Spring til indhold

Musikterapi

Kandidat

Musikterapi

Uddannelsen sigter mod at kvalificere dig til at arbejde som klinisk musikterapeut med behandlingsansvar. Derfor fokuserer uddannelsen på en integration af dine musikalske og terapeutiske færdigheder, ligesom du lærer at knytte teoretisk viden og forskningskompetencer sammen med den kliniske virkelighed i forhold til forskellige klientgrupper.

Derfor skal du læse uddannelsen

Musikterapi og forskning
Læreterapi (individuelt)
Klinisk improvisation - supervision

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Musikterapi

Uddannelsen sigter mod at kvalificere dig til at arbejde som klinisk musikterapeut med behandlingsansvar. Derfor fokuserer uddannelsen på en integration af dine musikalske og terapeutiske færdigheder, ligesom du lærer at knytte teoretisk viden og forskningskompetencer sammen med den kliniske virkelighed i forhold til forskellige klientgrupper.

Derfor skal du læse uddannelsen

Musikterapi og forskning
Læreterapi (individuelt)
Klinisk improvisation - supervision

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidatuddannelsen i Musikterapi er en direkte fortsættelse af bacheloruddannelsen i musikterapi. Målet er at kvalificere dig til at arbejde som musikterapeut med behandlingsansvar. Derfor fokuserer kandidatuddannelsen på en integration af dine musikalske og terapeutiske færdigheder, ligesom du lærer at knytte teoretisk viden og forskningskompetencer sammen med det musikterapeutiske arbejde med forskellige klientgrupper.

Uddannelsens forløb

Du vil i løbet af de to års kandidatuddannelse opleve at få en grundig terapeutisk træning, hvilket sætter dig i stand til at udvikle dig fagpersonligt. Undervisningsforløbene integrerer teori og praksis og bliver gradvist mere professionsrettede, og du vil få mulighed for at specialisere dig. Du vil som færdig kandidat i musikterapi stå med en uddannelse på højt akademisk niveau, som rummer både kreativitet, musikalitet samt terapeutisk og kommunikativ kompetence.

Semesteroversigt

I studieordningen for kandidatuddannelsen i Musikterapi kan du læse mere om uddannelsens indhold og opbygning.

Uni-uddannelse med kontakt til praksis

På Kandidatuddannelsen skal du i lang fuldtidspraktik i 3 måneder på 9. semester. Praktikken bygger videre på dine erfaringer fra Bacheloruddannelsens fire ugers observationspraktik på 2. semester og 10 ugers en-dags praktik på 6. semester.

Som led i praktikken får du både individuel supervision og gruppesupervision fra uddannelsen. Praktikken afsluttes med en eksamen, hvor du skal formidle et musikterapeutisk forløb fra praktikken. Derefter følger det afsluttende speciale, hvor du har mulighed for at tage udgangspunkt i dataindsamling fra praktikforløbet. På den måde kan du forme din Kandidatuddannelse, så 8., 9. og 10. semester bliver et sammenhængende forløb, der specialiserer dig inden for et bestemt arbejdsfelt.

Gennem hele uddannelsesforløbet får du med praktikopholdene suppleret din viden og afprøvet dine færdigheder i praksis. Det gør dit udbytte af studierne større og klæder dig godt på til dit kommende arbejdsliv som musikterapeut.

Job og Karriere

Når du er færdiguddannet, kan du arbejde som musikterapeut indenfor en lang række områder. Du kan også bruge din kandidatgrad til at søge ph.d. stillinger eller gå andre veje som fx underviser eller rådgiver.

Musikterapeuter er organiseret i Dansk Magisterforening og har en landsdækkende faglig klub kaldet Dansk Musikterapeutforening, som inviterer til et årligt 2-dages landsmøde, hvor studenter-medlemmer kan møde færdiguddannede musikterapeuter og få opdaterede informationer om arbejdsmarkedet.

Jobmuligheder

Eftervidereuddannelse

Du har også mulighed for at læse en efter- og videreuddannelse på deltid i musikterapi på vores campus i København. Deltidsuddannelsen bestående af enkeltfag fra AAU's bacheloruddannelse i musikterapi.

Læs mere om "Musik, Psykologi og Sundhed".

En efteruddannelse eller et kursus fra AAU giver dig en række fordele, der kan være med til at løfte din karriere og øge din værdi på arbejdsmarkedet.

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...