AAU logo

Sidefag og valgfag når du er AAU-studerende

Sidefag/valgfag når du er AAU-studerende

Sådan søger du

Er du allerede indskrevet på AAU, og vil du gerne læse et sidefag, tilvalgsfag eller lignende på Aalborg Universitet, skal du blot tilmelde dig ved det fakultetskontor, som faget eller forløbet hører under.

Du kan finde ansøgningsskemaer og -frister her:
 

Det Humanistiske Fakultet

 

Det samfundsvidenskabelige fakultet

 

Det ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

 

Det tekniske fakultet for IT og Design

Sidefag/valgfag på andre institutioner

Vil du gerne læse sidefag eller valgfag på et andet universitet, skal du finde information om ansøgningsproces, frister osv. på den anden institutions hjemmeside. Vær opmærksom på, at dit studienævn på AAU også skal forhåndsmeritgodkende et uddannelsesforløb på en anden institution.

Er du ikke AAU studerende?

Er du studerende ved en anden dansk uddannelsesinstitution? Så kan du søge indskrivning som gæstestuderende på et sidefag, tilvalgsfag eller enkelte kurser på AAU.