AAU logo

Økonomi, Kandidat

Økonomi

Økonomi

Kandidatuddannelsen i Økonomi er en 2-årig uddannelse, der giver titlen cand.oecon. På kandidatuddannelsen er det muligt at vælge mellem Økonomi (cand.oecon.) eller den engelsksprogede cand.oecon.-specialisering Innovation, Knowledge and Economic Dynamics (MIKE-E).

Kandidatuddannelsen i Økonomi fokuserer bredt på analysen af samfundsøkonomiske forhold og problemstillinger med vægt på teorier og modeller bag den økonomiske politik. Uddannelsen retter sig mod det brede arbejdsmarked for økonomer i den finansielle sektor, offentlige administration (kommuner, regioner og stat) samt større virksomheder og organisationer.

Kandidatuddannelsen i Økonomi (Innovation, Knowledge and Economic Dynamics) fokuserer på udvikling, spredning og anvendelse af viden som en central økonomisk faktor. Uddannelsen udbydes internationalt og gennemføres på engelsk i samarbejde med cand.merc.-uddannelsen. Der fokuseres bl.a. på analyse af erhvervsudvikling regionalt, nationalt og internationalt, og uddannelsen retter sig mod jobs i den private sektor (større virksomheder, finansielle institutioner, konsulentvirksomheder), den offentlige sektor samt danske og internationale organisationer.

Både kandidatuddannelsen i Økonomi og specialiseringen i Innovation, Knowledge and Economic Dynamics er også rettet mod jobs på forskningsinstitutioner og universiteter (ph.d.-forløb, videnskabelige assistenter og universitetsundervisere).

 

Du får viden om

  • Strategisk planlægning - økonomiske prognoser
  • Økonomisk-politiske analyser - budgetlægning
  • Finansierings- og investeringsanalyser
  • Erhvervs- og arbejdsmarkedsanalyser

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen