Spring til indhold

Studienævn

AAU's studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af de uddannelser og den undervisning, der er tilknyttet studienævnet, samt sikre medinddragelse fra både videnskabelig personale og de studerende. Studienævnet er ansvarligt for en eller flere uddannelser, og er placeret som en del af et institut. Der kan være et eller flere studienævn tilknyttet et institut.

Studienævn

AAU's studienævn har til opgave at sikre kvaliteten, tilrettelæggelsen, gennemførelsen og udviklingen af de uddannelser og den undervisning, der er tilknyttet studienævnet, samt sikre medinddragelse fra både videnskabelig personale og de studerende. Studienævnet er ansvarligt for en eller flere uddannelser, og er placeret som en del af et institut. Der kan være et eller flere studienævn tilknyttet et institut.

Studienævn på Institut for Arkitektur og Medieteknologi

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Studieleder: Markus Löchtefeld

Studienævn på Institut for Byggeri, By og Miljø

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Lene Faber Ussing

Studienævn på Institut for Datalogi

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Studieleder: Ulrik Nyman

Studienævn på Institut for Elektroniske Systemer

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Studieleder: Ove Andersen

Studienævn på Institut for Energi

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Mads Pagh Nielsen

Studienævn på Institut for Kemi og Biovidenskab

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Niels T. Eriksen

Studienævn på Institut for Kommunikation og Psykologi

Fakultet: Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Tom Nyvang

Studienævn på Institut for Matematiske Fag

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Morten Grud Rasmussen

Studienævn på Institut for Materialer og Produktion

Fakultet: Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Thomas Ditlev Brunø

Studienævn på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi

Fakultet: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Louise Pape-Haugaard for Studienævn for Sundhed og Teknologi samt Studienævn for Idræt og Folkesundhedsvidenskab.
Studieleder på Klinisk Institut: Jette Kolding Kristensen for Studienævn for Medicin.

Studienævn på Institut for Bæredygtighed og Planlægning

Fakultet: Det Tekniske Fakultet for IT og Design
Studieleder: Pernille Scholdan Bertelsen

Studienævn på Institut for Politik og Samfund

Fakultet: Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Ane Bislev

Studienævn på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Fakultet: Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Mia Arp Fallov

Studienævn på AAU Business School

Fakultet: Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
Studieledere: Kristian Nielsen 

Studienævn på Juridisk Institut

Fakultet: Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
Studieleder: Sten Bønsing

Yderligere information

Har du generelle spørgsmål til Aalborg Universitets organisation, er du velkommen til at kontakte:

Rektorsekretariatet
E-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk 
AAU's hovednummer: 9940 9940