Spring til indhold

Medicin (Læge­videnskab)

Kandidat

Medicin (Læge­videnskab)

På uddannelsen bygger du videre på den viden og de færdigheder, du har opnået på bacheloruddannelsen i medicin. Du kommer endnu tættere på patienterne, som du skal modtage, behandle og informere. Du får en hverdag, der afspejler den virkelige verden som læge. Vi vægter i uddannelsen at arbejde med respekt for patienters integritet, ønsker og forventninger – og har fokus på mennesket i lægen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Anvendelse af nyeste viden i diagnostik, kontrol og behandling
Anvendelse af ny teknologi i den kliniske dagligdag
Anvendelse af patientcentreret konsultation og kommunikation

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Kandidat

Medicin (Læge­videnskab)

På uddannelsen bygger du videre på den viden og de færdigheder, du har opnået på bacheloruddannelsen i medicin. Du kommer endnu tættere på patienterne, som du skal modtage, behandle og informere. Du får en hverdag, der afspejler den virkelige verden som læge. Vi vægter i uddannelsen at arbejde med respekt for patienters integritet, ønsker og forventninger – og har fokus på mennesket i lægen.

Derfor skal du læse uddannelsen

Anvendelse af nyeste viden i diagnostik, kontrol og behandling
Anvendelse af ny teknologi i den kliniske dagligdag
Anvendelse af patientcentreret konsultation og kommunikation

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

På kandidatuddannelsen i medicin bygger du videre på den viden og de færdigheder, du har opnået på din bacheloruddannelse. På kandidatuddannelsen kommer du endnu tættere på patienterne, som du skal modtage, behandle og informere. Du får en hverdag, der afspejler den virkelige verden som læge.

Som kandidat fra Aalborg Universitet vil du opnå de færdigheder, der kræves for at kunne arbejde i en underordnet lægestilling, både med hensyn til teoretisk viden om sygdomme, deres diagnostik, forebyggelse og behandling. Du vil opnå kliniske kompetencer, som sikrer dig et godt grundlag i din lægegerning.

Kandidatuddannelsen danner også grundlaget for at kunne påbegynde en lægelig videreuddannelse, inkl. den fælles kliniske basisuddannelse eller påbegyndelsen af en forskerkarriere.

Boot-camp

Som forberedelse til opholdet på de kliniske afdelinger arrangeres en uges boot-camp i simulationslaboratoriet inden studiestart. Her vil du få mulighed for at øve forskellige tekniske færdigheder i et trygt læringsmiljø. F.eks. anlæggelse af drop, sutur, basal genoplivning m.m. Desuden genopfriskes og udbygges basale kompetencer fra bacheloruddannelsen med henblik på optagelse af anamnese og objektiv undersøgelse.

Klinisk forankring

Som læge vil dit arbejde overvejende foregå i kliniske omgivelser og derfor vil undervisningen på kandidatuddannelsen være forankret i afdelinger på Aalborg Universitetshospital, Regionshospital Nordjylland og almen praksis i Nordjylland, således at undervisningen i høj grad afspejler virkeligheden.

Da vi lægger stor vægt på læge-patient-forholdet, vil du som medicinstuderende på Aalborg Universitet fortsat blive undervist i kommunikative færdigheder.

I den kliniske del af uddannelsen indgår systematisk undersøgelsestræning i små grupper, hvor du lærer at undersøge patienter. Du bliver også undervist i en række hyppige symptomkomplekser baseret på cases, eller en patient, du eller dine medstuderende har undersøgt. Denne undervisning foregår i lidt større grupper, hvor de studerende fremlægger deres case til diskussion.

Formålet er at lære, hvordan du går til værks, når du møder en patient med hyppigt forekommende symptomer. Herunder hvad du bør være opmærksom på ved anamnese, objektiv undersøgelse og ordination af parakliniske undersøgelser, og hvordan du tolker resultaterne og iværksætter en basal indledende behandling. Du vil komme til at arbejde med gradvis tiltagende læringsdybde: 

  1. først de hyppigste og farligste, 
  2. derpå hyppige og farlige,
  3. og endelig de symptomer og sygdomme en læge forventes at mestre ved indgangen til et liv som klinisk læge eller lægevidenskabelig forsker.

Uddannelsens opbygning og form

Fagligt indhold

Semesteroversigt

Optagelse og adgangskrav

Job og karriere

Medicinstuderende på glatis

To medicinstuderende kom på glatis og fik lyst til mere eventyr efter et studieophold i Grønland. Begge er medlem af AAU Arktisk Medicinsk Studenterforening og var på fem ugers klinikophold i Østgrønland i forbindelse med deres uddannelse.

Eventyret ligger på Grønland

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...