og miljø­planlægning

Til dig, der gerne vil arbejde for en bæredygtig fremtid, er her uddannelsen, der kombinerer ingeniør- og samfundsvidenskaben og giver en bred tilgang til jobbet som planlægger.

Derfor skal du læse uddannelsen

du bliver ingeniør med samfundsblik
du planlægger fremtidens by og land
du skaber løsninger til gavn for vores klima

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Ingeniør med fokus på samfund og klima

Som planlægger inden for by-, energi og miljø er du med til at forme fremtidens byer, energisystemer og miljø.

Du arbejder du med spørgsmål som

 • hvordan skal vores byer se ud i fremtiden under hensyntagen til mennesker og miljø?
 • er der plads nok til alle, når presset på storbyerne vokser?
 • hvordan planlægger vi fremtidens transport, infrastruktur og miljø?
 • hvordan skal fremtidens energisystem se ud?

På uddannelsen i By-, Energi- og Miljøplanlægning har vi fokus på FNs verdensmål

By-, Energi- og Miljøplanlæggere beskæftiger sig med de fleste af FNs verdensmål. Eksempler på verdensmål der er særligt i fokus på uddannelsen er nr. 7:  Bæredygtig Energi; nr. 11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund; nr. 12 Ansvarligt forbrug og produktion nr. 13: Klimaindsats, nr. 14 Livet i havet og og nr. 15: Livet på Land.

Som studerende kommer du derfor til at arbejde med en række forskellige problemstillinger i relation til verdensmålene. Det kommer blandt andet til udtryk i dine studieprojekter, hvor du fx kan arbejde med spørgsmål som:

 • Hvordan kan vi gennem planlægning sikre bl.a. bebyggelse og infrastruktur mod påvirkning fra klimaforandringer?
 • Hvordan kan virksomheder og organisationer arbejde med at forbedre bæredygtigheden af deres aktiviteter?
 • Hvordan passer vi på vores naturressourcer, når vi udvikler samfundet, fx gennem byudvikling, anlæg af infrastruktur og omlægning af energisystemet?

Vil du være med til at finde svar og løsninger?

 

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Mød en projektgruppe


Mød Anne, Jon, Laurits og Mathias og hør, hvordan de igennem deres studieprojekt løser problemstillinger fra virkeligheden.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Et stærkt studiemiljø

Vidste du...

 • At der er ligelig fordeling mellem køn på By- Energi- og Miljøplanlægningsstudiet
 • At der er små årgange med et godt sammenhold skabt igennem bl.a. fester og sociale arrangementer. Studiet har også sin egen studenterorganisation
 • Alt efter om du vælger at studere i København eller Aalborg foregår uddannelsen enten i Aalborg Centrum midt i Aalborgs pulserende byliv eller på Aalborg Universitets helt nye campus på Sydhavnen i København

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen giver dig en bred men solid indføring i emnerne by, energi og miljø. På den efterfølgende kandidatuddannelse vælger du, hvordan du vil specialisere dig.

Her kan du se, hvordan uddannelsen er struktureret og finde studieordningen.

Semesteroversigt

Vil du være med til at gøre en forskel?

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Kandidatmuligheder på AAU

Som bachelor i By-, Energi- og Miljøplanlægning får du adgang til at tage den 2-årige kandidatuddannelse i Urban, Energy and Environmental Planning eller kandidatuddannelsen i Sustainable Cities.

På kandidatuddannelsen i Urban, Energy and Environmental Planning kan du specialisere dig i ét af følgende områder:

Environmental Management and Sustainability Science
(Miljøledelse og bæredygtighed) (Aalborg)

Urban Planning and Management
(Byplanlægning) (Aalborg)

Sustainable Energy Planning and Management
(Energiplanlægning) (Aalborg)

Cities and Sustainability
(Byer og bæredygtighed) (Aalborg)

  Job og karriere

  By-, Energi- og Miljøplanlægning er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på kandidatniveau med en af de to civilingeniøruddannelser Urban, Energy and Environmental Planning (Aalborg) eller Sustainable Cities (København).

  Igennem hele uddannelsen vælger du selv, hvordan rammerne for din fremtid skal se ud. Bacheloruddannelsen giver en bred indføring til områderne by, energi og miljø, som gør dig i stand til at tænke holistisk og helhedsorienteret. På kandidaten specialiserer du dig i det område, der interesserer dig mest - og som danner grundlag for din fremtidige karriere.

  Din fremtidige jobtitel kan fx blive

  • miljøplanlægger eller - konsulent
  • byplanlægger
  • trafikplanlægger
  • energikonsulent, energiplanlægger

  … eller noget helt andet.

  Helt konkret kan dit fremtidige job udmønte sig i fx planlægning af letbaner, energibesparelser, miljøgodkendelser, miljøvurdering eller planlægning af fremtidens byer.

  Karriere som ingeniør i By-, Energi- og Miljøplanlægning

  Svanemærket byggeri

  "Svanemærket byggeri er omdrejningspunktet i mit arbejde. Det handler om, at alt vores byggeri skal være svanemærket og dermed leve op til en række krav og dokumentation i forhold til energiberegning, dagslys, affaldssortering, byggematerialer og indeklima."

  Joan, færdiguddannet

  Helhedsperspektiv på energiplanlægning

  "Man er nødt til at se på sammenhænge. Man kan ikke sætte en vindmølle op, uden også at have øje for miljø, byplanlægning, og den politiske vinkel. Som energiplanlægger ser jeg på hele systemet og på, hvordan systemerne spiller sammen.
  Det er helt sikkert de internationale perspektiver, der drager mig. Det er spændende at arbejde med fjernvarmesystemer i Danmark, men det, der driver mig, er at kunne udbrede dem andre steder i verden også."

  Kristina, færdiguddannet

  I en bæredygtig retning

  "Jeg arbejder i Niras. Jeg har mange arbejdsopgaver for en biogasproducent, der hedder Nature Energy, hvor vi hjælper med bl.a. at lave miljøvurdering for etablering af deres biogasanlæg.
  Derudover arbejder jeg meget med bæredygtighed, bl.a. klimaberegninger for en række forskellige kunder. De opgaver, der især motiverer mig, er dem, hvor jeg kan få lov til at ’skubbe på’ i en mere bæredygtig retning. Jeg har de seneste år holdt mange oplæg og workshops omkring FNs Verdensmål."

  Rasmus, færdiguddannet

  Kontakt

  Optagelse og adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev