AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Sidefag og tilvalgsfag når du er AAU-studerende

Sidefag/tilvalgsfag når du er AAU-studerende

Sådan søger du

Er du allerede indskrevet på AAU, og vil du gerne læse et sidefag, tilvalgsfag eller lignende på Aalborg Universitet, skal du søge gennem Ansøgningsportalen.

Portalen åbner for ansøgninger primo december

Ansøgningsfristen er 1. marts kl. 23:59

 

Login til ansøgningsportalen

Sidefag/tilvalgsfag på andre institutioner

Vil du gerne læse sidefag eller tilvalgsfag på et andet universitet, skal du finde information om ansøgningsproces, frister osv. på den anden institutions hjemmeside. Vær opmærksom på, at dit studienævn på AAU også skal forhåndsmeritgodkende et uddannelsesforløb på en anden institution.

Spørgsmål?

Tekniske spørgsmål til Ansøgningsportalen

Kontakt AAU IT-service: support@its.aau.dk | 9940 2020

Faglige spørgsmål vedr. din ansøgning

Kontakt Studieadministration: studieadministration@adm.aau.dk

Er du ikke AAU studerende?

Er du studerende ved en anden dansk uddannelsesinstitution? Så kan du søge indskrivning som gæstestuderende på et sidefag, tilvalgsfag eller enkelte kurser på AAU.