Spring til indhold

Sidefag

Geografi

Sidefag i Geografi giver dig faglig kompetence til at undervise i Geografi på gymnasiet.

Søg optagelse

Sidefag

Geografi

Sidefag i Geografi giver dig faglig kompetence til at undervise i Geografi på gymnasiet.

Søg optagelse

Fakta

Geografi som sidefag
Sprog
Dansk
By
Aalborg
Ansøgningsfrist
1. marts med studiestart 1. september
Studieordning
Se studieordning

Det 1½-årige sidefag i Geografi giver (sammen med 3½ års studier i et andet fag) undervisningskompetence ved de gymnasiale uddannelser. 

Vil du undervise på stx, hf, htx eller hhx, sammensætter du altså dit uddannelsesforløb, så du får faglig kompetence inden for to fag: Det centrale fag og sidefag.

Geografi som centralt fag

For at få Geografi som centralt fag, skal du altså starte på bacheloruddannelsen i Geografi, hvorefter du på 5. semester vælger sidefag.

Geografi som sidefag

Du har også mulighed for at tage sidefag i Geografi, hvilket giver indsigt i de grundlæggende natur- og kulturgeografiske fagområder, samt nogle tværgående fag. Studerende fra et andet hovedområde får studietidsforlængelse med 30 ECTS.

NB: Alle nye sidefagsstuderende på Geografi skal inden påbegyndelse af studiet deltage i et 2-dages lynkursus i GIS (Geografiske Informationssystemer). Dette kursus finder sted ultimo august hvert år. 

Du kan læse mere om tilvalgsfagenes indhold og opbygning i studieordningen for Geografi

Sidefag i geografi

Kombineret med hovedfag inden for samme hovedområde

For studerende ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, der ønsker at læse sidefag i Geografi i forbindelse med et andet fag, er der tilrettelagt særlige forløb. Kontakt den decentrale studievejleder for Geografi for yderligere oplysning om de særlige forløb og sidefaget generelt. 

Bachelorsidefag

Kandidatsidefag

Sidefag i geografi

Kombineret med hovedfag inden for andet hovedområde (humaniora eller samfundsvidenskab)

Studietidsforlængelse på 30 ECTS for dig, der kombinerer to fag "på tværs" af hovedområder. Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU forlænges med et semester. I den forbindelse kan du se information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet og lær mere om studiestruktur og kombinationsmuligheder.

For enkelte fagkombinationer er der planlagt specielle studieforløb. Kontakt den decentrale studievejleder for Geografi for yderligere oplysning om de særlige forløb og sidefaget generelt.

​Bachelorsidefag

Kandidatsidefag

Adgangskrav

For at komme i betragtning til en studieplads på sidefaget i Geografi, skal du opfylder visse krav eller kunne dokumentere tilsvarende kvalifikationer.

Du kan finde kravene i studieordningens §7. 

Find studieordningen her

Det er ikke muligt at søge om dispensation fra de fagspecifikke adgangskrav. Hvis studiet tilbyder tilbyder dispensationsmulighed for de generelle adgangskrav, vil dette fremgå af studieordningens §7.