AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Applied Industrial Electronics, Bachelor

Studerende kigger ned i nav på vindmøllevinger

Applied Industrial Electronics

Effektelektronik, elektriske maskiner, instrumentering, automation og robotter spiller store og afgørende roller i vores samfund i dag. Med en uddannelse i Applied Industrial Electronics (Anvendt Industriel Elektronik) i Esbjerg kan du være med til at præge udviklingen inden for disse områder.

På bacheloruddannelsen i Applied Industrial Electronics bliver du klædt på til at arbejde som elektronikingeniør. I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan effektelektroniske konvertere og elektriske maskiner fungerer og udvikles. Du kan fx arbejde med undervandsrobotter eller med hvordan en vindmølle styres.

 

I løbet af uddannelse får du viden om indlejrede systemer og om computere og programmering. Du lærer også om signalbehandling, instrumentering, automation og om mekatronik og robotter. Udover viden om hvordan man udvikler systemer, lærer du, hvordan man tester og validerer systemerne, sådan at det sikres, at de virker efter hensigten.

Studerende i laboratorie

Med en bacheloruddannelse i Applied Industrial Electronics kan du læse videre til civilingeniør. Som færdiguddannet civilingeniør kan du arbejde inden for proces-, automations- og energiindustrien, hvor du fx kan arbejde med udvikling af nye konvertere og med maskiner til vindmøller. Du kan også arbejde med energi og effektivitetsoptimering af industrielle processer eller med mekatroniske systemer til f.eks. robotter eller bølgeenergisystemer.

I løbet af din uddannelse arbejder du tæt sammen med virksomheder i forbindelse med dit projektarbejde. Projekterne tager udgangspunkt i branchens aktuelle problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du og din projektgruppe hele tiden udfordres til at tænke innovativt, kreativt og systematisk for at finde nye løsninger.

Uddannelsen i Applied Industrial Electronics er engelsksproget, foregår i et internationalt miljø og udbydes internationalt. Det betyder, at du ud over dine faglige kompetencer også udvikler dine sproglige kompetencer. Det internationale miljø kan desuden give dig interkulturelle kompetencer, som kan komme dig til gode i din fremtidige karriere.
 

Se bruchure om Applied Industrial Electronics (pdf):

Brochure om Applied Industrial Electronics

 

læs mere om fagligt indhold


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Matematik er et vigtigt redskab i uddannelsen i Applied Industrial Electronics. Læs derfor om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN ESBJERG

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at være studerende i Esbjerg.
 

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDENAalborg Universitet bedst i Europa

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

 

SØG OPTAGELSE

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Elektroniske systemer
  • Mikroprocessorer
  • Reguleringsteknik
  • Matematik

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød Aalborg Universitet
Kom og mød Aalborg Universitet og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Kom og mød aAu