Spring til indhold
ForsideOm AAUStrategi

Viden for verden – AAU strategi 2022-26

Aalborg Universitets strategi Viden for verden udgør grundlaget for universitetets udvikling. Her kan du bl.a. læse om universitetets strategiske retning, særkender og strategiske fokuspunkter.

Download Viden for verden – AAU strategi 2022-26

Viden for verden – AAU strategi 2022-26

Aalborg Universitets strategi Viden for verden udgør grundlaget for universitetets udvikling. Her kan du bl.a. læse om universitetets strategiske retning, særkender og strategiske fokuspunkter.

Download Viden for verden – AAU strategi 2022-26

Viden for verden 2022-2026

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Viden for verden 2022-2026

Verden har brug for viden

Vi påvirkes alle sammen af globale dilemmaer. Mere end nogensinde før kan verdens store udfordringer mærkes i vores dagligdag.

Vores længere liv og højere krav til livskvalitet tærer på jordens ressourcer og skaber udfordringer for fremtidens velfærd.

Digitale kvantespring skaber muligheder, som ingen havde turde forestille sig, men også en fremtid, som ingen helt kan gennemskue.

Det er omfattende og presserende problemstillinger, som ingen kan løse alene. Vi står alle sammen med en del af ansvaret for at træffe bedre beslutninger.

Viden er alfa-omega, og derfor har verden brug for universiteter, der forholder sig kritisk, engagerer sig konstruktivt og tager ansvar for vores fælles fremtid ved at transformere komplekse udfordringer til bæredygtige forandringer.

Vi tror på, at viden kan og skal forandre verden.

Derfor er AAU et universitet med ambitioner, der rækker langt udenfor murene og ind i kernen af de mest presserende globale og lokale brændpunkter.

Derfor starter og slutter vores søgen efter viden altid i samspil med omverdenen, orienteret mod reelle problemer.

Derfor er vi de bedste til at samarbejde med dem, der møder problemerne til daglig. Virksomheder, organisationer og myndigheder. Globalt, nationalt og regionalt.

Derfor arbejder vi på tværs af fag og fakulteter på alle niveauer. Derfor tager vi en grundlagsskabende, tværvidenskabelig og transformativ tilgang
til viden.

Et missionsdrevet universitet

Vores dybe faglighed, gennemgribende tværfaglighed og opsøgende samfundsengagement giver os unikke muligheder for at arbejde med komplekse udfordringer. Sammen med vores omverden definerer og deltager vi i missioner, som bidrager til at løse de udfordringer. Disse missioner skal være drivkraften bag vores virke. Kort sagt er AAU et missionsdrevet universitet.

AAU - et missionsdrevet universitet

Vision 2026

Vi vil med vores missionsdrevne tilgang sætte en tydelig retning og skabe værdi gennem ny viden om – og til verden. Vi vil gennem høj kvalitet i vores kerneaktiviteter være med til at skabe løsninger på komplekse samfundsudfordringer både regionalt, nationalt og globalt.

Vi er internationalt anerkendt som et missionsdrevet universitet, der bidrager til en bæredygtig udvikling.

  • Vi er internationalt anerkendt for fremragende grundlagsskabende, transformativ og tværvidenskabelig forskning.
  • Vi uddanner dimittender med dybdefaglighed og fokus på helhedstænkning, der kan bidrage til - og samarbejde om løsning af nutidens og fremtidens udfordringer.
  •  Vi har udviklet vores problem- og projektbaserede læringsmodel med fokus på digitalisering, entreprenørskab samt integration mellem SSH (social science and humanities) og STEM (science, technology, engineering og mathematics inkl. IT).
  • Vi er en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder, myndigheder og institutioner, og vores vidensamarbejder er gensidige, fokuserede og er med til at skabe forandring.
  • Vi har bæredygtighed som centralt tema for vores aktiviteter.

AAU's særkender

I alt, hvad vi foretager os, har vi fire kvaliteter, som kendetegner AAU.

Problemorientering

Vores forskning og uddannelse tager altid afsæt i reelle problemer.

Samarbejde

Vi er best-in-class til at samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder, og vi sætter nye standarder for samarbejde på tværs af fagligheder og fakulteter.

Engagement

Vores medarbejdere og studerende er engagerede, både i egen faglighed og i omverdenens problemer.

Forandring

Vores viden og indsigter skaber værdi og innovation, der forbedrer verden.

Strategiske fokuspunkter - uddannelse

Strategiske fokuspunkter - forskning

Strategiske fokuspunkter - innovation