Forskning
Samarbejde

Revision, cand.merc.aud

Revision på Aalborg University Business School

Revision, cand.merc.aud

Revisorkandidatuddannelsen på Aalborg University Business School (AAUBS) kvalificerer dig til attraktive jobs i revisionsbranchen samt stillinger som fx controller/økonomimedarbejder, medarbejder hos Skat, selvstændig erhvervsdrivende og konsulent. Uddannelsen er også afsættet til at erhverve titlen som statsautoriseret revisor.


Cand.merc.aud.-uddannelsen er et fleksibelt studieforløb, som du kan tilrettelægge efter dine behov. Tag uddannelsen som enten en 2-årig kandidatuddannelse eller en op til 4-årig erhvervskandidatuddannelse med plads til job sideløbende. Omtrent halvdelen af de cand.merc.aud.-studerende har relevant fuldtidsbeskæftigelse parallelt med studiet.

På Aalborg University Business School har vi tæt kontakt til virksomheder inden for revisionsbranchen, den finansielle sektor, Skat og andre brancher, hvor vores studerende søger beskæftigelse. Uddannelsen er derfor i høj grad opdateret og tilpasset de behov og udfordringer, branchen møder, og den kvalificerer dig til at løse opgaver og behov i moderne virksomheder. 

I undervisningen vil du møde en række specialister og praktikere fra private og offentlige virksomheder, hvilket betyder, at vejen fra teori til praksis ikke er lang. Derudover har du mulighed for at løse praksisorienteret problemstillinger ved skrive projekter i samarbejde med konkrete virksomheder. 

Revisorkandidatuddannelsen giver dig mulighed for at:

  • lære rådgivning i praksis, idet du kommer til at arbejde i teams, som rådgiver en virksomhed
  • følge op til 50% af studiet online, så du ikke behøver at møde op på universitetet
  • følge rene e-valgfag, når det passer dig. Vi tilstræber også, at mellem 25-50% af alle forelæsninger på andre fag er e-forelæsninger


Download brochure om cand.merc.aud. i Revision (PDF)

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Revision og erhvervsret
  • Beskatning af personer og virksomheder
  • Regnskab og regnskabsanalyse
  • Rådgivning

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen