Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Urban Design

Kandidat

Urban Design, Civilingeniør

Vil du skabe fremtidens byer? På kandidatuddannelsen i Urban Design lærer du at arbejde design-fagligt og analytisk med komplekse problemstillinger, der handler om urbanitet, byplanlægning, byens rum og om udvikling af byer, knudepunkter og mobilitet.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du brænder for at udvikle byer og byrum, og du tænker over, hvordan vi gør det mest bæredygtigt
Du interesserer dig for, hvordan vi bevæger os rundt i og mellem byerne - altså for mobilitet, knudepunkter og transport
Du har lyst til at fordybe dig i byens arkitektur og byplanlægning og inkludere menneskers forskellige muligheder og behov

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Urban Design, Civilingeniør

Vil du skabe fremtidens byer? På kandidatuddannelsen i Urban Design lærer du at arbejde design-fagligt og analytisk med komplekse problemstillinger, der handler om urbanitet, byplanlægning, byens rum og om udvikling af byer, knudepunkter og mobilitet.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du brænder for at udvikle byer og byrum, og du tænker over, hvordan vi gør det mest bæredygtigt
Du interesserer dig for, hvordan vi bevæger os rundt i og mellem byerne - altså for mobilitet, knudepunkter og transport
Du har lyst til at fordybe dig i byens arkitektur og byplanlægning og inkludere menneskers forskellige muligheder og behov

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Bliv urban designer på to måder. Der er to indgange til uddannelsen, Cand.polyt. og Cand.tech. Læs mere om uddannelsen i Urban Design, Cand.tech. her:

Urban Design Cand.tech. 

Du skal ikke længere vælge mellem en specialiseringerne Urban Arkitektur og Mobilitet og Urbane Studier. Urban Design er nu en samlet spændende uddannelse. 

Du kan være med til at skabe fremtidens by. Som urban designer arbejder du med udfordringer for byudvikling og byplanlægning. Du er med til at tegne byen frem, skabe nye rum for mennesker og nye måder at bevæge sig rundt i byen på.   

thumbnail

Tegn fremtidens by. Bliv urban designer.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Tegn fremtidens by. Bliv urban designer.

På kandidatuddannelsen i Urban Design lærer du at tage byens beboere og samfundsmæssige problemstillinger med på tegnebrættet, når vi sammen arbejder med byens arkitektur på uddannelsen. Uddannelsen har derfor fokus på at designe byer for, til og med mennesker.  
 
Du lærer derfor også, hvordan du kan være med til at skabe trygge, retfærdige, inkluderende, mangfoldige byer og byområder og løse problemer med fx:

 • klimaforandringer og bæredygtighed
 • byvækst og byskrump
 • migration, ulighed og sociale udfordringer.    

Byer udvikler sig konstant, og det skaber en lang række udfordringer, både socialt, kulturelt og miljømæssigt.

Du lærer fx at arbejde med:  

 • Klimaudfordringer med stigende vandstande og skybrud i byerne: Hvordan ændrer vi byen, så den kan rumme mere vand, og samtidig er et godt sted at bo og være?  
 • Socialt inkluderende byer, når der er stigende ulighed:
  Hvordan skaber vi mere trygge og socialt inkluderende byer og byer med plads til mangfoldighed? Her arbejder vi bl.a. med at omdanne socialt udsatte boligområder eller med at skabe rum og plads i byen til kreative unge, der gerne vil eksperimentere og bygge.  

Fagligt indhold

På urban design sætter vi byen på tegneblokken - både i teori og praksis. Du kommer til at arbejde praktisk og teoretisk med by-, arkitektur- og mobilitetsteori. Du får penalhuset fyldt med både analoge og digitale metoder til analyse, design og kommunikation.  
 
Du lærer:  

 • at skitsere og modellere på papir og digitalt 
 • at inddrage borgere og etnografiske perspektiver
 • at bruge tracking- og simulerings-teknologier. 

Du og dine medstuderende bliver en del af et dynamisk og forskningsbaseret læringsmiljø med gruppearbejde, kurser, forelæsninger og øvelser.  Du kommer på ekskursioner og studieture, samarbejder med tegnestuer, kommuner og andre aktører og bliver involveret i aktuelle forskningsprojekter. Du får også faglig inspiration og netværk, når vi arrangerer seminarer, åbne forelæsninger, udstillinger og den årlige Urban Design Day. 
 
På uddannelsen i Urban Design udvikler du et stærkt fagligt fundament, så du kan komme til at arbejde professionelt med byens komplekse sammenhænge. 

Undervisningen foregår på engelsk.

Semesteroversigt

Bliv urban designer på to måder

Urban Design læses enten som cand.tech. eller cand.polyt. afhængigt af, hvilken bachelor, du har bestået. Du får den samme kandidatuddannelse – men der er to indgange: 

 • Civilingeniør-titlen cand.polyt. er for dig, der kommer med en bachelor i Arkitektur og Design fra AAU eller en anden tilsvarende teknisk bacheloruddannelse.
 • Cand.tech. er for dig med en anden relevant bacheloruddannelse. Læs mere om det under ”Optagelse og Adgangskrav”. 

Det er vigtigt, at du - inden du søger optagelse på studiet - har gjort dig klart, hvilken titel, du kvalificerer dig til på baggrund af din bachelor, og hvilken specialisering, du ønsker at søge ind på.  Læs mere under adgangskrav. 

Praktik og udlandsophold

Du kan komme i praktik på 3. semester, fx på en tegnestue eller anden relevant virksomhed i ind- eller udland. Du kan også studere på et udenlandsk universitet. 

 • Praktikophold: Her får du mulighed for at samarbejde med en virksomhed, institution eller lignende om et eller flere projekter. Praktikopholdet giver dig mulighed for at afprøve og bruge de teoretiske færdigheder, du har fået i løbet af 1. og 2. semester.
 • Eksternt universitetsophold: Du kan også vælge at tage dit 3. semester på et andet universitet i Danmark eller på et universitet uden for Danmark. De kurser, du ønsker at tage på et udenlandsk universitet, skal godkendes af studienævnet som en integreret del af din uddannelse ved Arkitektur & Design, Aalborg Universitet (i form af merit).  

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Kandidatuddannelsen i Urban Design på Aalborg Universitet kombinerer færdigheder såsom kreativitet, teknik og teamwork. Det giver dig mulighed for at påvirke dine fremtidige karriere og jobmuligheder. 

Studiet har en tæt kontakt og samarbejde med virksomheder, organisationer og institutioner, som du også får mulighed for at samarbejde med om konkrete projekter. Det gavner både dine studier og projektarbejde – og dine fremtidige karrieremuligheder. 

Hvor kan du få job? 

Overalt er der brug for urbane designere, der kan arbejde med organisering af bygge-udvikling og omdannelse af byrum for at give mennesker oplevelser og spændende og nye byområder at færdes i. Kandidater fra Urban Design kan for eksempel få job i: 

 • private arkitektfirmaer
 • offentlige sektorer med fokus på byplanlægning i praksis, fx kommuner og regioner
 • tegnestuer
 • rådgivende ingeniørvirksomheder. 

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...