AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Intelligent Reliable Systems, civilingeniør

Byggeplads med kraner ved skumring

Intelligent Reliable Systems, civilingeniør

Hvis du vil arbejde med udvikling af elektronik og software og skabe systemer og produkter, så er denne uddannelse måske noget for dig.

En civilingeniøruddannelse i Intelligent Reliable Systems (Intelligente Pålidelige Systemer) fra AAU Esbjerg giver dig optimale muligheder for at påvirke den teknologiske udvikling, både regionalt, nationalt og internationalt. Du kommer til at realisere visioner og løse tekniske problemer til nytte for mennesker og vores omgivelser.

På uddannelsen beskæftiger du dig bl.a. med proceskontrol, pålidelighedskrav, fejldetektion og diagnose i dynamiske software- og hardwaresystemer, og du forener den teknisk/teoretiske side med den praktiske.

Selve uddannelsen inddrager pålidelighedskrav til både software og hardware og forener dermed den tekniske/teoretiske side med den praktiske. Et eksempel er godshåndtering i industrihavne. Hvis ikke de computerstyrede kraner er fuldstændig pålidelige, man man risikere alvorlige funktionssvigt med alvorlige følger.

Et helt andet sted, hvor der er altafgørende, at man kan stole på de computerstyrede systemer, er i den biokemiske branche, hvor små unøjagtigheder i processerne kan få fatale konsekvenser.

Du bliver i stand til at udvikle intelligente pålidelige systemer og planlægge implementeringen i det praktiske arbejde med automatiseringsprocesser.

Uddannelsens baggrund

Civilingeniøruddannelsen i Intelligent Reliable Systems er skabt i et samarbejde mellem data- og elektronik-afdelingerne på Aalborg Universitet Esbjerg, og kan dermed trække på ekspertise fra begge områder. Selve uddannelsen inddrager, som en af de første uddannelser, pålidelighedskrav til både software og hardware, og forener dermed både den teknisk/teoretiske side og de praktiske.
 

læs mere om fagligt indhold

testimonials


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Structural and Civil Engineering.

STUDIEBYEN ESBJERG

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.
 

søg optagelse på Intelligent reliable systems

Engineer the future

Læs mere om uddannelsen'

Du får viden om

  • Automatiseringssystemer
  • Kontrol- og overvågningssystemer
  • Fejlbehandling og -diagnose

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for