Spring til indhold

Kandidat

Revision

Uddannelsen lærer dig om regnskab og skatteforhold, og du får kompetencer til at føre og godkende regnskaber samt rådgive privatpersoner og virksomheder om økonomi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Revision og erhvervsret
Beskatning af personer og virksomheder
Regnskab og regnskabsanalyse

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Revision

Uddannelsen lærer dig om regnskab og skatteforhold, og du får kompetencer til at føre og godkende regnskaber samt rådgive privatpersoner og virksomheder om økonomi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Revision og erhvervsret
Beskatning af personer og virksomheder
Regnskab og regnskabsanalyse

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Revisorkandidatuddannelsen på Aalborg University Business School (AAUBS) kvalificerer dig til attraktive jobs i revisionsbranchen samt stillinger som for eksempel controller/økonomimedarbejder, medarbejder hos Skat, selvstændig erhvervsdrivende og konsulent. Uddannelsen er også afsættet til at erhverve titlen som statsautoriseret revisor.

Tag uddannelsen som enten en 2-årig kandidatuddannelse eller en op til 4-årig erhvervskandidatuddannelse med plads til job sideløbende. Omtrent halvdelen af de cand.merc.aud.-studerende har relevant fuldtidsbeskæftigelse parallelt med studiet.

På Aalborg University Business School har vi tæt kontakt til virksomheder inden for revisionsbranchen, den finansielle sektor, Skat og andre brancher, hvor vores studerende søger beskæftigelse. Uddannelsen er derfor i høj grad opdateret og tilpasset de behov og udfordringer, branchen møder, og den kvalificerer dig til at løse opgaver og behov i moderne virksomheder. 

En del af undervisningen er e-forelæsninger i form af for eksempel speakede PowerPoint-præsentationer, som du kan tilgå hjemmefra, når det passer dig. Undervisningen streames ikke.

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Revision kan tages som enten en 2-årig revisorkandidatuddannelse eller en op til 4-årig erhvervskandidatuddannelse i revision. Du har i vid udstrækning mulighed for at designe præcis det forløb, som passer til dig.

Obligatoriske fag

 • Skatteret
 • Revision
 • Erhvervsret
 • Ekstern rapportering
 • Regnskabsanalyse
 • Rådgivning

Derudover har du mulighed for at sammensætte uddannelsen ud fra dine interesser ved at kombinere valgfag. Valgfagene udbydes som 10-ECTS, hvilket betyder, at du i alt skal følge to. Nogle af fagene tilbyder mulighed for projektskrivning.

Valgfag

 • CSR, bæredygtighed og integreret rapportering
 • Revision og dataanalyse
 • International skatteret
 • Internt regnskab
 • Erhvervsret 2 og international selskabsret
 • Revision i den offentlige sektor
 • Virksomhedssamarbejde

På semestre med valgfag har du mulighed for at tage fag ved andre uddannelser på Aalborg Universitet og ved andre uddannelsesinstitutioner i Danmark eller i udlandet, såfremt studienævnsformanden kan godkende det.

Kandidatspeciale

Du afslutter dit studium med en kandidatafhandling, specialet, naturligvis med kyndig vejledning fra en af de erfarne undervisere/forskere. Du vælger selv dit emne, som dog skal godkendes af din vejleder. Emnerne varierer meget.

Læs mere om uddannelsens moduler og valgfag i studieordningen - §18 "Uddannelsesoversigt".

Valgfag for gæstestuderende

Som gæstestuderende kan du i efteråret 2022 tage de valgfag, som du finder i valgfagskataloget. Læs også om muligheden for at tage e-valgfag på vores Summer School.

Du søger ind via Aalborg Universitets optagelsesside for gæstestuderende.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Cand.merc.aud.-kandidater har mange karrieremuligheder inden for revision, økonomi og regnskab. Ofte arbejder kandidater som:

 • Økonomimedarbejdere og økonomichefer i virksomheder
 • Medarbejdere hos SKAT
 • Selvstændige rådgivere for erhvervsvirksomheder og myndigheder
 • Undervisere på universitetet, herunder ph.d.-forskere
 • Statsautoriserede revisorer, enten som ansatte medarbejdere eller som partnere

Se dimittendundersøgelsen for Revision.

Tidligere studerende fortæller

Kasper Held Buttler, cand.merc.aud.

Cand.merc.aud.-studiet har gjort mig mere detaljeorienteret, hvilket jeg har haft stor gavn i mit arbejdsliv. Derudover har jeg haft stor glæde af, at vi har arbejdet så meget i grupper, da det virkelig er noget, jeg har kunnet bruge efterfølgende.

Mikkel Hagel, cand.merc.aud.

Min uddannelsesmæssige baggrund som cand.merc.aud. er ikke den typiske vej til den rolle, jeg besidder, men takket være en høj grad af fleksibilitet fra Aalborg Universitet, kunne jeg dreje min kompetenceudvikling på studiet i netop den retning, som jeg fandt spændende. - Mikkel Hagel, Investment Manager hos Formue Nord, 2021.

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...