Spring til indhold

Sidefag

Musik

Sidefaget i Musik ligger på 5.,6., 7. og 8. semester af din uddannelse. På 5. semester kombineres Musik med bachelorprojektet på dit centrale fag og på 8. semester kombineres Musik med studier på dit centrale fag.

to kvindelige studerende fra Musik
Søg optagelse

Sidefag

Musik

Sidefaget i Musik ligger på 5.,6., 7. og 8. semester af din uddannelse. På 5. semester kombineres Musik med bachelorprojektet på dit centrale fag og på 8. semester kombineres Musik med studier på dit centrale fag.

Søg optagelse
to kvindelige studerende fra Musik

Fakta

Musik som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september
Studieordning
Se studieordning

Sidefaget i Musik ligger på 5.,6., 7. og 8. semester af din uddannelse. På 5. semester kombineres Musik med bachelorprojektet på dit centrale fag og på 8. semester kombineres Musik med studier på dit centrale fag.
Der er undervisning inden for følgende områder:

5-6 semester:

  • Historie og teori (undervisning i vestlige musikhistorie)
  • Musikteori, satsteknik og sammenspil (undervisning i den vestlige musiks elementer, former og repræsentations- og notationsformer; grundlæggende analyse og beskrivelse af musikalske fænomener; harmonisering, dur-mol tonal sats og ensemblesats; pop- og rockarrangement, transskription; sammenspil og grundlæggende musikteknologi og ikt)
  • Færdighed og performance (undervisning i sang, klaver og musikledelse samt i stemmeteori)
  • Musikvidenskabeligt emnestudium (undervisning i musikanalytiske teorier og metoder)

7-8. semester

  • Analyse (undervisning i musikanalyse og analyseteori og hertilhørende metodiske problemstillinger samt et skriftligt projektarbejde i tilknytning hertil)
  • Musikæstetik (undervisning i musikæstetik og dens sammenhænge med musikværker samt i relationer mellem musik og andre æstetiske områder)
  • Kultur og teknologi (undervisning i teori og analyse vedrørende kultur, musik, teknologi og medier; sammenhænge mellem konkrete musikalske udtryksformer, kultur og teknologi; samspil mellem musik og formidlings- og distributionsmedier)
  • Videregående satsteknik (undervisning i tilkomponering og komposition; harmoniseringsteknik; stemmeførings- og arrangementsteknik; analyse; stilimitation.)
  • Færdighed og performance (undervisning i sang, klaver og musikledelse)

Oversigt over uddannelsens opbygning og moduler.

Læs mere i studieordningen.

Studietidsforlængelse for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse.

Vær opmærksom på, at man via uddannelsen opnår faglig kompetence, men ikke pædagogisk undervisningskompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Se evt. mere på GL´s hjemmeside.

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Musik, skal du opfylder visse krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Du kan finde kravene i studieordningens §7.

Find studieordningen her

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Hvis studiet tilbyder tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav, vil dette fremgå af studieordningens §7.