ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Urban Design

Kandidat

Urban Design, Civilingeniør

Vil du skabe fremtidens byer? På Urban design lærer du at arbejde design-fagligt og analytisk med komplekse problemstillinger, der handler om byens rum, urbanitet og planlægning og udvikling af by og mobilitet. Vælg mellem specialiseringerne: Urban arkitektur og Mobilitet & urbane studier.

Få kendskab til

Bæredygtig byudvikling og byomdannelse
Mobilitet og transport
Arkitektur og planlægning

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Urban Design, Civilingeniør

Vil du skabe fremtidens byer? På Urban design lærer du at arbejde design-fagligt og analytisk med komplekse problemstillinger, der handler om byens rum, urbanitet og planlægning og udvikling af by og mobilitet. Vælg mellem specialiseringerne: Urban arkitektur og Mobilitet & urbane studier.

Få kendskab til

Bæredygtig byudvikling og byomdannelse
Mobilitet og transport
Arkitektur og planlægning

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Cand.polyt. eller Cand.tech.? Der er to indgange til uddannelsen. Læs mere om uddannelsen i Urban Design, Cand.tech. her:

Urban Design Cand.tech. 

Du kan være med til at skabe fremtidens by. Som urban designer arbejder du med udfordringer for byudvikling og planlægning. Du er med til at tegne byen frem, skabe nye rum for mennesker og nye måder at bevæge sig rundt i byen på.  

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

På Kandidatuddannelsen i Urban Design stiller vi skarpt på byens sammenhæng, funktion og form og de samfundsmæssige udfordringer, som byen står overfor, fx:  

 • Klimaforandringer og bæredygtighed
 • Lighed og velfærd
 • Byvækst og byskrump.  

Byen forandrer sig hele tiden. Det er et vilkår. Som urban designer lærer du den vigtige tværgående opgave at skabe innovative, bæredygtige og funktionelle byer, som forholder sig til fremtidens levevilkår. Urbane designere kombinerer arkitektens design-ekspertise og ingeniør-faglighed med indsigt i sociologiske processer. 

Fagligt indhold

På urban design sætter vi byen på tegneblokken - både i teori og praksis. Du kommer til at arbejde praktisk og teoretisk med by-, arkitektur- og mobilitetsteori. Du får penalhuset fyldt med både analoge og digitale metoder til analyse, design og kommunikation.  
 
Du lærer:  

 • at skitsere og modellere på papir og digitalt, 
 • at inddrage borgere og etnografiske perspektiver
 • at bruge tracking- og simulerings-teknologier. 

Du og dine medstuderende bliver en del af et dynamisk og forskningsbaseret læringsmiljø med gruppearbejde, kurser, forelæsninger og øvelser.  Du kommer på ekskursioner og studieture, samarbejder med tegnestuer, kommuner og andre aktører og bliver involveret i aktuelle forskningsprojekter. Du får også faglig inspiration og netværk, når vi arrangerer seminarer, åbne forelæsninger, udstillinger og den årlige Urban Design Day. 
 
På uddannelsen i Urban Design udvikler du et stærkt fagligt fundament, så du kan komme til at arbejde professionelt med byens komplekse sammenhænge. 

Cand.tech eller cand.polyt i Urban design?

Urban Design læses enten som cand.tech. eller cand.polyt. afhængigt af, hvilken bachelor, du har bestået. Du får den samme kandidatuddannelse – men der er to indgange: 

 • Civilingeniør-titlen cand.polyt. er for dig, der kommer med en bachelor i Arkitektur og Design fra AAU eller en anden tilsvarende teknisk bacheloruddannelse.
 • Cand.tech. er for dig med en anden relevant bacheloruddannelse. Læs mere om det under ”Optagelse og Adgangskrav”. 

Det er vigtigt, at du - inden du søger optagelse på studiet - har gjort dig klart, hvilken titel, du kvalificerer dig til på baggrund af din bachelor (se adgangskrav), og hvilken specialisering, du ønsker at søge ind på.  

Praktik og udlandsophold

Du kan komme i praktik på 3. semester, fx på en tegnestue eller anden relevant virksomhed i ind- eller udland. Du kan også studere på et udenlandsk universitet. 

 • Praktikophold: Her får du mulighed for at samarbejde med en virksomhed, institution eller lignende om et projekt. Praktikopholdet giver dig mulighed for at afprøve og bruge de teoretiske færdigheder, du har fået i løbet af 1. og 2. semester.
 • Eksternt universitetsophold: Du kan også vælge at tage dit 3. semester på et andet universitet i Danmark eller på et universitet uden for Danmark. De kurser, du ønsker at tage på et udenlandsk universitet, skal godkendes af studienævnet som en integreret del af din uddannelse ved Arkitektur & Design, Aalborg Universitet (i form af merit).  

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og karriere

Kandidatuddannelsen i Urban Design på Aalborg Universitet kombinerer færdigheder såsom kreativitet, teknik og teamwork. Det giver dig mulighed for at påvirke dine fremtidige karriere og jobmuligheder. 

Studiet har en tæt kontakt og samarbejde med virksomheder, organisationer og institutioner, som du også får mulighed for at samarbejde med om konkrete projekter. Det gavner både dine studier og projektarbejde – og dine fremtidige karrieremuligheder. 

Hvor kan du få job? 

Overalt er der brug for urbane designere, der kan arbejde med organisering af bygge-udvikling og omdannelse af byrum for at give byboere oplevelser og spændende og nye byområder at færdes i. Kandidater fra Urban Design kan for eksempel få job i: 

 • private arkitektfirmaer
 • offentlige sektorer med fokus på byplanlægning i praksis; fx
 • kommune og region
 • tegnestuer
 • rådgivende ingeniørvirksomheder 

Studenterstudievejledere

Amalie Jensen Løvig
Marwa Al Asadi
Bolette Henneberg
Amalie Jensen Løvig
Marwa Al Asadi
Bolette Henneberg

Du kan kontakte dine studievejledere via:

Åbningstider: Mandage kl. 16-17 og onsdage kl. 12-13.

AAU Studie- og trivselsvejledning

I Aalborg Universitets Studie- og Trivselsvejledning kan vi hjælpe med blandt andet valg undervejs i studiet, studietvivl, studieteknik, trivsel, orlov og udmeldelse, eller måske bare en snak om dine tanker om studiet. Vi snakker gerne med dig om stort som småt.

Åbningstider og kontaktoplysninger

Optagelse og adgangskrav

Særligt for engelsksprogede uddannelser

Mere om adgangskrav

Som studerende på AAU møder du...