Spring til indhold

Kandidat

Jura

Uddannelsen bygger videre på den juridiske viden og de juridiske færdigheder, som du har opnået på bacheloruddannelsen. Du har på kandidatuddannelsen mulighed for at vælge de fag, der giver dig den juridiske profil, du ønsker som færdiguddannet jurist.

Derfor skal du læse uddannelsen

Jura

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Jura

Uddannelsen bygger videre på den juridiske viden og de juridiske færdigheder, som du har opnået på bacheloruddannelsen. Du har på kandidatuddannelsen mulighed for at vælge de fag, der giver dig den juridiske profil, du ønsker som færdiguddannet jurist.

Derfor skal du læse uddannelsen

Jura

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

På den 2-årige kandidatuddannelse i Jura får du mulighed for at specialisere dig yderligere inden for jura. Som færdiguddannet kandidat i Jura får du titlen cand.jur./Master of Laws (LLM). Kandidatuddannelsen er nødvendig for ansættelse som advokatfuldmægtig eller ved domstolene, men jurister ansættes også andre steder, f.eks. i virksomheder, organisationer og myndigheder.

Forudsætningen for at starte på en kandidatuddannelse i Jura er, at du har en bacheloruddannelse i Jura eller en anden relevant bacheloruddannelse.

Stemning og sammenhold på Jura

Stemning og sammenhold på Jura

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Stemning og sammenhold på Jura

Fagligt indhold

Optagelse og adgangskrav

Som cand.jur. er du efterspurgt på arbejdsmarkedet - 54% fik job før de var færdige med deres uddannelse jf. Dimittendundersøgelse 2021.

Job og karriere

Som færdiguddannet jurist (cand.jur.) kan du bl.a. få job inden for den statslige og kommunale administration samt advokatsektoren, domstolene eller politiet. Det kan være som anklager eller forsvarer ved domssager i retten eller i forbindelse med udarbejdelse og tolkning af love og regler ved et ministerium.

Du kan ligeledes videreuddanne dig til advokat. Dette kræver en 3-årig fuldmægtigansættelse samt eksamen i Advokatrådets fuldmægtigkursus. Herefter vil du være i stand til at møde i retten og føre både civil- og strafferetlige sager.

Derudover vil du som cand.jur. f.eks. kunne varetage administrative og rådgivende funktioner i større virksomheder og organisationer, f.eks. inden for handels- og produktionsvirksomheder, banker, forsikringsselskaber, kreditforeninger samt arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer. Du kan også arbejde med menneskerettigheder og retfærdighed for udsatte grupper i Danmark eller internationalt.

Du har også mulighed for at søge ansættelse i et ph.d.-stipendiat og derigennem erhverve en ph.d.-grad, hvilket kvalificerer bl.a. til forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver forbundet med videnskabelige stillinger.

Du bliver som cand.jur. med andre ord kompetent til at vurdere, om en sag er tilstrækkeligt belyst, komme med forslag til forebyggelse af juridiske tvister, rådgive om retlige muligheder og konsekvenser samt udforme juridiske dokumenter og retlige bestemmelser.

 Som cand.jur. er du efterspurgt på arbejdsmarkedet, således svarede 54% at de havde fået job før de var færdige med deres uddannelse i Dimittendundersøgelse 2021.

Se Dimittendundersøgelsen for Jura.

Virksomhedsophold og udlandsophold

Der er mulighed for studie- og virksomhedophold på kandidatuddannelsen i Jura. Det kan foregå i Danmark eller i udlandet. Studie-/virksomhedsopholdet er mest oplagt på kandidatuddannelsens 2. eller 3. semester.

Et udlandsophold kan give dig en stor personlig oplevelse og en spændende faglig udfordring. Begge dele vil være en fordel i forbindelse med din fremtidige karriere.

Du kan vælge et universitet, som Juridisk Institut har en ERASMUS- eller Nordplusaftale med, hvis du gerne vil på udlandsophold. Du kan også som såkaldt ”free-mover” vælge hvilket som helst universitet efter eget ønske.

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...