Spring til indhold

Læring og it – den rette kombination for mig

Jeg søgte ind på It, Læring og Organisatorisk Omstilling (ILOO), fordi jeg ønskede at lære mere om, hvordan mennesker lærer, og fordi jeg drømmer om at komme til at arbejde med at udvikle digitale undervisningsmaterialer.

Læring og it – den rette kombination for mig

Jeg søgte ind på ILOO med en baggrund som bachelor i Kommunikation og Digitale Medier fra Aalborg Universitet. På min bachelor havde vi et forløb, der centrerede sig om læringsteori og læringsperspektiver. Efter dét modul vidste jeg, at jeg ville arbejde mere med læringsteori, udviklingen af digitale produkter til læringskontekster og e-læring under min uddannelse. Derfor faldt mit valg af kandidat på ILOO, som netop byder på denne kombination.

Grundlæggende forståelse for forskellige perspektiver på teknologi og it


Udover dette, bidrager ILOO med en grundlæggende forståelse for forskellige perspektiver på teknologi og it samt en grundlæggende viden om programmering og prototyping. Derudover bidrager uddannelsen med viden om projektledelse, håndtering af processer og facilitering, hvilket er relevant, når man arbejder med processer – uanset om det er designprocesser, forandringsprocesser eller implementeringsprocesser. Alt sammen er håndgribelig og praksisnær viden, som jeg tager med mig videre.

Brugerinddragelse er nøgleordet

Brugerinddragelse er et af nøgleordene på ILOO. Særligt aktuelt er det i det specialiseringsfag, jeg har valgt; Interaktionsdesign. Dette fag, og de andre fag ligeledes, har allerede et år inde i uddannelsen bidraget med en stor viden om, hvordan man kan inddrage brugere i designprocesser. Før ILOO havde jeg hverken kendskab til vigtigheden af dette, eller til, hvordan det kan gøres i praksis.

Workshops og kreative metoder

Netop brugerinddragelse var omdrejningspunktet for mit specialiseringsprojekt på 8. semester, som min projektmakker og jeg skrev i samarbejde med Aalborg Universitetsbibliotek. I dette projektforløb afholdt vi en kreativ workshop i ILOO’s kreative laboratorium, X-lab, som man som studerende i Aalborg har adgang til. Dette har givet mig blod på tanden til at ville lære mere om workshops og andre kreative metoder til at generere viden om brugerne i designprocesser, hvilket også mit praksisforløb på 9. semester kommer til at centrere sig om.