Forskning
Samarbejde

Musikterapi, Kandidat

Musikterapi

Musikterapi

Kandidatuddannelsen i Musikterapi er en direkte fortsættelse af bacheloruddannelsen i musikterapi. Målet er at kvalificere dig til at arbejde som klinisk musikterapeut med behandlingsansvar. Derfor fokuserer kandidatuddannelsen på en integration af dine musikalske og terapeutiske færdigheder, ligesom du lærer at knytte teoretisk viden og forskningskompetencer sammen med den kliniske virkelighed i forhold til forskellige klientgrupper.

Du vil i løbet af de to års kandidatuddannelse opleve at få en grundig terapeutisk træning, hvilket sætter dig i stand til at udvikle dig fagpersonligt. Undervisningsforløbene integrerer teori og praksis og bliver gradvist mere professionsrettede, og du vil få mulighed for at specialisere dig. Du vil som færdig kandidat i musikterapi stå med en uddannelse på højt akademisk niveau, som rummer både kreativitet, musikalitet samt terapeutisk og kommunikativ kompetence.

På kandidatuddannelsens 9. semester skal du i en 16 ugers praktik, hvor du får ansvar for planlægning og gennemførelse af længere musikterapeutiske forløb. På denne måde har du allerede inden endt uddannelse prøvet kræfter med dit kommende arbejde som musikterapeut. Praktikken kan efter aftale med Studienævnet foregå i udlandet.

Efter praktikken følger det afsluttende speciale, hvor du har mulighed for at tage udgangspunkt i dataindsamling fra praktikforløbet. Du kan forme kandidatuddannelsen, så 8., 9. og 10. semester bliver et sammenhængende forløb, der specialiserer dig inden for et bestemt arbejdsfelt.

Efter endt kandidatuddannelse får du titlen cand.mag. i musikterapi.

Frafaldet på kandidatuddannelsen i musikterapi er meget lille. I perioden 2004 til 2010 var der 3 studerende ud af i alt 53, der stoppede uden en kandidateksamen.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Musikterapi og forskning
  • Læreterapi (individuelt)
  • Klinisk improvisation - supervision
  • Musikterapeutisk praksis

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen