AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Urban Design, civilingeniør

Urban Design, Civilingeniør

Urban Design, Civilingeniør

Vil du være med til at forme fremtidens byer? Civilingeniøruddannelse (cand. polyt.) i Urban Design på Aalborg Universitet kombinerer arkitektur og design med ingeniørfaglig viden og sociologi til en bred uddannelse i byplanlægning og udvikling. Vælg mellem Mobilitet og Urbane Studier eller Urban Arkitektur som specialisering.

Efter bacheloruddannelsen i Arkitektur og Design kan du fortsætte på den to-årige kandidatuddannelse i Urban Design (Urbant Design) i Aalborg, hvor du kan specialisere dig i én af to følgende retninger:

Urban Design handler om at forandre verden. Om at gøre byer og byrum bedre at leve i ved at løse samfundsmæssige, klimatiske og kulturelle udofordringer. Kandidatuddannelsen uddanner civilingeniører, der kan være med til at skabe innovative og funktionelle byrum, som imødekommer morgendagens levevilkår og skaber grobund for trivsel og udvikling.

CAND.TECH eller cand. polyt I urban design?

Urban Design kan læses som cand.polyt. eller cand.tech. Cand. polyt er for dig, som har læst Arkitektur og Design i din bachelor. Cand.tech. er for studerende, der har en anden relevant bachelorgrad end en bachelor i Arkitektur og Design, fx Bygningsdesign.

”På AAU arbejdede vi meget i grupper, hvilket er en stor fordel i mit arbejde, hvor jeg samarbejder både internt og med bl.a. ingeniører, bygherrer og kommunen. Derudover lavede vi projektarbejde på studiet, som har ligheder med det, jeg laver til dagligt. Kompetencer fra studietiden, som jeg også bruger i praksis, er at formgive og designe samt formidle et design gennem ord og tegninger.”

Christina Schmidt, tidligere studerende, arkitekt, cand polyt. Urban Design, C. F. Møller Architects

DESIGN FREMTIDENS SMARTE BYER

Urban Design kombinerer viden om formgivning, ingeniørteknik og sociologiske aspekter. Uddannelsen beskæftiger sig bl.a. med bydesign, mobilitetsdesign og landskabsdesign. Vi arbejder på mange forskellige niveauer og skalaer; fra region til landsby, by til byrum, vision til belægning.

På Urban Design kommer du til at arbejde med byens komplekse sammenhænge og strukturer. Vi lægger særlig vægt på byens form, funktion og proces og sammenhængen til kulturelle, sociale og tekniske forhold.

Du bliver i stand til at tegne byer, bydele, byrum og bebyggelsesplaner og samtidig arbejde med byens komplekse sammenhænge med særlig vægt på form og funktion. Du lærer at formgive med afsæt i eksempelvis klimatiske, kommunikationsmæssige eller trafikale problemstillinger og opnår kompetencer indenfor avancerede projekterings-, simulerings-, og visualiseringsmetoder, ligesom du vil komme til at beskæftige dig med realtidskortlægning og programmering med GPS- og sensorteknologi.

Specialiseringsmuligheder

Når du tager kandidatgraden i Urban Design, kan du vælge mellem to specialiseringsretninger: Mobility and Urban Studies eller Urban Architecture. Der kan være sammenfald i kursusmoduler og projektforløb på uddannelsernes 2. og 3. semester.

MOBILITIES AND URBAN STUDIES

Kandidatuddannelsen i Mobility and Urban Studies (Mobilitet og Urbane Studier) ved Aalborg Universitet er en ny, internationalt orienteret specialisering under kandidatuddannelsen i Urban Design.

Uddannelsen kombinerer ingeniørfaglige og tekniske kompetencer med mere teoretisk samfundsvidenskabelig viden. Det sikrer dig redskaber til at kunne forstå, designe og planlægge mobilitet i omkring byerne.

Mobilities and Urban Studies uddanner dig til højaktuel, tværfaglig branche, hvor du kommer til at beskæftige dig med samfundsmæssige mobilitetsudfordringer. Det kan dreje sig om fysisk mobilitet i form af trafik og transport med bil, bus, tog, fly mv., virtuel mobilitet (mobiltelefoner og smarte transportsystemer), social mobilitet (turisme og migration) samt udvikling af mere miljøvenlige, bæredygtige former for transport.

URBAN ARCHITECTURE

Specialisering i Urban Architecture på Aalborg Universitet tager udgangspunkt i en række aktuelle og fremtidige udfordringer indenfor byudvikling og byplanlægning. Du får mulighed for at kombinere arkitektens designkompetencer med ingeniørfaglig viden og indsigt i sociologiske forhold.

Du bliver rustet til at arbejde med udfordringer som fx klimaændringer, midlertidige byudviklingsprojekter, mobilitet i byerne, projekter og strategier for bykultur, det urbane landskab og byvækst.

Du opnår en ekspertise i moderne byudvikling med stærkt fokus på design og forbedring af urbane miljøer med respekt for lokale værdier. Projektarbejdet har en stærk international profil og arbejder sammen med førende uddannelser i New York, Rotterdam og Bangkok.

Uddannelserne er fuldtidsstudier, og studieformen er som på AAUs andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde (PBL) i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af arbejdsdagen på universitetet.

Du får viden om

  • Klima og hydrologi i den tætte by (vandet på jorden, cirkulation og fordeling)
  • Stedets morfologi (form og struktur)
  • Landskabsteknikker
  • Mobilitetsdesign, planlægning og ledelse
  • Forhold mellem sted og mobilitet

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for