Forskning
Samarbejde

Geografi (sidefag)

Geografi

Geografi

Sidefag i Geografi giver dig faglig kompetence til at undervise i Geografi på gymnasiet.

Det 1½-årige sidefag i Geografi giver (sammen med 3½ års studier i et andet fag) undervisningskompetence ved de gymnasiale uddannelser. 

Vil du undervise på stx, hf, htx eller hhx, sammensætter du altså dit uddannelsesforløb, så du får faglig kompetence inden for to fag: Det centrale fag og sidefag.

Geografi som centralt fag

For at få Geografi som centralt fag, skal du altså starte på bacheloruddannelsen i Geografi, hvorefter du på 5. semester vælger sidefag.

Geografi som sidefag

Du har også mulighed for at tage sidefag i Geografi, hvilket giver indsigt i de grundlæggende natur- og kulturgeografiske fagområder, samt nogle tværgående fag. Studerende fra et andet hovedområde får studietidsforlængelse med 30 ECTS.

NB: Alle nye sidefagsstuderende på Geografi skal inden påbegyndelse af studiet deltage i et 2-dages lynkursus i GIS (Geografiske Informationssystemer). Dette kursus finder sted ultimo august hvert år. 

Du kan læse mere om tilvalgsfagenes indhold og opbygning i studieordningen for Geografi

SIDEFAG I GEOGRAFI KOMBINERET MED HOVEDFAG INDEN FOR SAMME HOVEDOMRÅDE

For studerende ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, der ønsker at læse sidefag i Geografi i forbindelse med et andet fag, er der tilrettelagt særlige forløb. Kontakt den decentrale studievejleder for Geografi for yderligere oplysning om de særlige forløb og sidefaget generelt. 

Bachelorsidefag:
5. semester: 
- Bygeografi (kursus, 5 ECTS)
- Byens miljø (kursus, 5 ECTS)
- Urban hydraulik (kursus, 5 ECTS)
6. semester:
- Landskabsgeografi - menneske og natur (projekt, 15 ECTS)
- Hydrologi og klimatologi (kursus, 5 ECTS)
- Landskabsudvikling (kursus, 5 ECTS)
- Naturgeografiske metoder (kursus, 5 ECTS)

Kandidatsidefag:
7. semester:
- Globalization and Development (projekt, 15 ECTS)
- Natural Ressources (kursus, 5 ECTS)         
- Globalization Geography (kursus, 5 ECTS)
- Demography and Development (kursus, 5 ECTS)
8. semester:
- The City as Space and Place (projekt, 15 ECTS)

SIDEFAG I GEOGRAFI KOMBINERET MED HOVEDFAG INDEN FOR ANDET HOVEDOMRÅDE (Humaniora eller samfundsvidenskab)

Studietidsforlængelse på 30 ECTS for dig, der kombinerer to fag "på tværs" af hovedområder. Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU forlænges med et semester. I den forbindelse kan du se information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og lær mere om studiestruktur og kombinationsmuligheder.

For enkelte fagkombinationer er der planlagt specielle studieforløb. Kontakt den decentrale studievejleder for Geografi for yderligere oplysning om de særlige forløb og sidefaget generelt. 

​Bachelorsidefag: 
Samme som ved 'Sidefag i Geografi kombineret med hovedfag inden for samme hovedområde'.

Kandidatsidefag:
7. semester:
- Globalization and Development (projekt, 15 ECTS)
- Natural Ressources (kursus, 5 ECTS)         
- Globalization Geography (kursus, 5 ECTS) 
- Demography and Development (kursus, 5 ECTS)

8. semester:
- Local Scale Physical Geography Problems (projekt, 15 ECTS)              
- Applied Statistics (kursus, 5 ECTS)             
- Danish Biotypes (kursus, 5 ECTS)
- Advanced Geoinformatics (kursus, 5 ECTS)
 
9. semester:
- The City as Space and Place (projekt, 15 ECTS)

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Geografi, skal du opfylde følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
  • Specifikke adgangskrav: Matematik A.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU studie- og trivselsvejledning

Geografi

Studievejlederen er selv studerende på uddannelsen. Studievejlederne kan blandt andet vejlede om indholdet og arbejdsbelastningen på studiet, optagelse, eksamensregler, dispensationer, studiemiljø eller fortælle mere om hvordan det i det hele taget er at studere ved Aalborg Universitet.

 

Studievejleder Iben Klausholt Andersen

Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, Lokale 2.352
9000 Aalborg

E-mail: info@geografi.aau.dk
Send en mail, hvis du ønsker et møde.
Mobil: 20 75 82 77

Træffetid

Onsdag fra 12.00 -13.00