Spring til indhold
ForsideOm AAUProfil

Priser og hæder

Priser og hæder

Æresdoktorer

Aalborg Universitet tildeler æresdoktorgraden til personer, der har gjort sig videnskabelig fortjent i et omfang, så det findes naturligt, at AAU hædrer dem med den højeste videnskabelige grad.

Læs mere om æresdoktorer ved Aalborg Universitet

Doktorer

Tildeling af doktorgraden sker på grundlag af en doktorafhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling. På Aalborg Universitet tildeles doktorgraden af fakulteternes akademisk råd.

Læs mere om doktorer ved Aalborg Universitet

Spar Nord Fondens Forskningspris

Spar Nord Fondens Forskningspris gives hvert år til en yngre forsker som anerkendelse af et særligt fremragende forskningsprojekt.

Læs mere om Spar Nord Fondens Forskningspris

Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

Hvert år udpeges en Årets Underviser på hvert fakultet. Disse undervisere indstilles samtidig til Spar Nord Undervisningspris. Modtageren af prisen afsløres ved Årsfesten.

Læs mere om Det Obelske Familiefonds Undervisningspris

NOVI Legatet

NOVI uddeler en gang årligt NOVI Legatet til den eller de 9.-10. semesters studerende, som kan præsentere en forretningsidé med et så bæredygtigt potentiale, at konceptet kan omsættes til en virksomhed på NOVI i Aalborg.

Læs mere om NOVI Legatet

Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris

Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris tildeles hvert år til en innovativ ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet, hvis projekt ses at kunne yde et væsentligt bidrag til styrkelse af Danmark som vidensamfund.

Læs mere om Nordjysk Universitetsfonds Innovationspris

Roblon Prisen

Roblon Fonden har 2008-2019 årligt præmieret et speciale af høj kvalitet, innovativt, nyskabende og udarbejdet af en studerende/eller gruppe af studerende på Aalborg Universitet med Roblon Prisen.

Læs mere om Roblon Prisen

Honorary Fellows

Honorary Fellow er en æresbevisning, som tidligere blev tildelt en person, der har gjort en helt særlig indsats for Aalborg Universitet. 

Læs mere om Honorary Fellows ved Aalborg Universitet