AAU logo

Geografi (sidefag)

Geografi

Geografi

Sidefag i Geografi giver dig faglig kompetence til at undervise i Geografi på gymnasiet.

Studerende fra et andet hovedområde får studietidsforlængelse med 30 ECTS.

Det 1½-årige sidefag i Geografi giver (sammen med 3½ års studier i et andet fag) undervisningskompetence ved de gymnasiale uddannelser. 

Vil du undervise på stx, hf, htx eller hhx, sammensætter du altså dit uddannelsesforløb, så du får faglig kompetence inden for to fag: Det centrale fag og sidefag. For at få Geografi som centralt fag, skal du altså starte på bacheloruddannelsen i Geografi, hvorefter du på 5. semester vælger sidefag.

Du har også mulighed for at tage sidefag i Geografi, hvilket giver indsigt i de grundlæggende natur- og kulturgeografiske fagområder, samt nogle tværgående fag. I studieordningen for Geografi, kan du læse mere om tilvalgsfagenes indhold og opbygning.

For studerende ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, der ønsker at læse sidefag i Geografi i forbindelse med et andet fag, er der tilrettelagt særlige forløb. Kontakt den decentrale studievejleder for Geografi for yderligere oplysning om de særlige forløb og sidefaget generelt.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse. 

Oversigt over tofagsforløbet med geografi som sidefag

Semester 

Dansk titel

1. semester Centralt fag
2. semester Centralt fag
3. semester Centralt fag
4. semester Centralt fag
5. semester

Centralt fag
Bygeografi
Bygeografiske metoder 

derudover vælges ét af følgende valgfag:

  • Bypolitik og planlægning
  • Mobilitet og
  • transportplanlægning
  • Planjura og regulering – med 
    sigte på varmeforsynings-planlægning mv.
6. semester

Menneske og natur
Hydrologi og klimatologi
Lanskabsudvikling
Naturgeografiske metoder

7. semester

Globalisering og udvikling*
Demografi og udvikling*
Globale økologiske processer og naturressourcer*
Globaliseringens geografi*

8. semester

Centralt fag 
Byen som sted og rum*

9. semester Centralt fag
10. semester Centralt fag

* er moduler fra bachelorstudieordningen, som læses på kandidatniveau.

NB: Alle nye sidefagsstuderende på Geografi skal inden påbegyndelse af studiet deltage i et 2-dages lynkursus i GIS (Geografiske Informationssystemer). Dette kursus finder sted ultimo august hvert år. 

Adgangskrav

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Geografi, skal du opfylde følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
  • Specifikke adgangskrav: Matematik A.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere på GS Danmarks hjemmeside

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

Link til optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Studiets vejleder

Studiets vejleder

Geografi har en studievejleder, som selv er studerende på Geografiuddannelsen. Studievejlederen kan blandt andet vejlede om indholdet på geografistudiet, arbejdsbelastningen på studiet, optagelse, eksamensregler, dispensationer, studiemiljø eller fortælle mere om hvordan det i det hele taget er at studere ved Aalborg Universitet.

Studievejleder

Studievejleder Juliane

Juliane Kirstine Bjerring

Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, Lokale 2.352
9000 Aalborg

E-mail: info@geografi.aau.dk
Send en mail, hvis du ønsker et møde. 

Fast træffetid hver onsdag fra 12.00 -13.00 

STUDERENDE FOR EN DAG

Vil du vide, hvordan det er at læse på Geografi på AAU? Så bliv studerende for en dag. Hør, hvad uddannelsen handler om, og oplev studiets sociale miljø.

Kontakt studievejlederen på uddannelsen for mere info.