Spring til indhold

Sidefag

Idræt

En uddannelse inden for idræt giver dig gode kort på hånden, hvis du gerne vil beskæftige dig med bevægelse. I de kommende år vil der i udvalgte regioner blive et meget stort behov for universitetsuddannede idrætslærere på grund af alderssammensætningen af lærerkorpset i de nuværende gymnasieskoler.

Søg optagelse

Sidefag

Idræt

En uddannelse inden for idræt giver dig gode kort på hånden, hvis du gerne vil beskæftige dig med bevægelse. I de kommende år vil der i udvalgte regioner blive et meget stort behov for universitetsuddannede idrætslærere på grund af alderssammensætningen af lærerkorpset i de nuværende gymnasieskoler.

Søg optagelse

Fakta

Idræt som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september
Studieordning
Se studieordning

En uddannelse inden for idræt giver dig gode kort på hånden, hvis du gerne vil beskæftige dig med bevægelse. I de kommende år vil der i udvalgte regioner blive et meget stort behov for universitetsuddannede idrætslærere på grund af alderssammensætningen af lærerkorpset i de nuværende gymnasieskoler.

Vil du undervise på stx, hf, htx eller hhx, sammensætter du dit uddannelsesforløb, så du får faglig kompetence inden for to fag: Det centrale fag og sidefag.

I de første år af bacheloruddannelsen vil du koncentrere dig om dit centrale fag. På 3. år af bacheloruddannelsen starter du på dit sidefag, mens du sideløbende skriver bachelorprojekt i dit centrale fag. Herefter fortsætter du på den 2-årige kandidatuddannelse med sidefaget og det centrale fag. Det centrale fag vægter mest i uddannelsen, og det er også dette fag, du primært skal basere dit afsluttende speciale på.

Du kan vælge idræt som centralt fag og vælge et andet fag som f.eks. biologi, matematik, psykologi eller samfundsfag som sidefag. Du kan også vælge at læse idræt som sidefag, dvs. at du starter din uddannelse med f.eks. biologi, historie, samfundsfag eller lignende og så efter to års studier påbegynder dit sidefag i idræt.

Vælger du at læse centralt fag og sidefag på AAU, får du foruden viden inden for to fag en ekstra gevinst i form af kompetencer inden for problemorienteret projektarbejde - en arbejdsform, der nu bruges i de gymnasiale uddannelser.

Du finder studieordningerne for idræt sidefag her:

Idræt, bachelor, sidefag

Idræt kandidat, sidefag.

Jeg vil rigtig gerne arbejde som underviser på en højskole eller efterskole når jeg er færdig med min uddannelse. Vores kursus i læringsteori har givet mig nogle rigtig gode værktøjer i forhold til at undervise

Morten Ib Juul Madsen, Studerende på Idræt

Forlængelse af din studietid

Studietidsforlængelse  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder
Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab, sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Gymnasielærer

For at blive gymnasielærer skal du ud over din kandidateksamen have gennemført pædagogikum, for at supplere den faglige kompetence med pædagogisk kompetence. Først når den faglige kompetence er suppleret med pædagogikum, får du undervisningskompetence til de gymnasiale uddannelser. Det er gymnasierne der udbyder pædagogikum.
Se evt. mere på GL´s hjemmeside

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Idræt, skal du opfylder visse krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Du kan finde kravene i studieordningens §7. 

Find studieordningen her

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Hvis studiet tilbyder tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav, vil dette fremgå af studieordningens §7.