Spring til indhold

Sidefag

Kemi

Sidefag i Kemi giver dig faglig kompetence til at undervise i kemi på gymnasiet.

Søg optagelse

Sidefag

Kemi

Sidefag i Kemi giver dig faglig kompetence til at undervise i kemi på gymnasiet.

Søg optagelse

Fakta

Kemi som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september
Studieordning
Se studieordning

Hvis du har centralt fag i et humanistisk eller samfundsfagligt fag eller i idræt, skal du på tilvalgsfag i kemi følge, hvad der svarer til 4 semestre. Din to-faglige kandidatuddannelse kommer således til at omfatte i alt 11 semestre. Hvis dit centrale fag er teknisk- naturvidenskabeligt, skal du følge hvad der svarer til 3 semestre på tilvalgsfag i kemi.

Studietidsforlængelse for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Kemi, skal du opfylder visse krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Du kan finde kravene i studieordningens §7.

Find studieordningen her

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Hvis studiet tilbyder tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav, vil dette fremgå af studieordningens §7.