Spring til indhold

Heltid på deltid

Musik, psykologi og sundhed

En efter- og videreuddannelse i udvalgte musikterapeutiske fag, der giver dig teoretisk indsigt i krydsfeltet mellem de tre vidensområder og et solidt metodisk fundament for anvendelsen af musikoplevelser med et sundhedssigte for den almene borger og for mennesker med særlige behov.

Søg optagelse

Heltid på deltid

Musik, psykologi og sundhed

En efter- og videreuddannelse i udvalgte musikterapeutiske fag, der giver dig teoretisk indsigt i krydsfeltet mellem de tre vidensområder og et solidt metodisk fundament for anvendelsen af musikoplevelser med et sundhedssigte for den almene borger og for mennesker med særlige behov.

Søg optagelse

Fakta

Musik, psykologi og sundhed (tidligere navn: Professionsrettet musikanvendelse (PROMUSA)): 9 fag fra bacheloruddannelsen i Musikterapi
Sted
København
Pris
 • 84.000 kr., som opkræves á 4 rater fordelt således:
 • 1.-3. semester: 20.000 kr. pr. semester
 • 4. sem.: 24.000 kr.
Varighed
September 2024 - juni 2026
ECTS
65
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er forlænget til 27. maj 2024

Musikalsk adgangsprøve afvikles 5, 6 & 7 juni 2024 i København

Hvis nedenstående spørgsmål gør dig nysgerrig, er det praksisrettede efter- og videreuddannelsesforløb "Musik, psykologi og sundhed" måske noget for dig?

 • Er du interesseret i at vide mere om, hvordan musik kan påvirke mennesker fysisk og psykisk og er knyttet til menneskers identitet?
 • Har du i at arbejde med musik og mennesker, og er du optaget af musik som en vej til at skabe kommunikation og fællesskab?
 • Ønsker du at kvalificere din anvendelse af musik i arbejdet med mennesker, teoretisk såvel som praktisk? 
 • Drømmer du om at udvikle dit arbejde med musik i en retning, hvor kontakt og kreativitet er det centrale? 
 • Har du mod på et uddannelsesforløb, der også sætter fokus på din personlige udvikling?

Uddannelsen hed tidligere "Professionsrettet musikanvendelse" (PROMUSA).

Jeg er uddannet organist, hvor jeg har været meget optaget af improvisation. Jeg kunne dog mærke, at jeg havde lyst til at bruge musikken mere mellemmenneskeligt og på andre måder end min organistuddannelse, havde rettet sig imod. Derfor valgte jeg at læse videre på AAU.

Hugo - Tidligere studerende

Målgruppe og udbytte

Fagligt indhold

Musik, psykologi og sundhed giver dig et solidt teoretisk og metodisk fundament for anvendelsen af musikoplevelser i arbejdet med mennesker, der har særlige behov. Du vil komme til at opleve flere forskellige undervisningsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion, herunder forelæsninger, workshops, træningsmoduler m.v. Der indgår også skriftlige opgaver undervejs, herunder projektarbejde. Her kan du fordybe dig i de teorier inden for musikpsykologi og musikterapi, som er relevante i forhold til dine interesse- og erfaringsområder.

Du vil få mulighed for at udvikle dine musikalske færdigheder på dit hovedinstrument og på klaver. Der vil være fokus på improvisation, eksempelvis spontan improvisation efter symbolske og musikalske spilleregler, og du kommer til at arbejde med brugen af krop og stemme.

Musikterapi "på egen krop"

På Musik, psykologi og sundhed vil du stifte bekendtskab med læremusikterapi. Det drejer sig om et gruppeforløb, som ledes af en erfaren musikterapeut. Du lærer om grundlæggende gruppeprocesser, og du får mulighed for at udvikle din indsigt i dine egne ressourcer og udviklingspotentialer i relation til den erfarede gruppeproces. Du kommer således til at opleve musikterapi "på egen krop", og du vil få mulighed for at udvikle dine relationelle og refleksive evner og derigennem kunne kvalificere dit arbejde med mennesker og musik.

Musik, psykologi og sundhed forløbet er tilrettelagt som et deltidsstudium over fire semestre. Det samlede forløb er sammensat af 9 enkeltfag fra den 3-årige bacheloruddannelse i musikterapi. Semestrene skal tages i kronologisk rækkefølge, hvilket samtidig betyder, at deltagelse i senere liggende semestre forudsætter bestået forudliggende semestre.

1. semester: Efterår 2024
 • Musikpsykologi (10 ECTS)
 • Problembaseret Læring (5 ECTS)
2. semester: Forår 2025
 • Improvisation (5 ECTS)
 • Læreterapi 1: Gruppeterapi (5 ECTS)
 • Musik & Identitet (5 ECTS)
3. semester: Efterår 2025
 • Kliniske gruppemusikterapifærdigheder 2 (10 ECTS)
 • Læreterapi 2: Gruppeterapi (5 ECTS)
4. semester: Forår 2026
 • Musikterapiteori og -forskning 1 (15 ECTS)
 • Terapirettet krop og stemme (5 ECTS)

Semesteroversigt

Enkeltfag

Det er også muligt at følge 1. semester som et enkeltstående semester, hvor du deltager i fagene Musikpsykologi (10 ECTS) og Problembaseret Læring (5 ECTS) som en samlet enkeltfagspakke på i alt 15 ECTS.

Læs mere om enkeltfagspakken "Musikpsykologi og PBL" her.

Undervisning

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Adgangskrav og optagelse

Ansøgning

Det jeg særligt har fået med mig er arbejdet omkring den musikalske identitet, og det har betydet, at jeg har kunne arbejde med min musikalske livshistorie. Jeg er blevet klar over, hvor stor en betydning det har for mennesker at dykke ned i deres musikalske historie - også for de børn jeg arbejder med i min hverdag som lærer.

Kirsten, tidligere studerende

Det har været spændende at arbejde ud fra PBL (Problembaseret Læring), fordi det har givet mig mulighed for at tage udgangspunkt i et emne, jeg selv er motiveret for at arbejde med. Noget som jeg selv havde gået og tænkt på både i forhold til mit arbejde, men også i forhold til mig selv som udøvende i musik.

Marianne, tidligere studerende