Spring til indhold
ForsideOm AAUStrategi

AAU’s strategiske rammekontrakt 2022-25

Aalborg Universitet har indgået en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren, som er gældende fra juni 2022-2025.

Læs AAU's strategiske rammekontrakt 2022-25Se Uddannelses- og Forskningsministeriets liste med universiteternes strategiske rammekontrakter 2022-2025

AAU’s strategiske rammekontrakt 2022-25

Aalborg Universitet har indgået en strategisk rammekontrakt med uddannelses- og forskningsministeren, som er gældende fra juni 2022-2025.

Læs AAU's strategiske rammekontrakt 2022-25Se Uddannelses- og Forskningsministeriets liste med universiteternes strategiske rammekontrakter 2022-2025

Aalborg Universitet vil i rammekontraktens periode 2022-25 arbejde med følgende strategiske mål for universitetets kerneopgaver:

  1. AAU vil sikre højt læringsudbytte gennem høj studieintensitet og reducere fra-faldet af nye studerende.
  2. AAU vil styrke de studerendes employability.
  3. AAU vil styrke den forskningsbaserede undervisning i PBL og uddanne studerende med dyb faglighed inden for eget fagdomæne og evne til helhedstænkning.
  4. AAU vil styrke livslang læring ved at udbyde flere og nye typer af attraktive efter- og videreuddannelsesforløb særligt inden for IT, ingeniør- og naturvidenskab.
  5. AAU vil udvikle sig mod at være et missionsdrevet universitet, der gennem en styrket tværvidenskabelig og grøn forskningsindsats bidrager til løsning af globale udfordringer.
  6. AAU vil styrke sin nyttiggørelse af forskningen gennem samarbejde med private virksomheder og offentlige institutioner.
  7. AAU vil fremme iværksætteri og øge entreprenørskabskompetencer hos studerende.

Målepunkterne er fastsat på områder, hvor både ministeren og universitetet har interesse i at skabe fremdrift og forbedringer.

Ved årets udløb gennemgås resultaterne for hvert enkelt målepunkt, herunder de initiativer, der er iværksat i løbet af året med henblik på at skabe fremgang på området. Målrapporteringen kan ses i Aalborg Universitets årsrapport.

KONTAKT AAU

Har du spørgsmål til Aalborg Universitets strategi eller rammekontrakt, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940