Forskning
Samarbejde

Produkt- og Designpsykologi, Civilingeniør

Produkt- og Designpsykologi, civilingeniør

Produkt- og Designpsykologi, civilingeniør

Når du har bestået din bacheloruddannelse, kan du søge ind på kandidaten og blive civilingeniør i Produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet. Det er en toårig overbygning til din bachelor, som vil give dig øgede kompetencer og dermed bedre og flere jobmuligheder.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med design, konceptudvikling og vurdering af tekniske systemer, hvor brugbarheden og oplevelsesværdien er optimeret.

Derudover får du en kombination af teknisk viden og en dyb indsigt i eksperimentale psykologiske forhold omkring den menneskelige erkendelse og tænkning. Du får også en omfattende viden om hvordan man designer produkter baseret på indsamlet viden om brugeren, således at du kan lave teknologiske produkter, som passer præcis til deres bruger.

Du har også mulighed for at arbejde mere forskningsrelateret, hvis dine interesser går i dén retning.

Der er ansøgningsfrist den 1. marts med studiestart den 1. september. Find optagelsesprocedurer her.

Besøg os på Facebook og se hvad de studerende laver på uddannelsen.
 

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN
 

AAU er nr. 1 i Europa inden for ingeniørvidenskab      AAU er nr. 4. i verden inden for ingeniørvidenskab      AAU er nr. 1 på kvalitetsuddannelse under FN's verdensmål

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • User experience design
  • Kognitions- og perceptionspsykologi
  • Kvalitative metoder
  • Anvendt designpsykologi
  • Interaktionsdesign, programmering og systemkonstruktion

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen