Spring til indhold

Doktorer ved Aalborg Universitet

Doktorer ved Aalborg Universitet

Tildeling af doktorgraden sker på grundlag af en doktorafhandling, der forsvares ved en mundtlig, offentlig forsvarshandling. På Aalborg Universitet tildeles doktorgraden af fakulteternes akademisk råd.

Enhver person, som har erhvervet en kandidat-, magister- eller ph.d.-grad, har ret til at indlevere en doktorafhandling til bedømmelse ved Aalborg Universitet. Personer, som ikke har erhvervet en af de angivne grader, kan efter godkendelse af en dekan på AAU ligeledes indlevere en doktorafhandling med henblik på forsvar heraf.

Læs mere om tildeling af doktor- og æresdoktorgrader ved AAU