AAU logo

Kandidat

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra optaget 2017 vil der være begrænsninger på mulighederne for dobbeltuddannelse.

Læs mere her