ForsideOm AAUStrategi

AAU - et missionsdrevet universitet

For os på AAU betyder det at være et missionsdrevet universitet, at vi er drevet af et meningsgivende formål, der rækker ud over vores egen organisation og bidrager til en bæredygtig udvikling af verden.

AAU - et missionsdrevet universitet

For os på AAU betyder det at være et missionsdrevet universitet, at vi er drevet af et meningsgivende formål, der rækker ud over vores egen organisation og bidrager til en bæredygtig udvikling af verden.

Vi vil gennem partnerskaber med omverdenen bidrage til de missioner, hvor vi har en stærk forskningsfaglig indsigt. Vi vil spille en aktiv rolle i at finde løsninger på aktuelle – og fremtidige, globale udfordringer og gøre en forskel for vores omverden.

Skab viden for verden i missioner sammen med andre

På Aalborg Universitet ønsker vi at bidrage til missioner sammen med andre – fx forskere, erhvervsfolk, interesseorganisationer, internationale samarbejdspartnere og offentlige instanser – for at finde de bedste løsninger og skabe viden for verden. Foruden individuelle indsatser vil vi arbejde i fællesskab på tværs af fagligheder og i tæt samarbejde med udvalgte partnere med et tydeligt fokus på missionens mål. Vi anser den tværvidenskabelige tilgang, der er funderet i en stærk grundlagsskabende og transformativ forskningsfaglighed, som en kvalitet i vores arbejde med missionerne.

Særkender for Aalborg Universitet

Vores særkender – problemorientering, samarbejde, engagement og forandring – er forudsætninger for, at vi lykkes som missionsdrevet universitet. Vores særkender skal bidrage til, at vi opnår anerkendelse af AAU som et missionsdrevet universitet med en tydelig og dagsorden-sættende profil.

Profil

Universitetets profil skal opleves som relevant af vores omverden, vores medarbejdere og studerende, fordi vi er med at til skabe forandringer og løsninger på de regionale, nationale og globale udfordringer.

Illustrationen er baseret på en fortolkning af missionsbegrebet på baggrund af beskrivelser fra professor David Budtz Pedersen (Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU) og økonom og rådgiver for Europa Kommissionen Mariana Mazzucato. (Fortolket og illustreret af strategisk rådgiver Lone Bechmann, SUND dekansekretariat, AAU i samarbejde med professor David Budtz Pedersen).

Mål, organisationsform og arbejdsform

[MÅL] Målet er at løse de store globale samfundsproblemer med konkrete indsatser – og at gøre dette ved at organisere sig i tværgående partnerskaber, hvor man samler aktører på tværs af stat, erhvervsliv, fonde, universiteter og civilsamfund [ORGANISATIONSFORM] med en tydelig intention om både at inddrage og samskabe [ARBEJDSFORM]. Missionerne er drevet af disse partnerskaber, som er en anden måde at udvikle og implementere forskning på, end universiteter er vant til. Dog har vi på AAU store erfaring med bl.a. tværvidenskabelig forskning og nyttiggørelse af vores forskning, som er med til at give AAU gode forudsætninger for at arbejde missionsdrevet ift. vores forskning.

Tematisk ramme og orientering

Som missionsdrevet universitet interesserer man sig for emner med stor samfundsrelevans, men missioner skal ikke forveksles med ‘grand challenges’. De skal nærmere forstås som grand challenges, der er brudt ned i mindre og velafgrænsede programmer. Man arbejder med missionerne inden for en afgrænset tematisk ramme [TEMATISK RAMME], der giver både forskere, virksomheder og beslutningstagere et tydeligt fokus og muliggør, at de kan orientere sig mod tydelige mål [ORIENTERING]. Vi har på AAU udvalgt fire tematiseringer for vores tilgang til at bedrive missionsdrevet forskning, og dem kommer vi til at arbejde videre med i 2022. 

Tilgang

Den missionsorienterede tilgang er, at man blander og forener discipliner på tværs [TILGANG] – og den trækker derfor tydelige tråde til den tværvidenskabelige tankegang. Missionerne skal løses med kompetencer fra både STEM og SSH. Missionerne kræver, at flere discipliner og samfundsaktører arbejder sammen og ”blander” viden.

Omfang og output

Sidst, men ikke mindst, involverer det missionsdrevne universitet sig i forskningsindsatserne helt fra start til slut – fra idé til løsning [OMFANG] – og sikrer et konkret output i form af løsninger, nyskabelser og vidensdeling [OUTPUT].