AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

It-ledelse, cand.it.

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelse har retskrav på at blive optaget på Kandidatuddannelsen i it-ledelse, cand.it:

Studerende med andre bacheloruddannelser er også meget velkomne til at søge om optagelse. På studiet lægger vi vægt på, at mange forskellige fagligheder arbejder sammen, og derfor har vi gennem tiden optaget studerende med mange forskellige bacheloruddannelser. Du kan se et udsnit af dem her:

Se også uddannelsens studieordning

 

Adgangsbegrænsning

Uddannelsen er adgangsbegrænset. Det vil sige, at det ikke er alle ansøgere, der opfylder adgangskravene og som søger rettidigt, der kan være sikre på at få tilbudt en studieplads.

Uddannelsen udbyder 61 pladser i 2020. Der er studiestart en gang årligt i september.
 

I forbindelse med optaget anvendes følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

Bachelor i Innovation & Digitalisering optages direkte på uddannelsen såfremt ansøgningen hertil sker senest tre år efter afsluttet bacheloruddannelse. Øvrige ansøgere optages efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

1) Karaktergennemsnit på adgangsgivende bacheloruddannelse baseret på de karakterer, der er kendt på ansøgningstidspunktet.

2) Ansøgers motivation for gennemførelse af studiet. (Dokumenteres ved en skriftlig ansøgning). Se krav til din motiverede ansøgning.

Giver din uddannelse ikke direkte adgang?

Hvis din uddannelse ikke er nævnt under adgangskravene, men er beslægtet, kan du stadig søge om optagelse. Når du søger, vil studiet lave en individuel faglig vurdering af dit adgangsgrundlag i forhold til den specifikke kandidatuddannelse.

Spørg gerne studievejlederen fra uddannelsen om dine optagelsesmuligheder, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktinfo under ”Kontakt og Studievejledning”.

Læs mere om uddannelsen

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. marts med studiestart den 1. september.


Du skal søge digitalt via ansøgningssystemet. Husk, at din ansøgning skal indeholde dokumentation for bestået adgangsgivende eksamen.

Søg optagelse


Svar på din ansøgning

Har du søgt optagelse inden ansøgningsfristens udløb, kan du forvente svar senest den 10. juni.

 

yderligere information

Du kan læse mere om optagelse på en kandidatuddannelse fx frister, meritmuligheder, dispensation og information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Læs mere om optagelse på en kandidatuddannelse

BACHELORUDDANNELSE FRA AAU, SOM GIVER RET TIL OPTAGELSE (RETSKRAV)

Du har ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af din bacheloruddannelses fagområde. Retskravet gælder til kandidatuddannelsen på det universitet, du tog din bacheloruddannelse ved og er gældende i 3 år. 

læs mere om retskrav