ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Bæredygtige byggeprocesser

Bachelor

Bæredygtige byggeprocesser

Uddannelsen er for dig, som gerne vil være med til, at vi bygger grønt i fremtiden og realiserer vores mål om bæredygtighed. Her får du en eftertragtet profil som bygningsingeniør med speciale i bæredygtigt byggeri.

Få kendskab til

Bæredygtigt byggeri
Brugeradfærd og brugerbehov i bygninger
Ledelse og koordinering i byggeprojekter

København

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Bæredygtige byggeprocesser

Uddannelsen er for dig, som gerne vil være med til, at vi bygger grønt i fremtiden og realiserer vores mål om bæredygtighed. Her får du en eftertragtet profil som bygningsingeniør med speciale i bæredygtigt byggeri.

Få kendskab til

Bæredygtigt byggeri
Brugeradfærd og brugerbehov i bygninger
Ledelse og koordinering i byggeprojekter

København

3-årig uddannelseDansk

Hvad er bæredygtige byggeprocesser?

Fremtidens byggeri skal gøre op med overdreven brug af ressourcer og energi, og skabe bygninger hvor mennesker trives og miljøet forbedres. Når man tænker bæredygtighed i byggeriet, indgår der tre overordnede emner: miljøet, økonomien og det sociale. Dvs. at vores byggeri skal belaste miljøet så lidt som muligt, det skal ikke koste så meget hverken at opføre, drifte eller genbruge, og det skal være godt og sundt for mennesker at opholde sig i. Bæredygtige byggeprocesser forener de tre emner.

Uddannelsen i Bæredygtige Byggeprocesser fokuserer derved på planlægning, opførelse, drift og renovering af bygninger med henblik på at sikre bæredygtige strategier. 

Du får en eftertragtet profil

Ca. 40 % af Danmarks energiforbrug bruges i bygninger og 35 % af alt affald stammer fra bygge- og anlægsbranchen, hvilket gør byggeriet til en af de største bidragydere til drivhuseffekten. Det stilles derfor flere krav til energibesparelser i og energimærkning af bygninger. For at vi kan løse klima-, miljø- og ressourcekrisen, skal vi lave en gennemgribende omstilling af byggesektoren.

Der er i forvejen stor efterspørgsel på bygningsingeniører, men en større og voksende efterspørgsel ligger inden for byggesektorens ønske om innovative og robuste løsninger for at reducere udledning af drivhusgasser fra byggeriet.  Dvs. der er stort behov for bygningsingeniører, der kan arbejde tværfagligt med bæredygtighed i alle byggeriets faser og samarbejde med alle relevante aktører i byggeriet.

Du vil kunne efterkomme efterspørgslen på tværfaglige bygningsingeniører inden for bæredygtighed med uddannelsen i Bæredygtige Byggeprocesser, som består af en bachelor (BSc) og en kandidat (MSc).

Vadehavscentret har bl.a. vundet pris som værende Europas mest bæredygtige museum 2020-2021. Eksempler fra byggeriet: bygget i træ og strå, store solenergipaneler skjult på taget, belysning er energieffektivt, og de fleste produkter i cafeteriet er økologiske.

På bacheloren i Bæredygtige Byggeprocesser vil du lære om byggeteknik (inden for fx energi, indeklima, installationer, materialer og konstruktioner), brugen af bygninger (herunder drift, brugeradfærd og livet i bygningerne) og facilitering, koordinering og ledelse af byggeprocesser på tværs af fagligheder.

Du kommer også til at lave relevant projektarbejde, der så vidt muligt tager udgangspunkt i igangværende byggeprocesser, hvor den aktuelle problemstilling formuleres i samarbejde med aktører fra branchen. Der ligger projekter på hvert semester.

Fagligt indhold

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Job & karriere

Circle House er 60 familieboliger, der er verdens første almene boliger, der er bygget efter cirkulære principper. 90 % af de materialer, som bruges til at bygge Circle House, kan genanvendes stort set uden at tabe værdi.

Kontakt studiet

Generel studievejledning om AAU's uddannelser i København

Eksempler på bæredygtige byggeprocesser i denne kontor bygning er integreret naturlig ventilation, termisk masse, lavt carbon footprint mm.

Optagelse og adgangskrav

Mere om adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev