AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Musik

Musik

Musik

Sidefaget i Musik ligger på 5.,6., 7. og 8. semester af din uddannelse. På 5. semester kombineres Musik med bachelorprojektet på dit centrale fag og på 8. semester kombineres Musik med studier på dit centrale fag.
Der er undervisning inden for følgende områder:

5-6 semester:

 • Historie og teori (undervisning i vestlige musikhistorie)
 • Musikteori, satsteknik og sammenspil (undervisning i den vestlige musiks elementer, former og repræsentations- og notationsformer; grundlæggende analyse og beskrivelse af musikalske fænomener; harmonisering, dur-mol tonal sats og ensemblesats; pop- og rockarrangement, transskription; sammenspil og grundlæggende musikteknologi og ikt)
 • Færdighed og performance (undervisning i sang, klaver og musikledelse samt i stemmeteori)
 • Musikvidenskabeligt emnestudium (undervisning i musikanalytiske teorier og metoder).

7-8. semester

 • Analyse (undervisning i musikanalyse og analyseteori og hertilhørende metodiske problemstillinger samt et skriftligt projektarbejde i tilknytning hertil)
 • Musikæstetik (undervisning i musikæstetik og dens sammenhænge med musikværker samt i relationer mellem musik og andre æstetiske områder)
 • Kultur og teknologi (undervisning i teori og analyse vedrørende kultur, musik, teknologi og medier; sammenhænge mellem konkrete musikalske udtryksformer, kultur og teknologi; samspil mellem musik og formidlings- og distributionsmedier)
 • Videregående satsteknik (undervisning i tilkomponering og komposition; harmoniseringsteknik; stemmeførings- og arrangementsteknik; analyse; stilimitation.)
 • Færdighed og performance (undervisning i sang, klaver og musikledelse).

Oversigt over uddannelsens opbygning og moduler.

Læs mere i studieordningen

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse.

Vær opmærksom på, at man via uddannelsen opnår faglig kompetence, men ikke pædagogisk undervisningskompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Se evt. mere på GL´s hjemmeside.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Musik, skal du opfylder følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

 • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
 • Specifikke adgangskrav: Bestået optagelsesprøve.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

Decentral studievejledning

Du kan altid kontakte studievejleder for musik - den såkaldt decentrale studievejleder, hvis du har spørgsmål vedr. studiet og de muligheder, studiet giver dig. Du kan kontakte studievejlederen pr. telefon eller mail, eller du kan henvende dig i træffetiden:

Studenterstudievejleder musik

Frederikke Vraa Østergaard
Trine Hegelund Appe

Studievejledningen for Musik
Mail: studvejl-musik@hum.aau.dk
Tlf.: 9940 9116
Musikkens Plads 1, lokale 469
Postadresse: Rendsburggade 14, 9000 Aalborg

Træffetider på kontoret er mandage og torsdage kl. 12.00-13.00.
Der kan altid sendes mail og aftales møder på andre tidspunkter, såfremt der måtte være behov herfor.

Faglig studievejleder musik

Mads Walther Hansen
Musikkens Plads 1, lokale 475
9000 Aalborg
Tlf. 9940 9053
email: mwh@hum.aau.dk


Den Centrale Studievejledning

Hvis du har spørgsmål af mere generel karakter vedr. uddannelserne på Aalborg Universitet, kan du kontakte den Centrale Studievejledning.