AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Socialt Arbejde, Kandidat

Socialt Arbejde

Socialt Arbejde

Som den eneste af sin slags i Danmark beskæftiger kandidatuddannelse i Socialt Arbejde sig med forhold, der vedrører socialt arbejde, dvs. arbejde med sociale problemer, f.eks. børn og unges mistrivsel, ældres og handicappedes sociale problemer, misbrug, kultursammenstød, psykiske problemer og langtidsarbejdsløshed.

Du vil som studerende kunne opnå et videnskabsteoretisk og metodisk grundlag, der gør det muligt at varetage undersøgelses-, analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver inden for sociale arbejdsområder.

Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde er en 2-årig kandidatuddannelse (et heltidsstudie), som du kan læse på Aalborg Universitet i enten Aalborg eller København.

Forudsætningen for at starte på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde er, at du har en relevant professionsbacheloruddannelse, akademisk bacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse. Se hvilke uddannelser, der giver adgang til kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde under Søg optagelse og se adgangskrav.

Som kandidat i Socialt Arbejde opnår du følgende faglige og erhvervsrelevante kompetencer:

  • Udvikling af komparativ/analytisk socialfaglig kompetence på dansk og internationalt niveau.
  • Teoretisk kompetence til at analysere og implementere komplekse sociale programmer i forskellige strukturer, herunder yde konsulent bistand og udvikle det sociale arbejde i den offentlige, den private og den frivillige sektor.
  • Fagkompetence til at planlægge og udføre socialfaglig undervisning på sociale uddannelser eller uddannelser med socialfaglige elementer, herunder en række eksisterende og kommende Bachelor-, Diplom- og Masteruddannelser.
  • Kompetence i at analysere sociale problemer, socialt arbejde, metoder og programmer, herunder komparative studier og evaluering af sociale programmer med særlig fokus på brugerinddragelse og kvalitetsudvikling i det sociale arbejde.
  • Forskningsmæssig kompetence til videreuddannelse som Ph.d. indenfor socialt arbejde, sociale problemer samt teorier og metoder i det sociale arbejdes praksis.

Hjemmesiden for Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde: socialkandidat.samf.aau.dk

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Socialt arbejde - teorier om sociale problemer
  • Socialpolitik - organisation - retlig regulering
  • Avanceret videnskabsteori og samfundsvidenskabelig metode