Spring til indhold

Sidefag

Mediefag

Det 1½-årige sidefag i Mediefag er et af undervisningsfagene i gymnasiet, og du kan derfor opnå faglig undervisningskompetence ved at kombinere Mediefag med et andet fag fra gymnasiets fagrække. Studerende på Mediefag kommer f.eks. fra dansk, engelsk, grønlandsk, historie, musik og samfundsfag. Studerende fra kommunikation og digitale medier kan ikke optages på Mediefag.

Søg optagelse

Sidefag

Mediefag

Det 1½-årige sidefag i Mediefag er et af undervisningsfagene i gymnasiet, og du kan derfor opnå faglig undervisningskompetence ved at kombinere Mediefag med et andet fag fra gymnasiets fagrække. Studerende på Mediefag kommer f.eks. fra dansk, engelsk, grønlandsk, historie, musik og samfundsfag. Studerende fra kommunikation og digitale medier kan ikke optages på Mediefag.

Søg optagelse

Fakta

Mediefag som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september
Studieordning
Se studieordning

Det 1½-årige sidefag i Mediefag er et af undervisningsfagene i gymnasiet, og du kan derfor opnå faglig undervisningskompetence ved at kombinere Mediefag med et andet fag fra gymnasiets fagrække. Studerende på Mediefag kommer f.eks. fra dansk, engelsk, grønlandsk, historie, musik og samfundsfag. Studerende fra kommunikation og digitale medier kan ikke optages på Mediefag.

Som studerende på sidefaget Mediefag arbejder du med de grundlæggende teorier og metoder inden for medievidenskab. Sidefaget giver viden om filmens og tv-mediets historie nationalt og internationalt, centrale genrer og programtyper inden for fakta, fiktion og blandingsgenrer samt mere generelle historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold både nationalt og internationalt.

Som studerende på sidefaget i Mediefag lærer du desuden at analysere og perspektivere i forhold til ovennævnte områder, samt at anvende værktøjer til medieproduktionsforløb, eksempelvis:

  • Informationssøgning og research
  • Produktionstilrettelæggelse, herunder dramaturgi, synopsis, manuskript og storyboard
  • Optagelse og optageteknik
  • Redigering og redigeringsteknik
  • Forholdet mellem produktionsform og indhold, formidlingssituation og målgruppe
  • It i forbindelse med teoretiske, såvel som praktiske og produktionsmæssige aktiviteter

På studiets egen hjemmeside, www.mediefag.aau.dk, kan du læse mere om tilvalgsfagets form, indhold og opbygning.
studieordningen for sidefaget i Mediefag, kan du ligeledes læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Studietidsforlængelse for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse.

Vær opmærksom på, at man via uddannelsen opnår faglig kompetence, men ikke pædagogisk undervisningskompetence. Overordnet skal man for at blive gymnasielærer have en kandidatuddannelse og efterfølgende have gennemført pædagogikum for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får man undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Se evt. mere på GL´s hjemmeside.

thumbnail

Se film om medievidenskab herunder

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Se film om medievidenskab herunder

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget Mediefag, skal du opfylde visse krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Du kan finde kravene i studieordningens §7.

Find studieordningen her

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Hvis studiet tilbyder tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav, vil dette fremgå af studieordningens §7.