Forskning
Samarbejde

Urban Design, cand.tech.

Urban Architecture

Urban Architecture

Specialiseringen i Urban Arkitektur ruster dig til arbejde, designfagligt, bystrategisk og analytisk med udviklingen og omdannelsen af steder, arkitektur, byrum, bydele og byer. Urban Design er et integreret fagfelt og professionel praksis, som kombinerer viden om planlægning, arkitektur, landskabsarkitektur, mobilitet og bæredygtighed i et kritisk og kreativt arbejde med byens udvikling og omdannelse. Du kommer til at arbejde med at identificere, forstå og analysere tværfaglige aktuelle problemstillinger og med at løse disse i stærke, vidensbaserede og kreative Urban Design-forslag.

1. semester: Bæredygtig Urban transformation

På første semester arbejder du med omdannelse af byen, med fokus på udviklingen af Urban Design-forslag til en miljømæssigt og socialt ansvarlig udvikling. Du oparbejder teknisk kompetence til at arbejde teoretisk og praktisk med klimaforandringer og hydrologi, og du styrker din metodiske værkstøjskasse inden for kortlægning og byanalyse samt case studier.  

Projekt

  • Bæredygtig Urban Transformation

Kurser

  • Klimatekniske aspekter og hydrologi i urbane transformationer
  • Analyse af urbane transformationer

2. Semester: Design for urban mobilitet

På andet semester arbejder du med mobilitet i byen, med fokus på udviklingen af Urban Design-forslag til bæredygtige, funktionelle og vedkommende steder og rum i byens infrastrukturelle systemer. Du styrker dine metoder for avanceret stedsanalyse og konceptuel designudvikling, og du arbejder indgående med at forstå og anvende teori om netværksbyen og mobilitet. 

Projekt

  • Design for urban mobilitet

Kurser

  • Netværksbyens teorier
  • Stedets morfologi: Udvidet analyse og design

3. Semester: Individuelt valg

På tredje semester har du mulighed for selv at sammensætte indholdet, så du styrker dit faglige fundament i en praktisk- eller forskningsorienteret retning. Du kan fx komme i praktik ved en tegnestue, et andet rådgivningsfirma, eller en kommunal udviklingsafdeling. Du skal deltage og bestå kurset ”Akademisk artikelskrivning”, og derudover har du følgende valgmuligheder:

  • Studiepraktik
  • Projektskrivning med en ekstern organisation
  • Forskningsbaseret projektskrivning

4. Semester Kandidatspeciale

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større selvstændigt afgangsprojekt, specialet. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop det område, du finder mest relevant og gerne vil arbejde videre med.

I specialet arbejder du med at udvikle et integreret Urban Design-projekt, der kombinerer og styrker den viden, de færdigheder, og de kompetencer, du har tilegnet dig i løbet af uddannelsen. Projektet kan være en eksperimentel, empirisk og/eller teoretisk udforskning og løsning af en problemstilling knyttet til Urban Design. 

Specialet er et selvstændigt arbejde med vejledning og evt. i samarbejde med en virksomhed. Projektgrupperne er små (1-3 personer), og minder om den arbejdssituation, du vil møde i professionel praksis.

 

CAND.TECH eller cand. polyt I urban design?

Urban Design læses enten som cand.tech. eller cand.polyt. afhængigt af, hvilken bachelor, du har bestået. Civilingeniørtitlen cand.polyt. er for dem, der kommer med en bachelor i Arkitektur og Design fra AAU eller en anden tilsvarende teknisk bacheloruddannelse, mens cand.tech. er for dem med en anden relevant bacheloruddannelse. Læs mere herom under fanen ”Optagelse og Adgangskrav”.

Det er vigtigt, at du - inden du søger optagelse på studiet - har gjort dig klart, hvilken titel, du kvalificerer dig til på baggrund af din bachelor (se adgangskrav), samt hvilken specialisering, du ønsker at søge ind på. 

Hvorvidt du kan komme ind på uddannelsen og afslutte den med enten en cand. tech eller cand. polyt er afhængig af dine kvalifikationer, mens valg af specialisering afhænger af dine interesser og den faglige profil, du ønsker.

 

Andre specialiseringsmuligheder