Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Socialt arbejde

Kandidat

Socialt arbejde

Interesserer du dig for socialt arbejde, sociale problemer og socialpolitik? Ønsker du at arbejde med forhold, der vedrører socialt arbejde, dvs. arbejde med sociale problemer, f.eks. børn og unges mistrivsel, ældres og handicappedes sociale problemer, misbrug, psykiske problemer og meget mere. Så skal du læse Socialt Arbejde. Her får du forskningsbaseret undervisning, og der arbejdes med PBL og personlige læringsportofolier gennem uddannelsen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får dyb forståelse af socialt arbejde og sociale problemer i en samfundsmæssig, socialpolitisk og institutionel kontekst
Du får teoretiske og empiriske kompetencer til at analysere og forholde dig kritisk/refleksivt til udfordringer i socialt arbejde
Herigennem oparbejder du viden, der gør dig i stand til at bidrage konstruktivt til udvikling i det sociale arbejdes felt

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Socialt arbejde

Interesserer du dig for socialt arbejde, sociale problemer og socialpolitik? Ønsker du at arbejde med forhold, der vedrører socialt arbejde, dvs. arbejde med sociale problemer, f.eks. børn og unges mistrivsel, ældres og handicappedes sociale problemer, misbrug, psykiske problemer og meget mere. Så skal du læse Socialt Arbejde. Her får du forskningsbaseret undervisning, og der arbejdes med PBL og personlige læringsportofolier gennem uddannelsen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du får dyb forståelse af socialt arbejde og sociale problemer i en samfundsmæssig, socialpolitisk og institutionel kontekst
Du får teoretiske og empiriske kompetencer til at analysere og forholde dig kritisk/refleksivt til udfordringer i socialt arbejde
Herigennem oparbejder du viden, der gør dig i stand til at bidrage konstruktivt til udvikling i det sociale arbejdes felt

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Socialt Arbejde er en 2-årig kandidatuddannelse (et heltidsstudie), som du kan læse på Aalborg Universitet i enten Aalborg eller København.

Det er en Kandidatuddannelse, der har fokus på socialt arbejde, sociale problemer og social politik. Undervisningen er naturligvis forskningsbaseret, og der arbejdes med PBL og personlige læringsportofolier gennem uddannelsen. Der er fokus på at formidle den nyeste viden inden for centrale områder i socialt arbejde. Det kan fx være børn og unges mistrivsel, beskæftigelses faglighed, internationalt socialt arbejde, borgerperspektiver, psykiatri, migration og ældres og handicappedes sociale problemer.

Som studerende vil du opnå et social fagligt, videnskabsteoretisk og metodisk grundlag, der gør det muligt at varetage undersøgelses-, analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver inden for sociale arbejdes felt i bred forstand.

Forudsætningen for at starte på kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde er, at du har en relevant professionsbacheloruddannelse eller akademisk bacheloruddannelse. Se hvilke uddannelser, der giver adgang til  kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde under Søg optagelse og se adgangskrav.

Kandidatuddannelsen i socialt arbejde er unik – og er den eneste i Danmark

Som den eneste af sin slags i Danmark beskæftiger kandidatuddannelse i Socialt Arbejde sig med forhold, der vedrører socialt arbejde, dvs. arbejde med sociale problemer, f.eks. børn og unges mistrivsel, ældres og handicappedes sociale problemer, misbrug, kultursammenstød, psykiske problemer og langtidsarbejdsløshed.

Fagligt indhold

Semesteroversigt

Projektorienteret forløb og udlandsophold

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...