Spring til indhold

Sidefag

Samfundsfag

Samfundsfag som sidefag giver dig et overordnet kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige discipliner og et godt indblik i samfundets institutioner og funktionsområder.

Søg optagelse

Sidefag

Samfundsfag

Samfundsfag som sidefag giver dig et overordnet kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige discipliner og et godt indblik i samfundets institutioner og funktionsområder.

Søg optagelse

Fakta

Samfundsfag som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september
Studieordning
Se studieordning

Samfundsfag som sidefag

Interesserer du dig for samfundsmæssige tendenser og udviklinger - så er samfundsfag som sidefag måske relevant for dig. Samfundsfag som sidefag giver dig nemlig et overordnet kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige discipliner og et godt indblik i samfundets udvikling og i samfundets institutioner og funktionsområder. Derudover opbygger du gennem uddannelsen en metodisk værktøjskasse, der gør dig i stand til at identificere og analysere konkrete samfundsmæssige problemstillinger. Du bliver også skarp til at videreformidle viden, bl.a. i en undervisningssituation. Der er således en stærk tilknytning til dit centrale fag. Du kan læse mere i studieordningen for Samfundsfag som sidefag her


Mere konkret så får du igennem uddannelsen både

 • viden om national og international politik, samfundsøkonomi og sociologi samt pædagogiske og didaktiske problemstillinger relateret til samfundsfag som gymnasiefag
 • færdigheder til - inden for visse samfundsfaglige hovedområder - at analysere konkrete samfundsmæssige problemer, at kunne tilrettelægge og gennemføre dybdegående undersøgelser, at kunne forholde sig kritisk til anvendt teori og metode samt formidle samfundsvidenskabelig viden på en velstruktureret måde.
 • kompetencer til at samarbejde med andre faggrupper og på kvalificeret vis løse analyse- og undervisningsopgaver inden for samfundsfagsområdet. 

Uddannelsens opbygning 

På bacheloruddannelsen er du på dit sidefag på dit 5. og 6. semester til i alt 45 ECTS. Her skal du have følgende fag, hvor du følger undervisningen sammen med studerende fra bacheloruddannelserne i Politik & Administration og Samfundsfag som centralfag:

 • Politologisk grundkursus
 • Videnskabsteori og undersøgelsesdesign
 • Politiske Institutioner
 • Samfundsøkonomi og Økonomisk Politik 

 På kandidatuddannelsen er du på dit sidefag på dit 1. og 2. semester (til i alt 45 ECTS, hvis du ikke skal have studietidsforlængelse). Her skal du have følgende fag:

 • Kvalitativ metode
 • Kvantitativ metode 
 • EU og International Politik
 • Komparativ og international politisk økonomi 
 • Pædagogik og samfundsdidaktik 
 • Sociologi  

På nogle af modulerne følger du fortsat undervisningen sammen med bachelorstuderende fra Politik & Administration og Samfundsfag som centralfag, mens andre moduler er målrettet samfundsfagsstuderende alene.

Studietidsforlængelse for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder 

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse.  
 
Skal du have studietidsforlængelse, er du på dit sidefag fra 1.-3. semester til i alt 75 ECTS. Du skal fortsat have de samme fag som sidefagsstuderende uden studietidsforlængelse, men nogle af fagene kan være placeret på andre semestre, fordi der skal gøres plads til fagene på studietidsforlængelsen, før du vender tilbage til dit centrale fag. Aktuelt består studietidsforlængelsen af disse fag:  

 • Flerfaglige perspektiver på samfundsrelevante problemstillinger (kursusmodul)
 • Projektorienteret forløb
 • Valgfag  

Find studieordningen her

I min hverdag bruger jeg min samfundsvidenskabelige baggrund til at navigere i den organisation, jeg arbejder for. Samfundsvidenskabelige teorier og metoder anvender jeg i den konkrete opgaveløsning, eksempelvis indenfor projektledelse og evaluering - der er kortere fra Sociologi og Politisk filosofi til team- og stakeholder management end man lige tror.

Martin Cholewa Jørgensen, Project Manager – Learning & Performance

I min hverdag bruger jeg min samfundsvidenskabelige baggrund til at navigere i den organisation, jeg arbejder for. Samfundsvidenskabelige teorier og metoder anvender jeg i den konkrete opgaveløsning, eksempelvis indenfor projektledelse og evaluering - der er kortere fra Sociologi og Politisk filosofi til team- og stakeholder management end man lige tror.

Martin Cholewa Jørgensen, Project Manager – Learning & Performance

Kontakt

Samfundsfag
Studienævnssekretær
Dorthe Degenkolv
Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag
Fibigerstræde 5, lokale 30
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 2682
dsd@id.aau.dk
Studienævnsformand
Stine Rasmussen
Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag
Fibigerstræde 3, lokale 43
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 8209
sra@dps.aau.dk
Studievejledning
Mathilde Aakjær, Caroline Hjerrild og Ingrid Østergaard Møller
Fibigerstræde 5, lokale 11.
Telefon: 9940 8045
admsamf-studvejl@dps.aau.dk
Træffetid
I december og januar vil træffetiden være anderledes end normalt på grund af eksamener og projekt. Vi er naturligvis at fange på mail, hvor der kan aftales individuelle møder. Til januar vil der komme nye træffetider.