Forskning
Samarbejde

Sociologi, Kandidat

Sociologi

Sociologi

Kandidatuddannelsen sigter mod at skærpe din personlige, faglige profil. På kandidatuddannelsen vælger du mellem valgfrie moduler i videregående teori og metode, sociologiske specialiseringer og valgfag eller praktik. Et praktikophold kan være med til at udvide erfaringerne og give brugbare kvalifikationer, når du senere skal ud på arbejdsmarkedet. I dit afsluttende speciale har du lejlighed til at bringe flere af sociologiuddannelsens enkeltstående elementer i sammenhæng med din egen særlige faglige profil.

Kandidatuddannelsen i Sociologi er en 2-årig uddannelse. En kandidatgrad i sociologi giver dig titlen cand.scient.soc. Senere kan denne evt. suppleres med en treårig forskeruddannelse: Ph.d. i sociologi.

Forudsætningen for at starte på en kandidatuddannelse i Sociologi er, at du har en bacheloruddannelse i Sociologi eller en anden relevant bacheloruddannelse. Se hvilke bacheloruddannelser på AAU, der giver adgang til kandidatuddannelsen i Sociologi under adgangskrav.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Korrespondanceanalyse - forløbsanalyse på registre
  • Biografisk metode - migrations- og integreringsprocesser
  • HRM & organisation og ledelse - socialpsykologi
  • Sundheds- og sygdomssociologi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for