AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Geografi (sidefag)

Geografi

Geografi

Sidefag i Geografi giver dig faglig kompetence til at undervise i Geografi på gymnasiet.

Studerende fra et andet hovedområde får studietidsforlængelse med 30 ECTS.

Det 1½-årige sidefag i Geografi giver (sammen med 3½ års studier i et andet fag) undervisningskompetence ved de gymnasiale uddannelser. 

Vil du undervise på stx, hf, htx eller hhx, sammensætter du altså dit uddannelsesforløb, så du får faglig kompetence inden for to fag: Det centrale fag og sidefag. For at få Geografi som centralt fag, skal du altså starte på bacheloruddannelsen i Geografi, hvorefter du på 5. semester vælger sidefag.

Du har også mulighed for at tage sidefag i Geografi, hvilket giver indsigt i de grundlæggende natur- og kulturgeografiske fagområder, samt nogle tværgående fag. I studieordningen for Geografi, kan du læse mere om tilvalgsfagenes indhold og opbygning.

Sidefag i geografi kombineret med hovedfag inden for samme hovedområde

For studerende ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, der ønsker at læse sidefag i Geografi i forbindelse med et andet fag, er der tilrettelagt særlige forløb. Kontakt den decentrale studievejleder for Geografi for yderligere oplysning om de særlige forløb og sidefaget generelt. I hovedtræk vil forløbet være som skitseret nedenfor.

Semester

Dansk titel

1. semester Centralt fag
2. semester Centralt fag
3. semester Centralt fag
4. semester Centralt fag
5. semester

Centralt fag

Bygeografi

Bygeografiske metoder

Derudover vælges ét af følgende valgfag:

-Bypolitik og planlægning

-Mobilitet og transportplanlægning

-Planjura og regulering​ med sigte på varmeforsyningsplanlægning mv.

6. semester

Menneske og natur

Hydrologi og klimatologi

Landskabsudvikling

Naturgeografiske metoder

7. semester

Globalisering og udvikling*

Demografi og udvikling*

Globale økologiske processer og naturressourcer*

Globaliseringens geografi*

8. semester  Centralt fag 
Byen som sted og rum*
9. semester Centralt fag 
10. semester Centralt fag 

* er moduler fra bachelorstudieordningen, som læses på kandidatniveau.

NB: Alle nye sidefagsstuderende på Geografi skal inden påbegyndelse af studiet deltage i et 2-dages lynkursus i GIS (Geografiske Informationssystemer). Dette kursus finder sted ultimo august hvert år. 

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU orlænges med et semester. På denne side kan du finde information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse. 

For enkelte fagkombinationer er der planlagt specielle studieforløb. Kontakt den decentrale studievejleder for Geografi for yderligere oplysning om de særlige forløb og sidefaget generelt. I hovedtræk vil forløbet være som skitseret nedenfor.

Semester 

Dansk titel

1. semester Centralt fag
2. semester Centralt fag
3. semester Centralt fag
4. semester Centralt fag
5. semester

Centralt fag

Demografi og udvikling

Globale økologiske processer og naturressourcer

Globaliseringens geografi

6. semester

Natur- og kulturgeografiske problemstillinger i et lokalt perspektiv

Geografisk infomationsvidenskab & teknologi

Anvendt statistik

Steder og strømme

7. semester

Byen som sted og rum*
Bygeografi*
Bygeografiske metoder *

Derudover vælges ét af følgende valgfag:

Bypolitik og planlægning*

Mobilitet og

Transportplanlægning*

Planjura og regulering – med 
sigte på varmeforsyningsplanlægning mv.*

8. semester

Menneske og natur*

Hydrologi og klimatologi*

Landskabsudvikling*

Naturgeografiske metoder*

9. semester

Centralt fag

Globalisering og udvikling*
10. semester Centralt fag
11. semester Centralt fag

* er moduler fra bachelorstudieordningen, som læses på kandidatniveau.

Adgangskrav

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Geografi, skal du opfylde følgende krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer:

  • Generelt adgangskrav: Du skal have gennemført de to første år af en bacheloruddannelse inden for de gymnasiale uddannelsers fagrække.
  • Specifikke adgangskrav: Matematik A.

OPFYLDER DU IKKE ADGANGSKRAVENE?

Hvis du ikke opfylder et eller flere af de uddannelsesspecifikke adgangskrav, kan du følge et gymnasialt suppleringskursus hos GS Danmark. Alle adgangskrav skal være opfyldt, inden du starter på side- eller tilvalgsfaget.
 

Læs mere gymnasiale suppleringskurser

FRI ADGANG FOR KVALIFICEREDE ANSØGERE

Hvis du opfylder adgangskravene og søger rettidigt, er du garanteret en studieplads på side- eller tilvalgsfaget.
 

ANSØGNING OM OPTAGELSE

Ansøgningsfrist er den 1. marts med studiestart den 1. september.
 

optagelsesprocedurer og ansøgningsskema for alle ansøgere

Fakta om faget

TYPE: SIDEFAG

SPROG: DANSK

BY: AALBORG

SE STUDIEORDNING

Bliv gymnasielærer

Bliv gymnasielærer

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau?

bliv gymnasielærer

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Geografi

Studievejlederen er selv studerende på uddannelsen. Studievejlederne kan blandt andet vejlede om indholdet og arbejdsbelastningen på studiet, optagelse, eksamensregler, dispensationer, studiemiljø eller fortælle mere om hvordan det i det hele taget er at studere ved Aalborg Universitet.

Studievejleder Juliane

Studievejleder Juliane Kirstine Bjerring

Aalborg Universitet
Rendsburggade 14, Lokale 2.352
9000 Aalborg

E-mail: info@geografi.aau.dk
Send en mail, hvis du ønsker et møde. 

Træffetid

Onsdag fra 12.00 -13.00