Spring til indhold

Sidefag

Psykologi

Sidefaget i Psykologi består af fire semestre. De første to semestre udgør bachelor-sidefaget på 45 ECTS. Bachelor-sidefaget er adgangsgivende til kandidat-sidefaget, som ligeledes udgør 45 ECTS. De to fag giver dig sidefag i psykologi på de obligatoriske 90 ECTS. Sidefaget i Psykologi giver faglig undervisningskompetence i psykologi på de gymnasiale uddannelser.

Søg optagelse

Sidefag

Psykologi

Sidefaget i Psykologi består af fire semestre. De første to semestre udgør bachelor-sidefaget på 45 ECTS. Bachelor-sidefaget er adgangsgivende til kandidat-sidefaget, som ligeledes udgør 45 ECTS. De to fag giver dig sidefag i psykologi på de obligatoriske 90 ECTS. Sidefaget i Psykologi giver faglig undervisningskompetence i psykologi på de gymnasiale uddannelser.

Søg optagelse

Fakta

Psykologi som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september
Studieordning
Se studieordning

Sidefaget i Psykologi består af fire semestre. De første to semestre udgør bachelor-sidefaget på 45 ECTS. Bachelor-sidefaget er adgangsgivende til kandidat-sidefaget, som ligeledes udgør 45 ECTS. De to fag giver dig sidefag i psykologi på de obligatoriske 90 ECTS. Sidefaget i Psykologi giver faglig undervisningskompetence i psykologi på de gymnasiale uddannelser.

Bachelor-sidefag

Kandidat-sidefag

Læs mere

Læs mere om de enkelte kurser og projekter i studieordningen for Bachelor eller Kandidat.

Du kan finde yderligere detaljer om kursernes forelæsninger og pensum i semesterplanerne.

Studietidsforlængelse for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse.

Vær opmærksom på, at man via uddannelsen opnår faglig kompetence, men ikke pædagogisk undervisningskompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Se evt. mere på GL´s hjemmeside.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Psykologi, skal du opfylder visse krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Du kan finde kravene i studieordningens §7. 

Find studieordningen her

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Hvis studiet tilbyder tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav, vil dette fremgå af studieordningens §7.