Spring til indhold

Roblon Prisen

Roblon Prisen

Bestyrelsen for Roblon Fonden i Frederikshavn har fra 2008 til 2019 præmieret et speciale udarbejdet af en studerende/eller gruppe af studerende på Aalborg Universitet med Roblon Prisen på 100.000 kr.

Roblon Prisen blev uddelt ved Aalborg Universitets årsfest. Sidste gang prisen blev uddelt var ved Årsfest 2019.

Kriterierne for at blive indstillet til prisen var, at specialet skulle være af høj kvalitet, innovativt og nyskabende, og gerne kunne give afsmitning i Nordjylland på evt. videre forskning eller beskæftigelse.

AAU's hovedområder indstillede hvert år to specialer til modtagelse af prisen. Roblon Fondens bestyrelse udvalgte prismodtageren.

Prismodtager i 2019

Anne Mette Frøbert, cand.polyt. i bioteknologi, blev tildelt Roblon Prisen for specialet ’The Hibernating Scandinavian Brown Bear – Characterization of a Potential Regulator of Hibernation Physiology’.

Hun har i sit speciale undersøgt, hvordan den skandinaviske brunbjørn tilpasser sin fysiologi til at kunne gå i vinterhi. I dvaleperioden udviser bjørnene nemlig en bemærkelsesværdig og nærmest sund inaktivitetstilstand, som betyder, at bjørnene ikke bliver ramt af de komplikationer, som den menneskelige krop oplever ved længerevarende inaktivitet, fx tab af knogle- og muskelmasse og udvikling af hjerte-/karsygdomme, fedme og diabetes.

En forståelse for, hvordan bjørnen klarer sig godt igennem sit vinterhi har særligt potentiale for behandling af muskelsvind, knogleskørhed, diabetes, hjerte-/karsygdomme og diabetes. 

Læs mere om prismodtager Anne Mette Frøbert.

Modtagere af  Roblon Prisen

 • 2019: Anne Mette Frøbert med specialet "The Hibernating Scandinavian Brown Bear - Characterization of a Potential Regulator of Hibernation Physiology"
 • 2018: Thomas Yssing Michaelsen med specialet "Differentieringsafhængig klassifikation af diffus storcellet B-celle lymfom ved hjælp af NanoString teknologien"
 • 2017: Katrine Larsen med specialet "Psykisk sundhed for unge efter erhvervet hjerneskade", Institut for Psykologi
 • 2016: Peter Lyngø Sørensen med specialet ”Vectorcardiographic Quantification of Myocardial Infarction”, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2015: Kasper Bendix Johnsen med specialet "Exosomes as drug delivery vehicles - Endogenous nanocarriers for targeted cancer therapy", Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2014: Jeppe Nørgaard Poulsen med specialet ”Glial-Glial Interactions in the sensory ganglion following treatment with platinum analogues”, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi
 • 2013: Sarai Løkkegaard og Kristina Skovgaard Pedersen med specialet ”Oplevelsen af bæredygtighed”, Institut for Kommunikation
 • 2012: Mads Albertsen med specialet “The metagenome of a full-scale microbial community carrying out enhanced biological phosphorus removal”, Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi
 • 2011: Kacper Kaminsky med specialet “Identifikation of molecular networks responsible for yield in contrasting potato cultivars by sequence tag-based transcriptome analysis", Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi
 • 2010: Steffen Falgreen Larsen med specialet "Regression Methods for Steble Generation of Predictive Chemoresistance Indexes Using Drug Screened Cell Lines", Institut for Matematiske Fag
 • 2009: Andreas Engelbredt Dalsgaard, Mads Christian Olesen og Martin Toft med specialet ”Modular Execution Time Analysis using Model Checking”, Institut for Datalogi
 • 2008: Per Kingo Jensen, Mathias Ramskov Garbus og Jan Vestergaard Knudsen med specialet ”Instrumentation, Modeling and Control of AAU-BOT1”, Institut for Elektroniske Systemer