Indgå projektsamarbejde med AAU's studerende

Indgå projektsamarbejde med AAU's studerende

Hvert semester samarbejder flere tusinde studerende på Aalborg Universitet med virksomheder om projekter. De studerende får en case, og som projektsamarbejdspartner får du et bud på en løsning på en given problemstilling i din virksomhed.

Fordele ved projektsamarbejde med AAU’s studerende

Aalborg Universitets studerende besidder et højt fagligt niveau, og et projektsamarbejde giver dig:

  • mulighed for at tilføre ekstra ressourcer til løsning af mange typer opgaver
  • frisk input til og nye øjne på aktuelle udfordringer eller skuffeprojekter med potentiale
  • adgang til den nyeste specialiserede viden inden for en lang række relevante områder

 

Dine udgifter ved projektsamarbejdet

Når en virksomhed indgår projektsamarbejde med AAU’s studerende, dækker virksomheden som regel de studerendes omkostninger i forbindelse med opgavens løsning, fx transport, telefon, kopiering og porto. Men derudover koster det ikke dig og din virksomhed noget, hvis man fraregner tiden, du bruger på samarbejdet, fx på at sætte de studerende ind i opgaven.

Et typisk projekt strækker sig over fire-fem måneder i enten et forårs- eller efterårssemester. Specialer kan dog strække sig over længere perioder, og nogle studerende og virksomheder er så tilfredse med samarbejdet, at de vælger at fortsætte over flere semestre. 

 

Opgaveløsning i grupper

På Aalborg Universitet laver de studerende projektarbejde i grupper. Som projektsamarbejdspartner vil du derfor samarbejde med en gruppe på typisk to til syv studerende.

At der er flere om at løse en opgave, betyder, at de studerende har overskud til at give sig i kast med problemstillinger i din virksomhed af en anseelig størrelse.  

 

Sådan gør du...

Har du en konkret problemstilling i din virksomhed, du ønsker at få Aalborg Universitets studerende til at undersøge, kan du gratis lægge et opslag i AAU Jobbank, hvor det vil være synligt for alle AAU's studerende. Du udfylder opslaget i fem trin.

I AAU’s Jobbank har du desuden mulighed for at søge efter AAU-studerende til praktik og fuldtids- eller studiejob.

 

Projektbørs

Et studieprojekt kan have stor værdi for en virksomhed eller organisation, men det kan være svært at finde den rette studiegruppe. Dette understøtter AAU Match i tæt samarbejde med uddannelserne på Aalborg Universitet.

Projektbørs er en netværksdag, hvor studerende fra et specifikt studie mødes med relevante virksomheder og organisationer. Projektbørs tilrettelægges så der opnås størst mulig succesrate på matches mellem virksomhederne, organisationerne og de studerende.

Læs mere og se om der er en Projektbørs, der kunne være interessant for dig.

Se også...

Virksomhed fortæller...

”Projektsamarbejde åbner for nye perspektiver og giver KMD indsigt i de ting, der sker på universitetet. KMD kan bruge delresultater fra de studerendes projekter, men vi sætter aldrig studerende til at lave en styret opgave for os.

Projektsamarbejdet er hovedsageligt til at få inspiration fra. Velvidende, at hvis de får en god oplevelse, så siger de til deres studiekammerater, at KMD er et godt sted at være, og så har de os forhåbentligt i tankerne, når de er færdige som kandidater.”

- Svend Aage Svenstrup, Team-chef i KMD Teknik og Drifts Service Management-afdeling i Aalborg

Har du spørgsmål?

Vil du vide mere om mulighederne for at samarbejde med studerende på AAU?

Kontakt AAU Match