Spring til indhold

Medicin (Læge­videnskab)

Kandidat

Medicin (Læge­videnskab)

På uddannelsen bygger du videre på den viden og de færdigheder, du har opnået på bacheloruddannelsen i medicin. Du kommer endnu tættere på patienterne, som du skal modtage, behandle og informere. Du får en hverdag, der afspejler den verden, du får som læge. Vi vægter i uddannelsen at arbejde med respekt for patienters integritet, ønsker og forventninger – og har fokus på mennesket i lægen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Anvendelse af nyeste viden i diagnostik, kontrol og behandling
Anvendelse af ny teknologi i den kliniske dagligdag
Anvendelse af patientcentreret konsultation og kommunikation

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Kandidat

Medicin (Læge­videnskab)

På uddannelsen bygger du videre på den viden og de færdigheder, du har opnået på bacheloruddannelsen i medicin. Du kommer endnu tættere på patienterne, som du skal modtage, behandle og informere. Du får en hverdag, der afspejler den verden, du får som læge. Vi vægter i uddannelsen at arbejde med respekt for patienters integritet, ønsker og forventninger – og har fokus på mennesket i lægen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Anvendelse af nyeste viden i diagnostik, kontrol og behandling
Anvendelse af ny teknologi i den kliniske dagligdag
Anvendelse af patientcentreret konsultation og kommunikation

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Som kandidat fra Aalborg Universitet vil du opnå de færdigheder, der kræves for at kunne arbejde i en underordnet lægestilling, både med hensyn til teoretisk viden om sygdomme, deres diagnostik, forebyggelse og behandling. Du vil opnå kliniske kompetencer, som sikrer dig et godt grundlag i din lægegerning.

Kandidatuddannelsen danner også grundlaget for at kunne påbegynde en lægelig videreuddannelse, inkl. den fælles kliniske basisuddannelse eller påbegyndelsen af en forskerkarriere.

Boot-camp

Som forberedelse til opholdet på de kliniske afdelinger arrangeres en uges boot-camp inden studiestart. Her vil du få mulighed for at øve forskellige tekniske og kliniske færdigheder i et trygt læringsmiljø. F.eks. anlæggelse af drop, sutur, basal genoplivning m.m. Desuden genopfriskes og udbygges basale kompetencer fra bacheloruddannelsen med henblik på optagelse af anamnese og objektiv undersøgelse.

Klinisk forankring

Som læge vil dit arbejde overvejende foregå i kliniske omgivelser og derfor vil undervisningen på kandidatuddannelsen være forankret i afdelinger på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og almen praksis i hele Nordjylland, så undervisningen i høj grad afspejler virkeligheden.

Da vi lægger stor vægt på læge-patient-forholdet, vil du som medicinstuderende på Aalborg Universitet fortsat blive undervist i kommunikative færdigheder.

På kandidaten vil størstedelen af undervisningen foregå i klinikken. Udover dit daglige møde med patienter vil du blive undervist i en række hyppige symptomkomplekser baseret på cases, eller en patient, du eller dine medstuderende har undersøgt. Denne undervisning foregår i grupper, hvor de studerende fremlægger deres case til diskussion.

Formålet er at lære, hvordan du går til værks, når du møder en patient med hyppigt forekommende symptomer. Herunder hvad du bør være opmærksom på ved anamnese, objektiv undersøgelse og ordination af laboratorieundersøgelser, hvordan du tolker resultaterne og iværksætter en basal indledende behandling. Du vil komme til at arbejde med gradvis tiltagende komplekse problemstillinger.

Uddannelsens opbygning og form

Fagligt indhold

Semesteroversigt

Job og karriere

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...