Forskning
Samarbejde

Aalborg Universitets Studienævn

AAU's studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af de uddannelser og den undervisning, der er tilknyttet studienævnet, samt sikre medinddragelse fra både videnskabelig personale og de studerende. Studienævnet er ansvarligt for en eller flere uddannelser, og er placeret som en del af et institut. Der kan være et eller flere studienævn tilknyttet et institut.

Yderligere information

Har du generelle spørgsmål til Aalborg Universitets organisation, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk
AAU's hovednummer: 9940 9940

Studienævn på Institut for Arkitektur og medieteknologi

Studieleder: Nis Ovesen

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Engelsk titel: Department of Architecture, Design and Media Technology

Studienævn

Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Byggeri, By og Miljø

Studieleder: Lene Faber Ussing

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of the Built Environment

studienævn

Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Datalogi

Studieleder: Uffe Kjærulff

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Engelsk titel: Department of Computer Science

studienævn

Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for elektroniske systemer

Studieleder: Ove Andersen

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Engelsk titel: Department of Electronic Systems

studienævn

Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Energiteknik

Studieleder: Mads Pagh Nielsen

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Energy Technology

studienævn

Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Kemi og Biovidenskab

Studieleder: Niels T. Eriksen

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Chemistry and Bioscience

studienævn

Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Kommunikation og Psykologi

Studienævn på Institut for Matematiske fag

Studieleder: Morten Grud Rasmussen 

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Mathematical Sciences

studienævn


Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Materialer og Produktion

Studieleder: Jens Christian Moesgaard Rauhe

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Materials and Production

studienævn

Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Studieleder: Mette Dencker Johansen for Studienævn for Sundhed og Teknologi samt Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab.

Studieleder: Svend Birkelund for Studienævn for Medicin.

Fakultet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Engelsk titel: Department of Health Science and Technology

studienævn

Studienævn på Institut for Planlægning

Studieleder(konstitueret): Pernille Scholdan Bertelsen

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Engelsk titel: Department of Planning

studienævn

Instituttets hjemmeside

Studienævn på Institut for Politik og Samfund

Studienævn på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Studienævn på AAU Business School

Studieledere: Jens Holmgren og Lars Krull

Fakultet: Samfundsvidenskabelig
Engelsk titel: Department of Business and Management

studienævn

Instituttets hjemmeside

Studienævn på Juridisk Institut

Studieleder: Liselotte Madsen

Fakultet: Samfundsvidenskabelig
Engelsk titel: Department of Law

studienævn

Instituttets hjemmeside