Forskning
Samarbejde

Aalborg Universitets organisation

Yderligere information

Har du generelle spørgsmål til Aalborg Universitets organisation, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Organisatoriske enheder

Forskning
Uddannelse
Fælles Service & Innovation

Ledelse og styrelsesforhold

Aalborg Universitets øverste myndighed er AAU-bestyrelsen, mens rektor varetager den daglige ledelse. Rektor er leder af AAU's direktion og uddelegerer arbejdsopgaver og ansvar til dens medlemmer. Læs mere om AAU's ledelse nedenfor. 

VEDTÆGT FOR AALBORG UNIVERSITET

Vedtægten beskriver Aalborg Universitets overordnede formål og fastlægger strukturen for universitetets ledelse og øvrige organisation. Vedtægten fastlægger desuden regler for valg til bestyrelse, akademisk råd, studienævn samt overordnede regler for regnskab.

Vedtægt for Aalborg Universitet

REKTORS DELEGATIONSINSTRUKS

Delegationsinstruksen fastlægger, hvilke af rektors beføjelser efter universitetsloven, som på generel basis overlades til dekanerne og andre ledere på Aalborg Universitet.

Rektors Delegationsinstruks

Investeringspolitik

AAU's investeringspolitik vedtages og godkendes af AAU's bestyrelse.

Se AAU's investeringspolitik