AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Revision, cand.merc.aud

Revision, cand.merc.aud

Revision, cand.merc.aud

Kandidatuddannelsen i Revision kvalificerer dig til en lang række jobs inden for rådgivning, revision og regnskab. Du kan tage uddannelsen som en 2-årig kandidatuddannelse eller en 4-årig erhvervskandidatuddannelse. 

Uanset at søgningen til dette studium i de senere år har været meget stor, er der også plads til dig, hvis du har lysten og evnerne.

Den oprindelige tanke med uddannelsen var at kvalificere de færdiguddannede kandidater til at foretage revision af private og offentlige virksomheder, men i dag anvendes cand.merc.aud.-kandidater som:

 • økonomimedarbejdere og økonomichefer i virksomheder,
 • medarbejdere i SKAT,
 • selvstændige rådgivere for erhvervsvirksomheder og myndigheder,
 • undervisere på universitetet, herunder Ph.D.-forskere,
 • statsautoriserede revisorer, enten som ansatte medarbejdere eller som partnere.

Forudsætningen for at blive indskrevet som studerende på cand.merc.aud.-uddannelsen er, at du har én af følgende uddannelser:

 1. en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA)
 2. en dansk eller udenlandsk uddannelse, der efter en konkret vurdering svarer til en dansk HA i erhvervsøkonomi, og med mindst 75 ECTS erhvervsøkonomiske eksaminer bestået, eller
 3. en HD-eksamen. i regnskab (HD-R) eller finansiering (HD-F), og i begge disse tilfælde skal du under cand.merc.aud.-uddannelsen bestå to særlige suppleringsfag hver på 10 ECTS.

Er der tale om, at optagelse ønskes på kandidatuddannelsen i Revision tilrettelagt som erhvervskandidatuddannelse, gælder yderligere et krav om, at den studerende før optagelse kan dokumentere:

 1. enten at have en ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant uddannelse på samme niveau svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (og beregnet på årsbasis), så den studerende vil være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte, eller
 2. at være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Se, hvilke uddannelser der giver adgang til Revisorkandidatuddannelsen på Uddannelsestjekkeren


Se brochure (PDF) om kandidatuddannelsen i Revision

Du får viden om

 • Internt regnskab og ekstern rapportering
 • Revision - erhvervsret - skatteret
 • Rådgivning

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen