Spring til indhold
ForsideOm AAUStrategi

AAU’s strategiske rammekontrakt 2022-25

Aalborg Universitet har indgået en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren, som er gældende fra juni 2022-2025.

Læs AAU's strategiske rammekontrakt 2022-25Se Uddannelses- og Forskningsministeriets liste med universiteternes strategiske rammekontrakter 2022-2025

AAU’s strategiske rammekontrakt 2022-25

Aalborg Universitet har indgået en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren, som er gældende fra juni 2022-2025.

Læs AAU's strategiske rammekontrakt 2022-25Se Uddannelses- og Forskningsministeriets liste med universiteternes strategiske rammekontrakter 2022-2025

Aalborg Universitet vil i rammekontraktens periode 2022-25 arbejde med følgende strategiske mål for universitetets kerneopgaver:

 1. 1

  AAU vil sikre højt læringsudbytte gennem høj studieintensitet og reducere fra-faldet af nye studerende.

 2. 2

  AAU vil styrke de studerendes employability.

 3. 3

  AAU vil styrke den forskningsbaserede undervisning i PBL og uddanne studerende med dyb faglighed inden for eget fagdomæne og evne til helhedstænkning.

 4. 4

  AAU vil styrke livslang læring ved at udbyde flere og nye typer af attraktive efter- og videreuddannelsesforløb særligt inden for IT, ingeniør- og naturvidenskab.

 5. 5

  AAU vil udvikle sig mod at være et missionsdrevet universitet, der gennem en styrket tværvidenskabelig og grøn forskningsindsats bidrager til løsning af globale udfordringer.

 6. 6

  AAU vil styrke sin nyttiggørelse af forskningen gennem samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner.

 7. 7

  AAU vil fremme iværksætteri og øge entreprenørskabskompetencer hos studerende.

Målepunkterne er fastsat på områder, hvor både ministeren og universitetet har interesse i at skabe fremdrift og forbedringer.

Ved årets udløb gennemgås resultaterne for hvert enkelt målepunkt, herunder de initiativer, der er iværksat i løbet af året med henblik på at skabe fremgang på området. Målrapporteringen kan ses i Aalborg Universitets årsrapport.

KONTAKT AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets strategi eller rammekontrakt, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940