Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelser

By-, energi- og miljø­planlægning

Bachelor

By-, energi- og miljø­planlægning

Til dig, der gerne vil arbejde for en bæredygtig fremtid, er her uddannelsen, der kombinerer ingeniør- og samfundsvidenskaben og giver en bred tilgang til jobbet som planlægger.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du bliver ingeniør med samfundsblik
Du planlægger fremtidens by og land
Du skaber løsninger til gavn for vores klima

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

By-, energi- og miljø­planlægning

Til dig, der gerne vil arbejde for en bæredygtig fremtid, er her uddannelsen, der kombinerer ingeniør- og samfundsvidenskaben og giver en bred tilgang til jobbet som planlægger.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du bliver ingeniør med samfundsblik
Du planlægger fremtidens by og land
Du skaber løsninger til gavn for vores klima

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Ingeniør- og samfundsvidenskab

Uddannelsen forener ingeniør- og samfundsvidenskab. 

Som ingeniør i By-, Energi- og Miljøplanlægning bliver du uddannet til at planlægge og forme et samfund, hvor der er plads til alle, selvom storbyerne vokser. Et samfund med grønnere byer, der tager hensyn til vores miljø. Du kan være med til at omstille virksomheder mod en bæredygtig fremtid. Og til at planlægge energi og infrastruktur, der giver mening for mennesker og natur.

Du arbejder fx med temaer som

 • fremtidens vedvarende energisystem
 • tilpasning af vores byer til de klimaforandringer, vi ikke når at stoppe
 • bæredygtig omstilling af virksomheder og produktion

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Et stærkt studiemiljø

Vidste du...

 • At der er ligelig fordeling mellem køn på By- Energi- og Miljøplanlægningsstudiet
 • At der er små årgange med et godt sammenhold skabt igennem bl.a. fester og sociale arrangementer. Studiet har også sin egen studenterorganisation
 • Alt efter om du vælger at studere i København eller Aalborg foregår uddannelsen enten i Aalborg Centrum midt i Aalborgs pulserende byliv eller på Aalborg Universitets helt nye campus på Sydhavnen i København

Mød studerende fra uddannelsen

Klik på videoerne nedenfor og hør studerende fortæller om uddannelsen, studiemiljø og fagligheden.

Fagligt indhold

Uddannelsen kombinerer tre områder, der har hver deres faglighed, men som stadig hænger uløseligt sammen for at klæde dig på til arbejdet som planlægger:

 • Byplanlægning handler om at tilrettelægge fremtidens byer under hensyntagen til mennesker og miljø. Fx hvordan vi kan skabe plads nok til flere mennesker og samtidig sikre naturen omkring os.
 • Energiplanlægning sætter fokus på fremtidens energisystemer, og hvordan vi kan sikre grøn energi i fremtiden. Hvor placerer vi fx vindmøllerne, og hvordan inddrager vi borgerne?
 • Miljøplanlægning handler om, hvordan vi bruger og passer på vores miljø, når samfundet udvikler sig. Det kan fx være hvordan vi undgår forurening af grundvandet, eller hvor vi gør af vores spildevand.

Her kan du se, hvordan uddannelsen er struktureret og finde studieordningen.

Semesteroversigt

thumbnail

By-, Energi- og Miljøplanlægning: Vil du være med til at gøre en forskel?

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

By-, Energi- og Miljøplanlægning: Vil du være med til at gøre en forskel?

Kandidatmuligheder på AAU

Som bachelor i By-, Energi- og Miljøplanlægning får du adgang til at tage den 2-årige kandidatuddannelse i Urban, Energy and Environmental Planning eller kandidatuddannelsen i Sustainable Cities.

På kandidatuddannelsen i Urban, Energy and Environmental Planning kan du specialisere dig i ét af følgende områder:

Environmental Management and Sustainability Science
(Miljøledelse og bæredygtighed) (Aalborg)

Urban Planning and Management
(Byplanlægning) (Aalborg)

Sustainable Energy Planning and Management
(Energiplanlægning) (Aalborg)

Cities and Sustainability
(Byer og bæredygtighed) (Aalborg)

  Job og karriere

  By-, Energi- og Miljøplanlægning er især tilrettelagt for dig, som ønsker at fortsætte på kandidatniveau med en af de to civilingeniøruddannelser Urban, Energy and Environmental Planning (Aalborg) eller Sustainable Cities (København).

  Igennem hele uddannelsen vælger du selv, hvordan rammerne for din fremtid skal se ud. Bacheloruddannelsen giver en bred indføring til områderne by, energi og miljø, som gør dig i stand til at tænke holistisk og helhedsorienteret. På kandidaten specialiserer du dig i det område, der interesserer dig mest - og som danner grundlag for din fremtidige karriere.

  Din fremtidige jobtitel kan fx blive

  • rådgivende ingeniør
  • miljøplanlægger eller - konsulent
  • byplanlægger
  • trafikplanlægger
  • energikonsulent, energiplanlægger

  … eller noget helt andet.

  Helt konkret kan dit fremtidige job udmønte sig i fx planlægning af letbaner, energibesparelser, miljøgodkendelser, miljøvurdering eller planlægning af fremtidens byer.

  Karriere som ingeniør i By-, Energi- og Miljøplanlægning

  Svanemærket byggeri

  "Svanemærket byggeri er omdrejningspunktet i mit arbejde. Det handler om, at alt vores byggeri skal være svanemærket og dermed leve op til en række krav og dokumentation i forhold til energiberegning, dagslys, affaldssortering, byggematerialer og indeklima."

  Joan, færdiguddannet

  Helhedsperspektiv på energiplanlægning

  "Man er nødt til at se på sammenhænge. Man kan ikke sætte en vindmølle op, uden også at have øje for miljø, byplanlægning, og den politiske vinkel. Som energiplanlægger ser jeg på hele systemet og på, hvordan systemerne spiller sammen.
  Det er helt sikkert de internationale perspektiver, der drager mig. Det er spændende at arbejde med fjernvarmesystemer i Danmark, men det, der driver mig, er at kunne udbrede dem andre steder i verden også."

  Kristina, færdiguddannet

  I en bæredygtig retning

  "Jeg arbejder i Niras. Jeg har mange arbejdsopgaver for en biogasproducent, der hedder Nature Energy, hvor vi hjælper med bl.a. at lave miljøvurdering for etablering af deres biogasanlæg.
  Derudover arbejder jeg meget med bæredygtighed, bl.a. klimaberegninger for en række forskellige kunder. De opgaver, der især motiverer mig, er dem, hvor jeg kan få lov til at ’skubbe på’ i en mere bæredygtig retning. Jeg har de seneste år holdt mange oplæg og workshops omkring FNs Verdensmål."

  Rasmus, færdiguddannet

  Kontakt

  Optagelse og adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev