AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Medicin (lægevidenskab), Kandidat

Medicin (Lægevidenskab)

Medicin (Lægevidenskab)


På Kandidatuddannelsen i Medicin bygger du videre på den viden og de færdigheder, du har opnået på din bacheloruddannelse. På kandidatuddannelsen kommer du endnu tættere på patienterne, som du skal modtage, behandle og informere. Du får en hverdag, der afspejler den virkelige verden som læge.

Som kandidat fra Aalborg Universitet vil du opnå de færdigheder, der kræves for at kunne arbejde i en underordnet lægestilling, både med hensyn til teoretisk viden om sygdomme, deres diagnostik, forebyggelse og behandling. Du vil opnå kliniske kompetencer, som sikrer dig et godt grundlag i din lægegerning.


Kandidatuddannelsen danner også grundlaget for at kunne påbegynde en lægelig videreuddannelse, inkl. den fælles kliniske basisuddannelse eller påbegyndelsen af en forskerkarriere.


Boot-camp


Som forberedelse til opholdet på de kliniske afdelinger arrangeres der en uges ”Boot-camp” i simulationslaboratoriet inden studiestart. Her vil du få mulighed for at øve forskellige tekniske færdigheder i et trygt læringsmiljø. F.eks. anlæggelse af drop, sutur, basal genoplivning m.m. Desuden genopfriskes og udbygges basale kompetencer fra bacheloruddannelsen med henblik på optagelse af anamnese og objektiv undersøgelse.

Klinisk forankring


Som læge vil dit arbejde overvejende foregå i kliniske omgivelser og derfor vil undervisningen på kandidatuddannelsen være forankret i afdelinger på Aalborg Universitetshospital og almen praksis i Nordjylland, således at undervisningen i høj grad afspejler virkeligheden.

Da vi lægger stor vægt på læge-patient-forholdet, vil du som medicinstuderende på Aalborg Universitet fortsat blive undervist i kommunikative færdigheder.

I den kliniske del af uddannelsen indgår systematisk undersøgelsestræning i små grupper, hvor du lærer at undersøge patienter. Endvidere undervises der i en række hyppige symptomkomplekser baseret på cases, eller en patient, du eller dine medstuderende har undersøgt. Denne undervisning foregår i lidt større grupper, hvor de studerende fremlægger deres case til diskussion.

Formålet er at lære, hvordan du går til værks, når du møder en patient med hyppigt forekommende symptomer. Herunder hvad du bør være opmærksom på ved anamnese, objektiv undersøgelse og ordination af parakliniske undersøgelser, og hvordan du tolker resultaterne og iværksætter en basal indledende behandling.

De første læger dimitterer fra Aalborg Universitet

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Almen medicin
  • Kirurgi - almen cancerbiologi
  • Gynækologi/obstetrik
  • Retsmedicin

 

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for