Spring til indhold

Kandidat

Økonomi

Du lærer at analysere samfundsøkonomiske forhold og problemstillinger og får hands-on-erfaring gennem projektarbejdet. Uddannelsen giver dig kompetencer til at besvare samfundsøkonomiske spørgsmål ved hjælp af teorier, modeller og forskellige analytiske værktøjer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Videregående makroteori
Økonomisk-politiske analyser og prognoser
Analytisk forståelse og bearbejdelse af såvel realøkonomiske som finansielle data

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Økonomi

Du lærer at analysere samfundsøkonomiske forhold og problemstillinger og får hands-on-erfaring gennem projektarbejdet. Uddannelsen giver dig kompetencer til at besvare samfundsøkonomiske spørgsmål ved hjælp af teorier, modeller og forskellige analytiske værktøjer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Videregående makroteori
Økonomisk-politiske analyser og prognoser
Analytisk forståelse og bearbejdelse af såvel realøkonomiske som finansielle data

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Hvad koster en nedlukning som under coronakrisen for samfundet, og hvordan sammensætter man hjælpepakker for erhvervslivet? Hvad er vilkårene og udsigterne for dansk økonomi i en globaliseret virkelighed? Og hvordan kan man påvirke disse gennem økonomisk politik. Hvad betyder det øgede fokus på den grønne klimadimension? 

Kandidatuddannelsen i Økonomi på Aalborg University Business School (AAUBS) giver dig kompetencer til at besvare disse og mange andre spørgsmål.

Som kandidat i Økonomi er du attraktiv både for den finansielle og den offentlige sektor samt for større organisationer og virksomheder. Du bliver i stand til at analysere og håndtere ekstremt komplekse og forskellige økonomiske problemstillinger. Du kan også bruge de redskaber, du får på uddannelsen, til at analysere problemstillinger i mange andre sammenhænge.

I løbet af uddannelsen kan du differentiere dine kompetencer gennem valgfag, virksomhedsforløb, specialiseringsfag og kandidatafhandling. På den måde skræddersyer du din profil, så den afspejler dine interesser inden for det samfundsøkonomiske felt. Uddannelsen giver desuden et solidt springbræt til en forskerkarriere.  

Fagligt indhold

Kandidatuddannelsen i Økonomi varer to år (to semestre pr. år) og giver dig bred indsigt i samfundsøkonomiske forhold og problemstillinger med vægt på teorier, modeller og forskellige analysemetoder anvendt på aktuelle problemstillinger.

Uddannelsens grundelement er makroøkonomi med relaterede kurser i økonometri og mange valgfag.

Virksomhedsophold

På tredje semester har du mulighed for at gennemføre et projektorienteret virksomhedsforløb, hvor du kan være tilknyttet en virksomhed eller organisation (privat eller offentlig) i en længere periode i Danmark eller udlandet.

Læs mere om muligheder for virksomhedsforløb på: https://jobbank.aau.dk/da/.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Når du er færdiguddannet, har du taget den samfundsvidenskabelige uddannelse på Aalborg Universitet med den laveste dimittendledighed. Samfundet har behov for økonomer alle steder, og kandidaterne fra AAUBS har en høj grad af ’employability’ – de kan arbejde fra dag 1, sådan lyder de generelle kommentarer for vores mange forskellige aftagere.

Eksempler på typiske økonomopgaver er strategisk planlægning, forberedelse af beslutningsgrundlag, økonomiskpolitiske analyser, økonomiredegørelser, budgetplanlægning, regnskab og økonomistyring, koordinering og personaleudvikling, analysearbejde m.v.

Beskæftigelsesmulighederne for økonomer er gennemgående gode. Som økonom kan du finde job i ministerier, kommuner, regioner, pengeinstitutter, nationalbanken, forsikringsselskaber, interesseorganisationer, konsulentfirmaer, undervisnings- og forskningssektoren, private virksomheder, internationale organisationer som EU og FN, eller du kan etablere dig som selvstændig.

Se dimittendundersøgelsen for Økonomi.

thumbnail

Økonomiuddannelsen på Aalborg University Business School

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Økonomiuddannelsen på Aalborg University Business School

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...