AAU logo

Internetteknologier og computersystemer, Bachelor

Internetteknologier og computersystemer

Internetteknologier og computersystemer

Internetteknologier og computersystemer på Aalborg Universitet er en ingeniøruddannelse på bachelorniveau, som handler om bl.a. robotter, satellitter og cybersikkerhed.

Som computeringeniør kommer du til at arbejde med mange forskellige ting, fx netværk og programmering, mikroprocessorer og kommunikationsnetværk. På kommer du til at tage udgangspunkt i teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger fra den virkelige verden.

Ingeniører i Internetteknologier og computersystemer har mange jobmuligheder. Uddannelsen har et tæt samarbejde med erhvervslivet, og det giver dig en professionel profil, der er målrettet både det danske og internationale arbejdsmarked.

Som ingeniør kan du arbejde i både et laboratorium, på et kontor og i felten. Som oftest vil det være en kombination, men det er op til dig, hvad du ønsker, der skal være mest af.

Du skal læse til computeringeniør på Aalborg Universitet, hvis du:

 • gerne vil arbejde med kommunikations- og computernetværk
 • synes at cybersikkerhed og satellitter lyder spændende
 • er god til matematik og interesserer dig for programmering
 • gerne vil være sikker på at kunne få et godt og spændende job efter endt uddannelse

 

Studiet

Uddannelsen starter med en introduktion til AAU’s læringsmodel ”Problembaseret læring”, hvor formålet bl.a. er, at du lærer at arbejde effektivt i en gruppe af medstuderende. Det er en læringsmetode, som AAU er berømt for, og som er med til at skabe eftertragtede kandidater. På hvert semester skal du derfor lave et projekt sammen med en gruppe af medstuderende, hvor I løser en større opgave, oftest i samarbejde med en virksomhed.

Som studerende i Internetteknologier og computersystemer skal du følge en række kurser inden for software og netværk, brugerperspektiv og interaktionsdesign, indlejrede systemer, algoritmer, netværksteknologier og operativsystemer.

Hertil kommer grundlæggende matematikkurser såsom calculus og lineær algebra. Matematik er fundamentet for en ingeniøruddannelse, så derfor er det meget vigtigt, at du har det basale på plads.

Du vil desuden blive undervist i emner som hackertest af systemer, programmer til at sende hemmelig information, fremtidens Internet, netværksovervågning og opsætning af testmiljøer til cybersikkerhed.

Til sidst i uddannelsen vælger du en specialisering inden for et af fire emner, som danner basis for dit bachelorprojekt. Specialiseringerne er:

Indlejret realtids signalbehandling

 • Her kan du arbejde med specialiseret hardware og software, som kan analysere og behandle fx lyd-, billed- eller radiosignaler ekstremt hurtigt.

Kommunikationssystemer

 • Her tænker vi fx på centraliseret styring af belysning eller en avanceret tyverialarm, udvikling af styringssystemer, avanceret styring af landbrugsmaskiner.

Informationsbehandlende systemer

 • Sådanne systemer benytter sig af intelligente algoritmer fra image processing og machine learning til fx automatisk ansigts- eller fingeraftryksgenkendelse.

Reguleringsteknik

 • Du skal arbejde med en fysisk proces; mekanisk, termisk, elektrisk biologisk eller kemisk, fx en autonom båd til miljømålinger i vandløb og vådområder, modellering og regulering af en portalkran eller en drone mm.

Bliv civilingeniør

Når du er færdig med din bacheloruddannelse, har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Der er otte forskellige retninger, som du har direkte adgang til, når du er bachelor i Internetteknologier og computersystemer.

Et ingeniørstudium kræver meget af dig, både fagligt og personligt. Du vil opleve at blive udfordret på mange områder – nogle gange lige til grænsen. Til gengæld får du en solid uddannelse med undervisere, der brænder for det emne, de underviser i, fordi de selv forsker inden for det samme felt.

Rusten i matematikken?

Vi anbefaler kraftigt, at du genopfrisker matematik på A-niveau inden studiestart på en teknisk- eller naturvidenskabelig uddannelse, hvis du har karakterer på 7 eller mindre i matematik fra din gymnasieuddannelse og/eller hvis din gymnasieuddannelse er et år gammel eller mere.

Følg et intensivt Brush-up kursus på A-Niveau inden studiestart.

Opfylder du ikke adgangskravene til den ingeniøruddannelse, du gerne vil begynde på? Så har du muligheden for at tage på Adgangskursus og blive klar. Læs mere på: www.ak.aau.dk.

Du får viden om

 • Kommunikations- og computernetværk
 • Systemudvikling og programmering
 • Cybersikkerhed
 • Distribuerede og indlejrede systemer

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU. mød aalborg universitet