AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Fysik, Kandidat

Fysik

Fysik

Er du interesseret i at studere naturen på baggrund af klassisk og moderne fysik? På uddannelsen i Fysik kommer du til at arbejde med klassisk fysik, såsom elektromagnetisme, optik og mekanik, samt moderne fysik såsom kvantemekanik, materialefysik, atom- og kernefysik og Einsteins relativitetsteori. Du skal også arbejde med fx lasere, halvlederkomponenter og materialer på nanoskala.

"Der er rig mulighed for at fordybe sig i teori, men også for at komme i laboratorierne, hvor teori kan testes eller en forsøgsopstilling skal opbygges helt fra bunden"

Mathias Hedegaard Kristensen, studerende

Fysik er en 2-årig kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. Undervisningen er forskningsbaseret, ligesom projektarbejdet foregår i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne. Det giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt og udvikle dine evner til at anvende og forklare videnskabelige metoder og resultater.

Uddannelsen spænder bredt og giver dig mulighed for en ren grundvidenskabelig tilgang til fysik eller for at skabe dig en mere anvendelsesorienteret og erhvervsrettet profil.

Du har mulighed for at gå i dybden med følgende temaer:

 • Kvantefysik
 • Materialefysik
 • Nanooptik

testimonials


LÆS FYSIK SOM ETFAGS- ELLER TOFAGSKANDIDAT

Fysikstudiet giver dig mulighed for to forskellige kombinationer: Uddannelsen kan læses som en etfagskandidat, hvilket betyder, at du udelukkende læser Fysik. Uddannelsen kan også læses som en tofagskandidat, hvor Fysik er det centrale fag som kombineres med et sidefag som fx Matematik, Kemi, Datalogi eller Idræt.

Etfagskandidat

På den etfaglige kandidat læser du udelukkende Fysik. Du ender med titlen cand.scient. i Fysik, og du får faglig kompetence i fysik.

Tofagskandidat

På den tofaglige kandidatuddannelse er Fysik dit centrale fag, og du følger desuden et sidefag. Du skriver speciale i Fysik. Hvis du læser kandidatuddannelsen i fx Fysik og Matematik, bliver din titel cand.scient. i Fysik og Matematik, og du får faglig kompetence i fysik og matematik.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester.

Find information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet

Se oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte AAU studievejledning 
 

Jobmuligheder

Generelt giver en kandidatuddannelse i Fysik dig kompetencer til at arbejde med fx teknisk- og naturvidenskabelige problemstillinger side om side med civilingeniører i fx forskningsinstitutioner eller højteknologiske virksomheder. Disse virksomheder efterspørger folk med den fysiske viden, især inden for produktion og udvikling.

Du kan arbejde hos fx:

 • Halvleder- og elektronikindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af elektroniske komponenter eller apparaturer.
 • Katalysatorindustrien, hvor du kan arbejde med udvikling af nye katalysatorer til brug inden for den kemiske industri.
 • Tynd-film-industrien, hvor du kan arbejde med coating af overflader.
 • Kommunikationssektoren, hvor du kan arbejde med udvikling af komponenter, apparatur og metoder til fx optisk kommunikation.
 • Virksomheder, der kræver specialister i brug af avanceret måleudstyr.
 • Farmaceutiske virksomheder, hvor du kan være med til at udvikle komponenter og nye materialer.
 • Virksomheder der har brug for specialister til håndtering af store datamængder og fx til at modellere processer og udføre analyser fx ved numeriske beregninger.
 • Forskning og udvikling i erhvervslivet, ved universiteter og andre forskningsinstitutioner.
 • Gymnasiale uddannelser

En tofagskandidat med en kombination af Fysik som det centrale fag og et sidefag i fx Matematik eller Kemi, giver dig lidt mindre fysik (ét af de 4 semestre på kandidaten bruges på sidefaget), men giver bedre mulighed for at blive kvalificeret til at opnå kompetence i at undervise i gymnasiet gennem pædagogikumordningen.

”JEG VALGTE AT STUDERE FYSIK, FORDI JEG VILLE VIDE, HVORDAN VERDEN VAR SKRUET SAMMEN"

Steffen Kiel, tidligere studerende


Se brochure om uddannelserne inden for Fysik og Nanoteknologi (pdf):


 

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
 

Læs mere om fagligt indhold på fysik

 

se film om kandidatuddannelsen i Fysik

 

VIL DU VÆRE GYMNASIELÆRER?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasie-, hf- eller handelskoleniveau? Det får du faglig kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag.
 

LÆS MERE OM AT BLIVE GYMNASIELÆRER

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Fysik.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. Læs mere om laboratorieforholdene for Fysik.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

 

søg optagelse på fysik

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Kvantefysik
 • Materialefysik
 • Nanooptik

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for