Forskning
Samarbejde

AAU's strategi: Viden for verden 2022-26

Aalborg Universitets strategi Viden for verden udgør grundlaget for universitetets udvikling. Her kan du bl.a. læse om universitetets strategiske retning, særkender og strategiske fokuspunkter.

Hent viden for verden 2022-26
(PDF)


Verden har brug for viden

Vi påvirkes alle sammen af globale dilemmaer. Mere end nogensinde før kan verdens store udfordringer mærkes i vores dagligdag.

Vores længere liv og højere krav til livskvalitet tærer på jordens ressourcer og skaber udfordringer for fremtidens velfærd.

Digitale kvantespring skaber muligheder, som ingen havde turde forestille sig, men også en fremtid, som ingen helt kan gennemskue.

Det er omfattende og presserende problemstillinger, som ingen kan løse alene. Vi står alle sammen med en del af ansvaret for at træffe bedre beslutninger.

Viden er alfa-omega, og derfor har verden brug for universiteter, der forholder sig kritisk, engagerer sig konstruktivt og tager ansvar for vores fælles fremtid ved at transformere komplekse udfordringer til bæredygtige forandringer.

Vi tror på, at viden kan og skal forandre verden.

Derfor er AAU et universitet med ambitioner, der rækker langt udenfor murene og ind i kernen af de mest presserende globale og lokale brændpunkter.

Derfor starter og slutter vores søgen efter viden altid i samspil med omverdenen, orienteret mod reelle problemer.

Derfor er vi de bedste til at samarbejde med dem, der møder problemerne til daglig. Virksomheder, organisationer og myndigheder. Globalt, nationalt og regionalt.

Derfor arbejder vi på tværs af fag og fakulteter på alle niveauer. Derfor tager vi en grundlagsskabende, tværvidenskabelig og transformativ tilgang
til viden.

 

Figur: AAU - et missionsdrevet universitet

Et missionsdrevet universitet

Vores dybe faglighed, gennemgribende tværfaglighed og opsøgende samfundsengagement giver os unikke muligheder for at arbejde med komplekse udfordringer.

Sammen med vores omverden definerer og deltager vi i missioner, som bidrager til at løse de udfordringer.

Disse missioner skal være drivkraften bag vores virke. Kort sagt er AAU et missionsdrevet universitet.

AAU - et missionsdrevet universitet


AAU’s særkender
I alt, hvad vi foretager os, har vi fire kvaliteter, som kendetegner AAU.

Problemorientering
Vores forskning og uddannelse tager altid afsæt i reelle problemer.

Samarbejde
Vi er best-in-class til at samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder, og vi sætter nye standarder for samarbejde på tværs af fagligheder og fakulteter.

Engagement
Vores medarbejdere og studerende er engagerede, både i egen faglighed og i omverdenens problemer.

Forandring
Vores viden og indsigter skaber værdi og innovation, der forbedrer verden.


Strategiske fokuspunkter

UDDANNELSE

Internationalt niveau
Vi vil levere uddannelser på højeste internationale niveau funderet på problembaseret og digital læring.

Tværfaglighed
Vi vil uddanne dimittender, som tænker og arbejder tværfagligt.

Relevans
Vi vil uddanne dimittender, der arbejder effektivt med virkelige udfordringer. Vi vil løse arbejdsmarkedets behov for kompetencer og opkvalificering gennem fremtidssikrede og fleksible uddannelser.
 

FORSKNING

Excellence
Vi vil kultivere verdensførende forskningsmiljøer, der kobler videnskabelig excellence med missionsdrevet engagement.

Samarbejde
Vi vil vise, hvordan forskning styrkes af aktivt samarbejde med vores omverden. Vi har brug for verden, ligesom verden har brug for vores viden.

Transformativ
Vi vil skabe grundlagsskabende, tværvidenskabelig og transformativ forskning, der bidrager til at løse verdens mest komplekse og presserende udfordringer.

INNOVATION

Førstevalg
Vi vil være den foretrukne internationale, nationale og regionale samarbejdspartner og leverandør af forskningsbaseret innovation.

Dagsorden
Igennem vores samarbejder med eksterne aktører vil vi sætte dagsordener med innovative svar på relevante problemer.

Nyttiggørelse
Vi vil nyttiggøre vores viden, så den skaber konkret værdi for vores samarbejdspartnere og omverden.

 

STRATEGI-SEKRETARIAT

Louise Bredgaard, projektleder for AAU Strategi, lb@adm.aau.dk

Stine Damborg Nysum, strategimedarbejder, sdn@adm.aau.dk